Strona gwna

Wyszukiwarka

OGŁOSZENIA
01.05.2007.
Dnia 29.11.2012r. odbędzie się zebranie z rodzicami.
Ogólne zebranie na hali o godz. 15:30, następnie w klasach z wychowawcami. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców..

UWAGA!

OGŁOSZENIE!

Istebna, dnia 11.02.2008rok

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE „ZAPYTANIE O CENĘ OLEJU OPAŁOWEGO” DO GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II W ISTEBNEJ NR ZP 1/2008

Nazwa i adres Zamawiającego:
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
Adres pocztowy: 43- 470 ISTEBNA 1345
Województwo :Śląskie
Powiat: Cieszyński
Strona internetowa: www.gimnazjum.istebna.com
Osoba upoważniona do kontaktów : mgr Bogdan Ligocki
Telefon: ( 033 ) 8556059 : Fax : (033) 8556059
e-mail Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Tryb i przedmiot zamówienia:
Tryb : Zapytanie o cenę
Przedmiot zamówienia : Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na rok 2008
Wybór Oferty – OFERTA nr 1
Dane wybranego Wykonawcy: - OLEUM SP. Z O.O
MENNICZA 20, 43-470 CIESZYN
NIP 657-271-72-68 REGON 2601139978
Cena wybranej Oferty brutto za wartość 1 litra oleju opałowego wraz z dostawą 2,54 zł
Słownie: ( dwa złote pięćdziesiąt cztery grosze ).
Uzasadnienie wyboru Oferty –Oferta Nr 1 jest zgodna z ustawą Pzp: SIWZ oraz zawiera najkorzystniejszą cenę ofertową i tym samym zgodnie z wyliczeniem otrzymała największa ilość punktów.
Wykaz wykonawców uczestniczących w postępowaniu wraz z punktacją w kryterium oceny tj. najtańsza cena ofertowa – 10 pkt.
Oferta Nr 2 Firma Spin
Urządzenia i systemy Grzewcze
Marek Talik
Ul. Czarna 6 34-360 Milówka
Liczba punktów w kryterium cena ofertowa-9,407
Wykonawca, którego Oferta została wybrana zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.