Strona gwna

Losowe zdjęcie


Wyszukiwarka

HISTORIA
06.06.2006.
Historia i tradycja szkoły:

Pierwszego września 1999 roku weszła w życie reforma oświaty zapoczątkowana przez ministra Edukacji Narodowej prof. H.Handke. Reforma wprowadziła między innymi utworzenie po 6 latach szkoły podstawowej 3 letnich gimnazjów.

W myśl założenia tej reformy Rada Gminy w Istebnej utworzyła jedno gimnazjum na terenie gminy Istebna. Obszar tej gminy to typowe środowisko wiejskie, obejmujące mieszkańców wsi: Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. Na dyrektora nowo powstałej placówki powołano panią mgr.Beatę Gościniak. W pierwszym roku funkcjonowania utworzono 7 oddziałów, które rozlokowano w trzech szkołach. Trzy w Szkole Podstawowej w nr 1 w Istebnej, dwa oddziały w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce i dwa oddziały w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie. Placówki były oddalone od siebie o około 5 km. Biuro dyrektora zostało przygotowane w budynku Urzędu Gminy w Istebnej.

W takiej sytuacji trudno było "normalnie" prowadzić szkołę, zwłaszcza że na pełnych etatach zatrudnionych było dwóch nauczycieli i dyrektor. Pozostali nauczyciele uzupełniali etaty w szkołach podstawowych. Szczególnie trudno było funkcjonować zimą, gdy w ciągu dnia trzeba było dotrzeć nieraz do trzech budynków.

W górach zaspy śniegu, odwołane i spóźnione autobusy nie należą do rzadkości. Widząc taką sytuację, Rada Gminy podjęła uchwałę o o budowie jednego, dużego budynku gimnazjum, który pomieściłby wszystkich gimnazjalistów. Tym bardziej, iż już w tym czasie występowały trudności lokalowe. Można było sobie zadać pytanie, co będzie, kiedy przyjdą wszystkie trzy roczniki. Po roku pracy z funkcji dyrektora zrezygnowała pani mgr. Beata Gościniak. W wyniku ogłoszonego przez gminę konkursu, nowym dyrektorem została pani mgr inż. Grażyna Kiszczak. Drugi rok funkcjonowania gimnazjum był chyba jeszcze trudniejszy, mimo większej ilości nauczycieli zatrudnionych na pełny etat,gdyż przybyło kolejnych osiem oddziałów klas pierwszych. Razem było już 15 oddziałów rozmieszczonych w dalszym ciągu w tych samych trzech szkoła. Największym problemem była ciasnota lokalowa i związana z nią konieczność wprowadzenia dwuzmianowości oraz brak stałego nadzoru. Zaistniałej sytuacji nie mogło uzdrowić nawet powołanie wicedyrektora. Pracując w tak trudnych warunkach, trudno mieć chociaż odrobinę satysfakcji z dobrze wykonywanych obowiązków i cieszyć się z dobrych stron reformy oświatowej.

W zasadzie jedynym promieniem nadziei na normalne funkcjonowanie szkoły było rozpoczęcie budowy nowego budynku szkoły. Trzeci rok był najtrudniejszy z dotychczasowych. Dotychczasowe trzy szkoły podstawowe nie były w stanie wchłonąć 23 oddziałów, tj. 598 uczniów. Dlatego gmina przeznaczyła dodatkowy, czwarty budynek, po byłej szkole zawodowej, dla potrzeb gimnazjum. W czwartym już budynku ulokowano cztery oddziały oraz biuro dyrektora i sekretariat.

Od 2000 r. do 2003r. dyrektorem szkoły była pani Grażyna Kiszczak, która wprowadziła wszystkie klasy do nowego budynku szkoły.

Rok szkolny 2005/2006

Już od początku roku szkolnego w Gimnazjum w Istebnej trwały przygotowania do wielkiego święta szkoły - nadania placówce imienia Jana Pawła II. Zaangażowana w nie była cała szkoła. Młodzież wzięła udział w konkursach literackim i plastycznym pt. "Siewcy dobra", wykonała albumy o papieżu, a na miesiąc przed uroczystością 26 listopada 2005 r. odbył się Koncert Muzyki Chrześcijańskiej, który rozpoczął zespół muzyczny gimnazjum "Iskoja Band". Kierownikami muzycznymi tej grupy są pani Beata Kawulok, panowie Zenon Knopek i Błażej Knopek, zaś organizatorem pan Ryszard Kocybik. Imprezę uświetniły takie gwiazdy estrady jak Magda Anioł i przyjaciele, "Musk" -grupa rockowa z Katowic oraz "Full Power Spirit". Koncert cieszył się ogromnym zainteresowaniem młodych nie tylko z naszego regionu. Muzycy zapewnili wszystkim uczestnikom imprezy kilka godzin doskonałej zabawy.

W tym czasie zmienił się także wystrój szkoły. Na korytarzach od dłuższego już czasu eksponowano prace uczniów, które podejmowały tematykę życia i twórczości papieża Polaka. Wszyscy rzetelnie, z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem przygotowywali się do wielkiego święta szkoły.

Uroczystość nadania gimnazjum imienia Jana Pawła II odbyła się 16 grudnia 2005 r. Obchody w szkole poprzedziła msza św. koncelebrowana w kościele p.w. Dobrego Pasterza pod przewodnictwem księdza biskupa Tadeusza Rakoczego. Wzięli w niej udział duchowni kościoła katolickiego i ewangelickiego, dyrekcja szkoły, nauczyciele, zaproszeni goście, rodzice i młodzież gimnazjalna.

Po uroczystej Eucharystii ksiądz dziekan Jerzy Patalong zaprosił wszystkich zebranych do dalszego uczestnictwa w uroczystościach, które odbyły się w szkole w Istebnej- Buczniku.

Ceremonię odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej poprzedził występ kapeli pani Moniki Wałach oraz kapeli Wałasi. Zaproszonych gości zebranych w holu szkoły przywitał w imieniu całej społeczności szkolnej zastępca dyrektora pan Ryszard Kocybik. W swoim krótkim wystąpieniu przedstawił historię wyboru patrona szkoły. Kandydatów na opiekuna było sześciu: Jan Paweł II, ks. Józef Tischner, ks. Leopold Tempes, Jan Wałach, Jerzy Rucki i Jerzy Kukuczka. Uczniowie, nauczyciele i rodzice niemal jednomyślnie wybrali wielkiego człowieka, przyjaciela młodych i moralny autorytet Polaków -Jana Pawła II.

Następnie przewodniczący Rady Gminy pan Józef Michałek odczytał uchwałę Rady Gminy z dnia 12 VII 2005 r. o nadaniu Gimnazjum w Istebnej imienia Jana Pawła II.. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej z wizerunkiem patrona szkoły dokonali bp Tadeusz Rakoczy i bp Paweł Anweiler. Potem delegacje m.in. Ochotniczej Straży Pożarnej, Rady Gminy i gimnazjum złożyły pod tablicą wiązanki kwiatów, a pan Kocybik zaprosił zebranych do udziału w dalszej części uroczystości, która odbyła się w hali widowiskowo-sportowej szkoły.

Dyrektor gimnazjum pan Bogdan Ligocki serdecznie przywitał i podziękował gościom za tak liczne przybycie. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Wychowania- kurator Oświaty w Katowicach Jerzy Grada, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku Białej Józef Szczepańczyk, wizytator pani Bożena Szypuła, przedstawiciele duchowieństwa księża biskupi, ks. dziekan Jerzy Patalong, pastor Marek Londzin, ks. proboszczowie Jerzy Kiera i Jerzy Palarczyk, zaproszeni księża, przedstawiciel Marszałka województwa śląskiego Rudolf Galocz, wicestarosta cieszyński Janusz Król, członek Rady Powiatu Cieszyna pan Józef Broda, komendant Placówki Straży Granicznej w Jaworzynce porucznik Jarosław Śliwka, nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła pan Witold Szozda, przedstawiciele Rady Gminy na czele z panią wójt Danutą Rabin, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, sponsorzy i brać uczniowska.

Po oficjalnym przywitaniu głos zabrała pani Danuta Rabin, która kierując swe słowa do zgromadzonej w hali młodzieży, przypominała o wielkiej odpowiedzialności, jaka spoczywa na nich w momencie przyjęcia przez szkołę imienia Jana Pawła II.

Po wystąpieniu pani wójt gratulacje na ręce dyrektora szkoły złożył przedstawiciel PKS Cieszyn pan Krzysztof Ciemała.

Całą imprezę uświetnił montaż poetycko-muzyczny napisany i przygotowany przez nauczycielki Ewę Czulak i Cecylię Suszkę. Młodzi artyści przedstawili pokrótce biografię i twórczość Jana Pawła II. W inscenizacji nie zabrakło ujmujących za serce fragmentów myśli i kazań papieża oraz pytań o współczesny świat, refleksji na temat sensu życia, wszechobecnego zła, społecznej znieczulicy. W scenariuszu wykorzystano m.in. poezję Tadeusza Różewicza, Edwarda Stachury, Czesława Miłosza oraz fragmenty twórczości muzycznej Stanisława Soyki, Czesława Niemena, Fryderyka Chopina. Młodzież wraz ze swoimi opiekunami artystycznymi przygotowała niezwykle wzruszające widowisko. Musiała to być prawdziwa uczta duchowa, skoro niejednemu z zaproszonych gości wycisnęła łzę z oka.

Na uwagę zasługiwała także pełna prostoty i piękna scenografia autorstwa pani Krystyny Kocybik. W centralnej części widniała postać papieża w watykańskim oknie( wykonanie - pan Stanisław Zowada z Koniakowa)oraz napis "Nie lękajcie się". Honorową straż pełnili uczniowie ubrani w stroje gwardii watykańskiej uszyte przez panią Annę Michałek, pracownika gimnazjum.

Po części poetycko-muzycznej panie odpowiedzialne za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów pod wspólnym tytułem "Siewcy dobra" wręczyły nagrody ich laureatom: konkursu literackiego pani Monika Michałek, plastycznego- pani Krystyna Kocybik.Zwyciężczyniami konkursu literackiego zostały: Magdalena Kajzar kl. II g - proza, Justyna Skurzok kl.III g ; poezja. W konkursie plastycznym zwyciężyła Jolanta Legierska kl. III e.

W drugiej części wystąpił zespół muzyczny ISKOJA z utworami o treści chrześcijańskiej.

Po części oficjalnej zaproszono przybyłych gości i grono pedagogiczne do pamiątkowego zdjęcia oraz do obejrzenia wystaw prac plastycznych konkursu plastycznego pt. "Siewcy dobra&";. W stołówce szkolnej czekał na gości smaczny obiad przygotowany przez rodziców. Nad całością przygotowań czuwał przewodniczący Rady Rodziców pan Krzysztof Chorąży.

Ogromne zaangażowanie społeczności szkolnej, połączenie wysiłków nauczycieli, uczniów i rodziców sprawiły, że impreza stała na wysokim poziomie, można by rzec, została dopięta na ostatni guzik, wszak dopisali zaproszeni goście, obecni byli także przedstawiciele lokalnej prasy, nie zawiedli gimnazjaliści i absolwenci szkoły. Każdy znalazł tu coś dla siebie.

Także dzięki długofalowym przygotowaniom do imprezy zacieśniły się więzi między pedagogami a uczniami. Młodzież pogłębiła wiedzę o patronie i jego twórczości. Stanęła przed wyzwaniem swego Mistrza :"Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali".

Tablicę pamiątkową, wykonaną przez pana Andrzeja Ćwięka, ufundowała Rada Gminy, w trakcie uroczystości można było wykupić okolicznościowe pamiątki oraz "cegiełki"; wspierające szkołę.

Rok szkolny 2006/2007

Spotkanie z biskupem Januszem Zimniakiem

Dnia 6 października 2006 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej odbyło się spotkanie całej społeczności szkolnej z biskupem Januszem Zimniakiem. Młodzież pod kierownictwem ks. Tomasza Chrzana przygotowała ciepłe powitanie, w którym słowa poezji splatały się z dźwiękami muzyki. Występ młodych artystów, recytujących i grających na fletach, skrzypcach, gitarach czy organach spodobał się dostojnemu gościowi. W mowie do uczniów biskup podziękował za entuzjastyczne powitanie. Wspomniał także chwile własnej młodości, kiedy to wspólnie z proboszczem istebniańskiej parafii - Jerzym Patalongiem był słuchaczem niepowtarzalnych wykładów Karola Wojtyły. Po pełnych uznania i podziwu słowach o naszym patronie, biskup pobłogosławił wszystkim zebranym w hali uczniom i pracownikom szkoły. Następnie udał się do czytelni na kameralne spotkanie z nauczycielami. Przy kawie i ciastkach był czas na wymianę opinii, ale też ciekawe wspomnienia z przeszłości.

Sukces Joanny Kawulok!

Dnia 28 listopada 2006r. nasza uczennica Joanna Kawulok z klasy IIIb zdobyła II miejsce w VI Powiatowym Konkursie Ortograficznym "STRUMIEŃSKA ŻABA".
Konkurs prowadził prof. Edward Polański.

Wieczorek poetycki

13 grudnia 2006 roku w Gimnazjum w Istebnej odbył się wieczorek poetycki poświęcony pamięci Marka Grechuty. Imprezę zorganizowały polonistki: dr Cecylia Suszka i mgr Halina Krężelok. Scenografię przygotowała mgr Krystyna Kocybik. Pod ich kierunkiem młodzież naszej szkoły zaprezentowała montaż poetycko – muzyczny. Okazało się, że jest wiele osób, które pragną choć na chwilę oderwać się od codzienności pogrążając się w poezji, która może dostarczyć wielu niezapomnianych wrażeń. Swoją obecnością zaszczyciła organizatorów Dyrekcja Gimnazjum w Istebnej, nauczyciele gimnazjum oraz szkół podstawowych, przedstawiciele Rady Rodziców. Przybyli również rodzice naszych uczniów, absolwenci szkoły i mieszkańcy gminy.

Należy dodać, iż tego dnia czytelnia gimnazjum zamieniła się w przytulną kawiarenkę, gdyż dla przybyłych gości organizatorzy przygotowali słodki poczęstunek.

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

7 marca 2007 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej odbył się III Konkurs Recytatorski dla Gimnazjów Powiatu Cieszyńskiego. Gościem honorowym imprezy była poetka, publicystka i nauczycielka Gimnazjum nr 2 w Cieszynie – Beata Sabath, która otwarła spotkanie recytacją swoich wierszy. Ciepło i piękno emanujące z jej poezji zachwyciło niejednego uczestnika konkursu. Jury w składzie: Jan Chmiel (aktor, przewodniczący komisji), Barbara Łoboda (kierownik impresariatu Teatru Lalek „Banialuka”) oraz Danuta Koenig (instruktor teatralny) wysłuchało 26 recytatorów spośród 16 gimnazjów naszego powiatu. Repertuar zaprezentowany przez młodzież sięgał zarówno do klasyki literatury światowej, jak i do współczesnych dzieł. Gimnazjaliści po raz kolejny udowodnili, że poznali tajniki sztuki recytacji, doskonale interpretowali utwory pełne ekspresji, to znów lirycznej zadumy. Pierwsze miejsce zajęły ex equo: Magdalena Dobosz z Gimnazjum nr 1 w Cieszynie i Agnieszka Jałowiczor z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej, natomiast drugie Michał Kubok z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu. Na trzecim miejscu uplasowały się Dominika Mońka z Gimnazjum nr 1 w Wiśle oraz Magdalena Małyjurek z Gimnazjum w Istebnej. Jurorzy wyróżnili także Edytę Słupny z istebniańskiego gimnazjum oraz Michała Madzię z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu.

Organizacja konkursu wymagała poświęcenia wielu osób. Oryginalna scenografia autorstwa Krystyny Kocybik, oprawa muzyczna w wykonaniu uczniów prowadzonych przez Beatę Kawulok oraz dowcipny występ kabaretu FiC z klasy IId – wszystko to tworzyło niepowtarzalny klimat imprezy. Po raz trzeci przekonałam się, że mam ten wielki zaszczyt współpracować z gronem osób odpowiedzialnych, życzliwych i pełnych inicjatywy. Sukces naszego konkursu mierzony choćby licznymi gratulacjami gości i wyrazami podziwu - to zasługa świetnej pracy zespołowej. Gorące podziękowania kieruję wobec tego do wszystkich moich współpracowników: Haliny Krężelok, Krystyny Kocybik, Andrzeja Suszki, Barbary Matuszny, Iwony Bogdał, Agnieszki Juroszek, Moniki Michałek, Beaty Kawulok. Wyrazy wdzięczności skałdam także pani Lidii Wajdzik – naczelnikowi wydziału kultury Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz pani Elżbiecie Legierskiej – Niewiadomskiej – dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej za finansowe wsparcie naszego konkursu. Dziękuję też szefowej Stowarzyszenia Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu “Pod Ochodzitą” pani Urszuli Gruszce oraz dyrektorowi naszego gimnazjum panu Bogdanowi Ligockiemu za pomoc w zdobywaniu środków finansowych. Gorące podziękowania kieruję również do pani Anny Stachurek oraz pana kucharza Józefa Zogaty i wszystkich jego współpracowników, którzy zaserwowali gościom iście królewską ucztę! Nie mogę też zapomnieć o słowach uznania dla klasy II d, która profesjonalnie obsługiwała imprezę. Wreszcie, a może przede wszytkim wyrazy podziękowania - w imieniu dyrekcji i polonistów Gimnazjum w Istebnej – kieruję do lokalnych sponsorów naszego konkursu. Mam tu na myśli hojność i bezinteresowność firmy “Rema” z Istebnej oraz “Jur–Gast” z Wisły, a także rodziców klas drugich, którzy upiekli przepyszne ciasta. Przewodniczący jury, podsumowując konkurs stwierdził, że w istebniańskim gimnazjum czuje się tak świetnie, iż chciałby w nim zostać na zawsze. Oklaski, które rozległy się po owych słowach sugerowały, że podobnego zdania są i inni goście imprezy. Jeśli do tego dodać osiągnięcia naszych recytatorów, to zaiste serce rośnie!

Cecylia Suszka – organizatorka imprezy

MIĘDZYNARODOWA MŁODZIEŻOWA LIGA BESKIDZKA

17.05.2007.

Gimnazjum w Istebnej było organizatorem już drugiej edycji Międzynarodowej Młodzieżowej Ligi Beskidzkiej. 19 kwietnia zawitały w naszej szkole zespoły dwóch czeskich szkół: Zakladni Skoly z Jablunkova oraz Szkoły Podstawowej im. H.Sienkiewicza z językiem polskim także, z Jabłonkowa. Drużyny rywalizowały w dwóch dyscyplinach w piłce nożnej i piłce siatkowej. Obydwie były reprezentowane przez chłopców i dziewczyny.

Turniej rozpoczął się uroczystym powitaniem gości oraz pokazem zespołów tanecznych. Część artystyczna, przygotowana przez uczniów z Istebnej i Jabłonkowa, rozgrzała kibiców i młodych sportowców.

Po występach równolegle na dwóch boiskach rozpoczęły się rozgrywki piłki siatkowej chłopców i dziewcząt. Zespół chłopców z Istebnej bez większych przeszkód pokonał swoich rywali i ostatecznie uplasował się na pierwszym miejscu. Z kolei ciężką przeprawę miały nasze gimnazjalistki grając o pierwsze miejsce z Zakladni Skoly z Jablunkova. W decydującym meczu po wyrównanej walce i dramatycznej końcówce uległy w tie-break-u zajmując miejsce drugie. Po siatkarskich zmaganiach rozpoczęli rywalizację piłkarze. Waleczne drużyny dziewcząt i chłopców z naszego gimnazjum gładko wygrały pojedynki ze swoimi rywalami zajmując pierwsze miejsca.

W ogólnej klasyfikacji biorącej pod uwagę wszystkie mecze rozgrywane w tym dniu, pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej, drugie miejsce Zakladni Skola z Jablunkova oraz trzecie miejsce Szkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza z językiem polskim z Jablunkova. Wszyscy uczestnicy ligi otrzymali słodkie nagrody, a drużyny dyplomy i puchary ufundowane przez Radę Rodziców i Urząd Gminy w Istebnej. Ponadto w połowie rozgrywek zawodnicy mogli posilić się pysznym obiadem i odwiedzić kawiarenkę specjalnie przygotowaną na tą okazję przez Samorząd Uczniowski. Mecze sędziowali zaproszeni na tą okazję p. W. Gościniak, p. K. Chorąży oraz p. J. Waszut. Organizatorem turnieju była Dyrekcja oraz nauczyciele WF z istebniańskiego Gimnazjum.

Sukces informatyczny

9 maja 2007r. Paweł Kulik z kl.II został laureatem międzyregionalnego konkursu informatycznego, w którym zajął drugie miejsce. Opiekunem Pawła był mgr Andrzej Suszka.

DZIEŃ MATKI

22 maja czytelnia gimnazjalna zamieniła się w kawiarnię, w której zagościła oryginalna scenografia oraz humor, muzyka i taniec. Impreza z okazji Dnia Matki, przygotowana przez młodzież pod kierunkiem Cecylii i Andrzeja Suszków, była swoistym podziękowaniem za trud wychowania rodzicielskiego. W programie wieczorku zaprezentował się kabaret FiC z kl. II d i II a oraz zespół taneczny z kl. I e. Aktorzy wypadli świetnie, grali swobodnie, a wręcz finezyjnie. Uznanie publiczności zyskał sobie również brawurowy występ tancerek.

22 maja czytelnia gimnazjalna zamieniła się w kawiarnię, w której zagościła oryginalna scenografia oraz humor, muzyka i taniec. Impreza z okazji Dnia Matki, przygotowana przez młodzież pod kierunkiem Cecylii i Andrzeja Suszków, była swoistym podziękowaniem za trud wychowania rodzicielskiego.

W programie wieczorku zaprezentował się kabaret FiC z kl. II d i II a oraz zespół taneczny z kl. I e. Aktorzy wypadli świetnie, grali swobodnie, a wręcz finezyjnie. Uznanie publiczności zyskał sobie również brawurowy występ tancerek.

Imprezę zakończył słodki poczęstunek. Dodatkową atrakcją stał się wydany specjalnie z tej okazji tomik poezji pt. „Fraszki dla mamy”. Dowcipne, pełne humoru, to znów refleksji utwory zostały napisane przez gimnazjalistów, a opracowane przez organizatorów – Cecylię i Andrzeja Suszków.

OBÓZ NA TRÓJSTYKU

Po raz trzeci uczniowie z Gimnazjum im. J. P. II w Istebnej spędzili część wakacji wraz ze swoimi rówieśnikami ze Słowacji i Czech. W dniach 8.08 – 17.08.2007 roku odbył się w Pisku „ Obóz na Trójstyku”, który był sponsorowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg IIIA. Na obozie przebywało 45 uczestników z trzech krajów. Z naszego gimnazjum pojechało 15 osób z opiekunkami: Anną Wawrzacz i Elżbietą Szarzec.

Uczestnicy każdego dnia mieli bardzo napięty program, nikt nie mógł narzekać na nudę. Już od pierwszego dnia wszyscy świetnie się bawili, a dodatkową atrakcją był „chrzest”, który był wspaniałym momentem do integracji grupy. Kolejne dni przynosiły ze sobą nowe niespodzianki i atrakcje: wycieczki autokarowe do czeskiego i polskiego Cieszyna, Karwiny, gdzie młodzież mogła obejrzeć wiele ciekawych zabytków np. zamek Frystat w Karwinie. Oprócz tego zorganizowano kilka wycieczek pieszych, m.in. na górę Bahenec i Polankę, gdzie chętni mogli skorzystać z kąpieli w basenach. Kolejną z wycieczek był wyjazd do Jaworzynki, skąd wszyscy udali się na Trójstyk, czyli miejsce, w którym stykają się granice trzech państw: Polski, Czech i Słowacji. Równie udane były wieczory: ogniska, wspólne gry zespołowe. Była to kolejna okazja do świetnej zabawy. Uczestnicy mieli też okazję do poznania tradycji poszczególnych państw.

Na pożegnanie młodzież wcieliła się w rolę aktorów. Każda grupa przedstawiła jedną, wybraną przez siebie bajkę. Nasi uczniowie wcielili się w postacie z „Czerwonego Kapturka”. Należy podkreślić, że sami wykonali nie tylko scenografię, ale też ciekawe stroje. Mamy nadzieję, że tego rodzaju inicjatywa będzie kontynuowana w kolejnych latach, by młodzież mogła się rozwijać, poznawać i bawić.

Rok szkolny 2007/2008

Nowa pracownia komputerowa w naszym gimnazjum! W czasie wakacji została zainstalowana w gimnazjalnej czytelni nowa pracownia informatyczna składająca się z nowoczesnych komputerów marki Macintosh. Komputerów jest 11, wyposażone są w płaskie, ciekłokrystaliczne monitory ze zintegrowaną w obudowie kamerą, mikrofonem i głośnikami, a także bezprzewodowym łączem sieciowym. Oprogramowanie umożliwia korzystanie z Internetu, rozmów internetowych na wizji, wykonywanie dokumentów tekstowych, obliczeń kalkulacyjnych, prezentacji, obróbki graficznej zdjęć i wielu innych działań. Pracownia została podłączona do Internetu za pomocą już istniejącego w szkole szerokopasmowego łącza DSL TP 4MBit/s.

Dodatkowo z pracownią szkoła otrzymała przenośny laptop, projektor multimedialny, drukarkę i skaner. Łączny koszt pracowni zamknął się kwotą ok. 50 tys. zł, którą to kwotę w całości sfinansowało Ministerstwo Edukacji dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego. Należy w tym miejscu podziękować Urzędowi Gminy i wszystkim pracownikom gimnazjum, którzy podjęli starania dla uzyskania nowej pracowni na rzecz szkoły.

VII PIELGRZYMKA RODZINY SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II

W tym roku po raz pierwszy reprezentanci naszej szkoły brali udział w VII Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II do Częstochowy. Wraz z naszą młodzieżą na pielgrzymkę udali się ich opiekunowie, którymi byli nauczyciele: Sławomira Patyk, ks. Marcin Bytomski oraz przedstawiciele Rady Rodziców: Krzysztof Chorąży i Maciej Dobry. Pielgrzymi wyruszyli spod gimnazjum autokarem o godz.6.00 Od samego początku wszystkim dopisywał dobry humor. O godz. 11.00 odprawiona została uroczysta Msza św. Wzięły w niej udział dzieci i młodzież z pocztami sztandarowymi stojącymi na wałach jasnogórskich. Po uroczystości mszalnej czas wolny wypełnił koncert zespołu muzycznego, w czasie którego wszyscy świetnie się bawili.

IV Powiatowy Konkurs Recytatorski w malarskiej oprawie

Dnia 28 lutego 2008 r. odbył się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej IV Powiatowy Konkurs Recytatorski. Wzięło w nim udział 25 recytatorów z 11 gimnazjów powiatu cieszyńskiego. Gościem honorowym imprezy był malarz, nauczyciel i wykładowca – Ernest Zawada, pochodzący z Koniakowa. W skład komisji konkursowej wchodzili:
- Włodzimierz Pohl - aktor Teatru Lalek Banialuka w Bielsku - Białej (przewodniczący jury),
- Danuta Koenig - naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury przy Urzędzie Miasta w Ustroniu, instruktor teatralny,
- Paweł Feikisz - pracownik impresariatu Teatru Lalek Banialuka,

Ostatecznie przyznano pierwsze miejsce wspomnianej wyżej Agnieszce Jałowiczor – uczennicy naszego istebniańskiego gimnazjum. Drugie miejsce zajęły równorzędnie aż trzy osoby: Paulina Waszut i Mateusz Michałek (oboje reprezentujący Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej) oraz Mariusz Bielesz z Gimnazjum nr 1 w Ustroniu. Na trzecim miejscu uplasowała się Karolina Chroboczek z Gimnazjum nr 1 w Cieszynie. Czwarte miejsce zajęły ex aequo Julia Matuszek z Gimnazjum nr 1 w Cieszynie oraz Magdalena Bogacz z Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Wśród wyróżnionych znalazły się: Dominika Mońka z Gimnazjum nr 1 w Wiśle i Katarzyna Groborz - uczennica Gimnazjum nr 1 w Ustroniu.

Agnieszka Jałowiczor – najlepsza recytatorka w województwie śląskim

17 kwietnia 2008 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Rybniku odbył się VIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Uczniów Szkół Gimnazjalnych. Reprezentantka naszego gimnazjum Agnieszka Jałowiczor (laureatka I miejsca w powiatowych i III miejsca w bielskich eliminacjach rejonowych) zdobyła w rybnickim MDK Grand Prix. Uczennica klasy IIId przygotowana przez p. Cecylię Suszkę rywalizowała z 25 recytatorami, którzy reprezentowali gimnazja i placówki kulturalne z całego województwa śląskiego. Agnieszka, prezentując wiersz ks. Jana Twardowskiego Słowa niewulgarne i fragment prozy Jorge Borgesa Dom Asteriona, wywarła na jurorach niesamowite wrażenie. Komisja konkursowa chwaliła nie tylko dobór tekstów do osobowości recytatorki, ale także świetny warsztat, interpretację i ogólny wyraz artystyczny. Warto też dodać, że nasza gimnazjalistka została zakwalifikowana do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Przebudzeni do życia”, który odbędzie się w maju w Bielsku – Białej. Naszej uczennicy i jej opiekunce życzymy powodzenia! Sukces ten to wielkie wyróżnienie dla naszej szkoły, a zarazem powód do dumy. Niezmiernie się cieszymy, iż Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej – po raz pierwszy biorące udział w tym etapie konkursowym – było tak godnie reprezentowane!

Weronika Juroszek - laureatką konkursu poetyckiego

Dnia 20 maja 2008r. w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Kubisza w Cieszynie odbyło się uroczyste podsumowanie III Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Jana Kubisza pt. "Portret naszych przodków strojami malowany". Uczennica naszego gimnazjum klasy II b przygotowana przez p. Agnieszkę Paluszkiewicz zajęła I miejsce i odebrała w tym dniu główną nagrodę.

Rok szkolny 2008/2009

Spotkanie z siostrą Stanisławą Skurzok

W naszej szkole coroczną tradycją stał się cykl spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy przybliżają młodzieży tajniki z różnych dziedzin życia, poprzez co młodzi ludzie nie tylko uczą się, ale też kształtują swoją osobowość. Pierwszą osobą, która gościła w murach naszego gimnazjum, była misjonarka, siostra Stanisława Skurzok. Spotkanie miało miejsce 7 listopada. Opowiedziała młodzieży o swoim pobycie w Kazachstanie, gdzie obecnie mieszka i pracuje. Nasi uczniowie poznali wiele ciekawostek dotyczących pracy na misjach.

Dzień Papieski

W 30 rocznicę wyboru J. Pawła II na papieża w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Dyrektor Bogdan Ligocki wygłosił wstępne przemówienie, w którym przywitał zaproszonych gości w osobach: ks. Jerzego Kiery, przedstawicieli Urzędu Gminy w Istebnej oraz przewodniczącego Rady Rodziców Krzysztofa Chorążego.

Wszyscy uroczyście odśpiewaliśmy „Barkę”, po czym prowadzący akademię uczniowie przypomnieli nam życiorys Karola Wojtyły. Obejrzeliśmy m.in. archiwalne nagranie z przebiegu głosowania wyboru na papieża. Wspomnienia te sprawiły,że na twarzach wszystkich zgromadzonych na akademii rysowało się skupienie i zaduma.Po tych jakże wzruszających refleksjach przemówił ks. Krzysztof Pochłopień, który wezwał nas do tego, abyśmy wzrastali i umacniali się nauką papieża. Przedstawił też historię drzewka papieskiego, którego nasiona pobłogosławił J.Paweł II, patron naszego gimnazjum. Ostatnią częścią obchodów było uroczyste posadzenie drzewka papieskiego przed głównym wejściem do budynku szkoły. W tak zacnej chwili wzięła udział Dyrekcja, zaproszeni goście, przedstawiciele Samorządu Szkolnego oraz przewodniczący klas.

Beata Kawulok - Powiatowy Mistrz Ortografii !!!

Dnia 5 grudnia 2008 roku w Strumieniu odbył się VIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Strumieńska Żaba”. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej reprezentowali następujący uczniowie: Beata Kawulok (kl. IIIe), Sylwia Kurpanik (kl. IIf), Paweł Spila (kl. IIIa), Wojciech Chrząstek (kl. IId). Dyktando, jak co roku, pełne było pułapek ortograficznych. Z tym większą zatem satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, iż najlepiej (spośród około 70 uczestników!) napisała je Beata Kawulok – uczennica przygotowana przez dr Cecylię Suszkę. Nasza gimnazjalistka otrzymała zaszczytną statuetkę „Złotej Żaby” i nagrody książkowe.

Spotkanie z Markiem Proboszem

Dnia 17 czerwca 2009 r. gościł w naszej szkole aktor Marek Probosz wraz ze swoimi rodzicami. Na początku aktor przedstawił młodzieży prezentację multimedialną o swoim życiu zawodowym. W drugiej części spotkania, uczniowie zadawali aktorowi pytania, uzyskując bardzo wczerpujące odpowiedzi. Na koniec chętni uczniowie otrzymali autografy. W dowód podziękowania za przybycie gościowi wręczono kwiaty

Rok szkolny 2009/2010

Spotkanie z aktorem.

W poniedziałek 26.10.2009r. w progach naszej szkoły gościliśmy aktora Jerzego Dziedzica. Było to kameralne spotkanie, w którym brali udział wybrani uczniowie uczestniczący kilka dni wcześniej... w spektaklu pt. "Zemsta" w Tetrze Polskim w Bielsku-Białej oraz członkowie kółka teatralnego.

Przybyli goście przedstawili teatr od strony kulis. Pani charakteryzatorka pokazała swoją sztukę zmieniając zupełnie wygląd naszych kolegów i koleżanek. Przez krótką chwilę mogli oni wcielić się w rolę aktorów.

Sukces sportowy uczniów z Gimnazjum

26 października 2009r. odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach - Dziedzicach WOJEWÓDZKA INAUGURACJA SPORTOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2009 /2010 . Jednym z punktów programu tej uroczystości było podsumowanie Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół o PUCHAR ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY za rok szkolny 2008 / 2009, w którym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej zajęło IX miejsce ( do rywalizacji stanęło ponad 500 szkół gimnazjalnych woj. śląskiego ). Za uzyskane miejsce szkoła otrzymała pamiątkowy puchar i dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł z przeznaczeniem na sprzęt sportowy. Na uroczystości byli obecni m.in. przedstawiciele Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber. Naszą szkołę reprezentowali: dyrektor Bogdan Ligocki i wyróżniony nauczyciel wychowania fizycznego Henryk Gazurek.

Spotkanie z przedstawicielami Jednostki Straży Granicznej.

W ramach działań profilaktycznych przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się narkomanii wśród młodzieży, dnia 19 listopada 2009r. przybyli do nas funkcjonariusze Jednostki Straży Granicznej w Żywcu. Wygłosili oni prelekcję, w której wzięli udział uczniowie kilku klas naszej szkoły.

Uroczystość nadania sztandaru Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej

Dnia 20 maja 2010 roku społeczność Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej świętowała wielką uroczystość: nadanie szkole sztandaru. Rozpoczęła się ona o godz.9.00 Eucharystią w kościele p.w. Jezusa Dobrego Pasterza, którą celebrowali: ks. prałat Jerzy Patalong, ks. prałat Jerzy Palarczyk, ks. kanonik Jerzy Kiera, ks. Tomasz Chrzan, ks. Marcin Bytomski i ks. Jakub Krupa. Była to bardzo uroczysta msza święta uświetniona pięknymi sztandarami Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej, Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej, Związku Podhalan-Oddziału Górali Śląskich oraz śpiewem uczestników, wspaniałą grą organisty i orkiestry strażackiej. W czasie Eucharystii miało miejsce poświęcenie sztandaru. Po uroczystości w kościele poczty sztandarowe i wszyscy zgromadzeni przeszli do budynku Gimnazjum w Istebnej. Tutaj młodzież szkolna złożyła kwiaty pod pamiątkową tablicą Jana Pawła II. O godzinie 11 rozpoczęła się uroczysta akademia wprowadzeniem pocztów sztandarowych i odśpiewaniem hymnu narodowego. Dyrektor gimnazjum pan Bogdan Ligocki przywitał wszystkich, którzy z całą społecznością szkolną zgromadzili się, aby uczestniczyć w tak podniosłej chwili. Byli nimi: wice-przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego pan Jan Kawulok, Dyrektor Delegatury w Bielsku- Białej pan Jan Dzida, Wójt Gminy pani Danuta Rabin, duchowieństwo w osobach: ks. prałat Jerzy Patalong, ks. Tomasz Chrzan, ks. Marcin Bytomski, ks. Krzysztof Pochopień i ks. Jakub Krupa. Obecni byli również: przewodniczący Rady Gminy pan Jan Gazur, przedstawiciele Rady Powiatu: pan Józef Broda i Janusz Król, radni naszej gminy, przedstawiciele Urzędu Gminy i Gminnego Zespołu ds. Oświaty, sołtysi: pani Teresa Stańko i pan Jerzy Michałek, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej pan Jakub Kuc, dyrektorzy szkół podstawowych w osobach: pani Danuta Konarzewska, pani Grażyna Przybyła, pani Iwona Ligocka, pani Danuta Szmigielska-Kawulok, pani Jadwiga Legierska. Gminny Ośrodek Kultury reprezentowała pani Elżbieta Legierska-Niewiadomska. Swoją obecnością zaszczycili nas również: dyrektor Schroniska „Zaolzianka” pani Bożena Strózik, nauczyciele emerytowani oraz pracownicy naszej szkoły, Rada Rodziców z jej przewodniczącym Krzysztofem Chorążym, przedstawiciele Związku Podhalan-Oddział Górali Śląskich, nasi absolwenci, orkiestra strażacka, poczty sztandarowe oraz wszyscy obecni nauczyciele i uczniowie szkoły. Po wystąpieniu dyrektora pani wójt Danuta Rabin odczytała akt nadania sztandaru, a przedstawiciele Rady Rodziców przekazali sztandar dyrektorowi szkoły, który po krótkiej prezentacji przekazał go młodzieży szkolnej. Przewodniczący klas złożyli akt ślubowania, który odczytała Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

W dalszej części miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości, m.in. dyrektora Delegatury w Bielsku-Białej pana Jana Dzidy, przewodniczącego Rady Rodziców pana Krzysztofa Chorążego. W dowód uznania Związek Podhalan ofiarował szkole kilkunastotomową Encyklopedię Jana Pawła II. Po uroczystościach oficjalnych nastąpiła część artystyczna – montaż poetycki w wykonaniu młodzieży naszej szkoły pod kierunkiem pani Ewy Czulak oraz występ zespołu regionalnego „Istebna”. Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem „Barki” i zaproszeniem gości do zwiedzania szkoły, wpisania się do księgi pamiątkowej oraz na obiad.

Rok szkolny 2010/2011

SPOTKANIE Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

Dnia 03.11.2010 roku nasi gimnazjaliści spotkali się z grupą niepełnosprawnych osób. Około godziny 10:30 rozpoczęły się zajęcia w hali gimnastycznej. Potem udaliśmy się do czytelni, gdzie czekała na nas przygotowana sala i różne smakołyki. Spotkała nas miła niespodzianka. Pani Elżbieta Krężelok, która w czerwcu odwiedziła Afrykę, przygotowała dla nas prezentację. Następnie bawiliśmy się razem z naszymi gośćmi, coraz lepiej się poznając. Był to niesamowity czas. Spędziliśmy go w gronie ludzi, którzy są niezwykli.

"OLIMPUS" 2011 - SUKCESY
Najlepsze wyniki z naszej szkoły uzyskali:
Anna Kaczmarzyk klasa 1f - 9 lokata w kraju, opiekun: mgr Anna Łacek
Tomasz Kukuczka klasa 1a - 10 lokata w kraju, opiekun: mgr Anna Wawrzacz
Ondrasz Suszka klasa 1e - 13 lokata w kraju, opiekun: mgr Anna Wawrzacz
Jan Stańko klasa 1d - 14 lokata w kraju, opiekun: mgr Henryk Bestwina
Michał Stańko klasa 1e - 16 lokata w kraju, opiekun: mgr Anna Wawrzacz
Zuzanna Juroszek klasa 1f - 20 lokata w kraju, opiekun: mgr Anna Łacek
Adam Polok klasa 2b - 20 lokata w kraju, opiekun: mgr Grażyna Pince-Polok
Edyta Bujok klasa 3f - 14 lokata w kraju, opiekun: mgr Grażyna Pince-Polok
Anna Kaczmarzyk i Tomasz Kukuczka zostali laureatami konkursu.

Stypendium w ramach realizacji projektu : „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”

W ramach realizacji projektu systemowego: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – „Pomoc dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim w roku szkolnym 2010/2011 stypendium otrzymali następujący uczniowie naszego gimnazjum: Łucja Juroszek, Anna Kaczmarzyk, Agnieszka Sikora, Paulina Skurzok, Edyta Bujok.
Anna Juroszek kl.3g Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej Laureatką Woj. Konkursu Przedmiotowego

W dniu 07.03.2011r. odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii. Po raz pierwszy w historii naszego gimnazjum uczennica klasy 3g Anna Juroszek uzyskała najwyższy tytuł – Laureata. Konkurs ten ma wielkie znaczenie na tym poziomie edukacji, ponieważ zwycięzca zwolniony zostaje z egzaminu kończącego gimnazjum, uzyskując maksymalna ilość punktów, w tym wypadku z części matematyczno- przyrodniczej..

Opiekun mgr Anna Dziewior

Rok szkolny 2011/2012

Wycieczka do Austrii

W sobotę – 22.10.2011 roku – odbyła się jednodniowa wycieczka do Austrii, w której wzięli udział chętni uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. W godzinach wczesno porannych wyruszyliśmy w kierunku Wiednia. W ramach wycieczki zwiedziliśmy m. in. : Wzgórze Kahlenberg, kościół św. Józefa, Pałac Schonbrunn, ogrody Glorietta, Domy Hunderwaserra, katedrę św. Szczepana oraz Hofburg. Wiedeński park atrakcji tzw. Prater był ostatnim punktem wycieczki. Znajduje się tutaj m. in. jeden z najbardziej znanych symboli Wiednia – Diabelski Młyn (niem. Wiener Riesenrad) - mający prawie 65 m. wysokości. Około godziny 17.00 pełni wrażeń ruszyliśmy w drogę powrotną do domu, mając nadzieję, że kiedyś jeszcze wrócimy do Wiednia.

VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski w koronkowej oprawie

23 lutego 2012 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej odbył się VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski. Gościem honorowym imprezy była Beata Legierska – kreatywna, obdarzona artystyczną wyobraźnią i uhonorowana wieloma nagrodami przedstawicielka młodego pokolenia koronczarek Beskidzkiej Trójwsi. Prace artystki – wypożyczone z Galerii Kukuczki – tworzyły niepowtarzalną atmosferę imprezy. Wśród gości zaproszonych na konkurs znalazł się również: poseł Rzeczypospolitej Polskiej – p. Jacek Falfus, p. Jan Kukuczka – właściciel galerii w Domu Trzech Narodów, p. Zenon Knopek – członek Gminnej Komisji Oświaty i Kultury oraz przedstawicielka GOK- u p. Lucyna Kohut. Jury w składzie: Włodzimierz Pohl (aktor bielskiego Teatru Lalek „Banialuka”, przewodniczący komisji), Monika Jędrzejewska (pracownik Teatru Lalek „Banialuka”) oraz Danuta Koenig (instruktor teatralny) wysłuchało 18 recytatorów spośród 9 gimnazjów naszego powiatu. Repertuar zaprezentowany przez młodzież sięgał zarówno do klasyki literatury światowej, jak i do współczesnych dzieł. Gimnazjaliści po raz kolejny udowodnili, że poznali tajniki sztuki recytacji, doskonale interpretowali utwory pełne ekspresji, to znów lirycznej zadumy.

Pierwsze miejsce zajęła Karolina Dyrda z Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, przygotowana przez p. Katarzynę Słupczyńską. Drugie miejsce ex aequo zdobyły uczennice Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach, a mianowicie Justyna Kondziołka podopieczna p. Aldony Kopiec oraz Daria Tomica – wychowanka p. Katarzyny Dynek. Na trzecim miejscu uplasowała się uczennica p. Ewy Czulak – Martyna Bujok z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej. Ponadto wyróżnieniem jury nagrodziło reprezentanta Gimnazjum nr 1 w Wiśle – Radosława Sobczyka – ucznia p. Edyty Soluch – Cieślar, Żanetę Idziniak z Gimnazjum w Istebnej – podopieczną p. Ewy Czulak oraz Alicję Kubok z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu, przygotowaną przez p. Monikę Rzeszótko. Wszyscy wyżej wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Ponadto trzem najwyżej ocenionym laureatkom p. Jan Kukuczka (właściciel wspomnianej wyżej galerii) wręczył ze wszech miar unikatowe prezenty, a mianowicie cenne obrazy, ceramikę i albumy oraz… zaprosił je do katowickiego radia w celu nagrania audycji – wywiadu.

KARINA WOJNAR WŚRÓD NAJLEPSZYCH

W dniu 19.03.2012r.w Domu Kultury w Chorzowie Batorym odbył się XI Międzygimnazjalny Konkurs Recytacji w Gwarze Śląskiej "Śląska Ojczyzna Polszczyzna", w którym zaprezentowało się 30 uczniów z różnych zakątków Śląska. KARINA WOJNAR wyrecytowała tekst "Jako to han downij bywało we skole" i zdobyła III miejsce. W konkursie tym wystąpili także inni nasi uczniowie: HUBERT DRAGON oraz MARTYNA BESTWINA.Mimo, iż nie udało im się zdobyć żadnej nagrody, to także pięknie się zaprezentowali. Laureaci tego konkursu automatycznie przeszli na wyższy szczebel, a mianowicie w dniu 22.03.20012r.wzięli udział w XXI Konkursie Recytacji w Mowie Śląskiej dla licealistów. Reprezentanci różnych szkół średnich przybyli na ten konkurs m. in. z Bierunia, Bytomia, Piekar Śląskich, Tarnowskich Gór, Katowic, Wodzisławia, Pszczyny i Chorzowa. Karina Wojnar znowu nas mile zaskoczyła zaszczytnym III miejscem. Jest to jej ogromny sukces, ponieważ zmierzyła się i wygrała ze starszymi kolegami i koleżankami. Naszej uczennicy serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Deutsch-Wagen-Tour w Gimnazjum w Istebnej!

Dnia 11.04.2012 roku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej uczestniczyło w ogólnopolskim programie promującym naukę języka niemieckiego pod nazwą: „Deutsch – Wagen – Tour”. Z tej okazji zawitała do nas również reporterka Radia 90 – pani Monika Turoń, która przyglądała się i relacjonowała zdarzenia z warsztatów językowych. Projekt ma na celu rozpropagowanie nauki języka niemieckiego wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych za pomocą różnorodnych materiałów językowych, w które są zaopatrzeni lektorzy, jeżdżący specjalnie oznakowanym samochodem kampanii „Deutsch –Wagen – Tour”. Lektorka języka niemieckiego, pani Joanna Lay, która reprezentuje Instytut Goethego w Warszawie, przeprowadziła szereg gier i zabaw językowych, które wykorzystywały i utrwalały wiedzę uczniów, zdobytą na lekcjach przedmiotowych z języka niemieckiego.
W warsztatach wzięli udział wybrani uczniowie klas pierwszych, drugich oraz trzecich, w sumie około 60 osób.

Wycieczka do Londynu

Tegoroczny weekend majowy 34-osobowa grupa uczniów naszego gimnazjum spędziła w Londynie - jednej z najpiękniejszych i największych stolic europejskich. Opiekunami wycieczki, którzy stanęli na wysokości zadania i włożyli mnóstwo wysiłku w zapewnienie nam przyjemnego pobytu w Londynie, były panie: Katarzyna Leżańska - Czulak, Agnieszka Kierczak oraz Ewelina Jochacy.

Czas w stolicy Anglii upłynął wszystkim uczestnikom wycieczki bardzo przyjemnie. Choć pogoda była prawdziwie angielska, to nikt ze zwiedzających nie narzekał na przykrą aurę. Na ulicach Londynu obok Brytyjczyków mieliśmy okazję spotkać setki Francuzów, Włochów, Nigeryjczyków, Hindusów i Japończyków. Miasto jest naprawdę ogromne, zamieszkuje go około 8 milionów ludzi. Dlatego spacery jego ulicami bywają dość męczące. Będąc w Londynie, mieliśmy okazję zobaczyć tak popularne na całym świecie obiekty architektury jak Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge, a także Tower of London. Ciekawą atrakcją był również rejs po Tamizie - jednej z najdłuższych rzek wielkiej Brytanii. Odwiedziliśmy też Muzeum Historii Naturalnej, Galerię Narodową oraz Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud. Jednak największe wrażenie na większości uczestników wywarła podróż słynnym London Eye - kołem obserwacyjnym o wysokości 135 metrów. Choć w Londynie spędziliśmy niewiele czasu, udało nam się zobaczyć większą część jego najważniejszych obiektów . Z godną podziwu gościnnością przyjęły nas do swych domów brytyjskie rodziny. Mieliśmy okazję poznać kuchnię typowo angielską, której ważną część stanowią znane także i nas fast-foody. Wyjazd do stolicy Anglii był jak najbardziej udaną wycieczką, która bez wątpienia pozostanie w naszej pamięci na długi czas. Niewątpliwie trafnym pomysłem byłoby wpisanie jej w tradycję naszej szkoły!

Rok szkolny 2012/2013

Występ zespołu młodzieżowego z Ukrainy w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej

W ramach współpracy Ukrainy i Polski dnia 10 października 2012 roku mieliśmy zaszczyt gościć w murach naszej szkoły młodzieżowy zespół z Ukrainy, w skład którego wchodzą członkowie w wieku od 8 do 13 lat. Zespół ten po raz pierwszy występował w Polsce.

Repertuar przygotowany na okazję występu w naszym gimnazjum wszystkich zachwycił. Były to znane tańce i pieśni ukraińskie. Naszych uczniów, którzy oglądali występ, najbardziej urzekł wdzięk młodych wykonawców, na szczególną uwagę zasługiwały również piękne stroje.

ARCHIPELAG SKARBÓW

11 i 12 października 2012r. do naszego gimnazjum przyjechali realizatorzy programu „Archipelag Skarbów”. Mieliśmy okazję wspólnie z naszymi drugoklasistami przeżywać wspaniałą przygodę! Myślą przewodnią programu była miłość, szczęście i rodzina. Zajęcia prowadziło czterech młodych ludzi z różnych stron Polski, którzy starali się przekonać naszą młodzież do życia w zgodzie z tymi wartościami.

O sile tego programu decydowała dynamika i jego ciekawe formy. Otwartość, życzliwość i serdeczność prowadzących spowodowały, że młodzież bardzo szybko i chętnie się zaangażowała w zajęcia. Program zbudowany był na atrakcyjnych udźwiękowionych prezentacjach multimedialnych, co wpłynęło na to, że wzbudzał duże zainteresowanie odbiorców. Wiele ważnych treści przekazywano poprzez mini wykłady, które na zmianę prowadzili organizatorzy. Z ekranu do młodzieży przemawiały również znane postaci sportu, mówiące o tym, jak ważne są w ich codziennym życiu miłość, szczęście i rodzina. Uczniowie chętnie podejmowali zadania, które wykonywali przed wszystkimi. Cała sala dopingowała ochotników, a prowadzący nagradzali ich aktywność. Chłopcy i dziewczęta poznali historie młodych bohaterów, często swoich rówieśników, którzy nie zawahali się narazić własnego życia dla ratowania człowieka. Podkreślano tutaj, jak ważne jest życie zgodne z własnymi zasadami.

Sporo uwagi było poświęcone tematowi kształtowania się seksualności, tak odmiennej u chłopców i dziewczyn. Konkretne wskazówki miały na celu ukierunkowanie spojrzenia młodego człowieka na drugą płeć poprzez pryzmat szacunku.

Podsumowaniem dwóch dni zajęć był Festiwal Twórczości, gdzie młodzież prezentowała swoje prace, będące wynikiem ich refleksji na podejmowane tematy.

Poranki muzyczne

W październiku rozpoczął się cykl muzycznych audycji szkolnych tzw. „Poranków muzycznych”. Cykl zakończy się w czerwcu 2013r. Darczyńcą jest Fundacja Pracownicza PRO-EKO z siedzibą w Łaziskach Górnych. Co miesiąc nasze gimnazjum odwiedzą muzycy Filharmonii Śląskiej, którzy wykonywać będą na żywo repertuar muzyki klasycznej. 45 minutowe spotkania są podzielone tematycznie. W każdej części zawarta jest namiastka świata muzyki poważnej.Młodzież będzie miała więc okazję posłuchać, co ważne, na żywo fragmentów arii operowych czy utworów instrumentalnych. Jest to rodzaj muzyki, której raczej nie usłyszą w ogólnodostępnych mediach. Szkoła podstawowa czy gimnazjum to bardzo dobry moment, aby próbować choć trochę uświadomić młodzieży, że w ogóle jest taki rodzaj muzyki i warto jej posłuchać.

Czas i forma audycji są do zaakceptowania przez młodzież, więc należy się cieszyć, że taka możliwość zaistniała w naszej szkole.

ARKA NOEGO

22 listopada 2012r. do naszego gimnazjum przyjechali członkowie Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego” z warsztatami profilaktycznymi: „I ty możesz zmienić swoje życie”.

W zajęciach wzięli udział wszyscy uczniowie gimnazjum wraz z nauczycielami i wychowawcami. Warsztaty dotykały problemów związanych z zażywaniem środków odurzających takich jak: papierosy, alkohol i narkotyki.

Młodzież uważnie słuchała prowadzących i angażowała się w zajęcia. Terapeuci bardzo szybko nawiązali kontakt z uczestnikami poprzez zabawy integracyjne i muzykę dostosowaną do odbiorcy. Artyści rapując, śpiewali o wolności wyborów, zdrowiu i radości z odkrycia Boga.

Zajęcia poprowadzone były w dynamiczny sposób. Pogadanki przestrzegały przed niezdrową ciekawością, by spróbować zakazanych środków. Nawet pierwszy raz może zadecydować o przyszłości młodego człowieka. Prowadzący uzupełniali swoje wypowiedzi obrazami multimedialnymi, których przekaz był bardzo dosadny. Prezentacja przedstawiała skutki zażywania środków psychoaktywnych w życiu różnych ludzi. Ponadto cały czas prowadzili dialog z uczniami zadając pytania prowokujące do przemyśleń.

Ex libris Biblioteki Publicznej w Istebnej - młodzi graficy wyróżnieni w konkursie!

Ostatnie zajęcia artystyczne oraz lekcje plastyki upływały na przyswajaniu zjawiska z pogranicza bibliotekarstwa i sztuki, jakim jest "ekslibris". Biblioteka Publiczna w Istebnej zaprosiła wszystkie szkoły Trójwsi do wzięcia udziału w konkursie na małą formę graficzną, ekslibris, będący z założenia wyrazem szacunku dla książki, oraz przede wszystkim znakiem własnościowym, wklejanym do książek, określającym właściciela księgozbioru. Konkursowy ekslibris zawierać miał więc czytelną, monochromatyczną grafikę symbolizującą bibliotekę, bądź Trójwieś, czy Beskidy, a przede wszystkim napis "Ex libris Biblioteki Publicznej w Istebnej" - oznaczający, że dana książka pochodzi ze zbiorów tejże biblioteki.

Gimnazjaliści stanęli na wysokości zadania, na 80 wszystkich zakwalifikowanych do wystawy prac aż 40 należało do naszych uczniów. Werdykt ogłoszono 17 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej na uroczystym wernisażu otwierającym wystawę pokonkursową.

Zwycięskim okazał się ekslibris Michaliny Legierskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej - Zaolziu. Prosta, czytelna forma spełniła oczekiwania wymagającego Jury. Prace gimnazjalistów, które otrzymały wyróżnienia w konkursie, to: 1. Ekslibris Artura Fiedora - za pomysł i wykorzystanie w projekcie motywu budynku biblioteki. 2. Ekslibris Eweliny Urbaczki - Jury zwróciło uwagę na syntetyczną, czytelną formę graficzną. 3. Ekslibris Karoliny Legierskiej, która nawiązała w swojej pracy do pomysłu z konkursu na obrazkowe logo Google (dla przypomnienia - Karolina była w ścisłej czołówce konkursu Google). 4. Ekslibris Dominika Bocka, który został doceniony za wyjątkowe zaangażowanie w realizację projektu, dotarł bowiem do źródłowych informacji na temat założenia biblioteki. Dzięki temu, Dominik zamieścił w ekslibrisie datę powstania Biblioteki Publicznej w Istebnej, a był to rok 1950, o czym nikt, oprócz pań z biblioteki dotąd nie wiedział. 5. Praca Rafała Wawrzacza została zauważona również z uwagi na wyjątkową pracochłonność wykonania, oraz oryginalne i odważne zastosowanie czerwonej barwy. 6. Praca Barbary Macoszek zyskała uznanie w oczach Jury ze względu na użycie w projekcie wszystkich niezbędnych elementów. Basia w zgrabny sposób połączyła linię gór, książkę, koronkę koniakowską, oraz niezbędny napis.

Konkursy mają to do siebie, że zwycięzca jest tylko jeden. Organizatorki z żalem stwierdziły, że nie mogą nadać większej ilości wyróżnień. Podczas rozmów przyznały, że tuż za czołówką znalazły się pomysły z traktorem - Jakuba i Piotra Ruckich, realistyczny rysunek sarny w wykonaniu Marty Czepczor, typograficzna, dojrzała kompozycja Józefa Jałowiczora.

Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono czyli wieczorek poświęcony twórczości Wisławy Szymborskiej

7 lutego 2013r. o godz. 15. 30 w czytelni Gimnazjum w Istebnej odbył się wieczorek poświęcony twórczości Wisławy Szymborskiej. Wśród gości znaleźli się rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz uczniowie. Publiczność miała okazję obejrzeć montaż poetycko-muzyczny zatytułowany Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej i reżyserii Ewy Czulak oraz Cecylii Suszki, który w całości składał się z utworów polskiej noblistki. Spektakl pełen filozoficznych pytań o sprawy najistotniejsze dla człowieka zmuszał do wewnętrznej zadumy nad sensem ludzkiej egzystencji, poruszał i niepokoił. Aktorzy: Artur Fiedor, Martyna Bujok, Jakub Rucki, Maciek Stańko, Klaudia Idziniak, Kamila Kaczmarzyk, Marek Czepczor i Jakub Zawada doskonale odegrali powierzone im role. Następnie widzowie mogli zapoznać się z życiem i twórczością Szymborskiej, oglądając ze wszech miar ciekawy pokaz slajdów przygotowany przez Dawida Pogorzelskiego z klasy IIIa. Potem nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród uczniom wyróżnionym w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Wisławy Szymborskiej, przygotowanym przez Halinę Skrzydłowską i Barbarę Matuszny. Wyróżnienie pierwszego stopnia otrzymały: Karina Wojnar (kl.IIIe), Katarzyna Lorens (kl.IIIf) i Adriana Kamieniarz (kl. IIIb). Wyróżnieniem drugiego stopnia jurorki nagrodziły: Magdalenę Sołtysiak (kl. IId) i Aleksandrę Małyjurek (kl.Ic), natomiast trzeciego stopnia Alicję Małyjurek (kl. Id).

IX Powiatowy Konkurs Recytatorski w wyjątkowym miejscu!

4 marca 2013 r. w Galerii – Kukuczka w Istebnej odbył się IX Powiatowy Konkurs Recytatorski, który do tej pory zawsze odbywał się w Gimnazjum w Istebnej. W tym roku jednak zostaliśmy zaproszeni przez Jana Kukuczkę – współorganizatora imprezy, głównego sponsora konkursu i fundatora niepowtarzalnych nagród - do miejsca ze wszech miar naznaczonego miłością do sztuki. Recytatorzy i ich opiekunowie, którzy przybyli na konkurs z różnych zakątków powiatu cieszyńskiego mieli okazję zaznajomić się z oryginalnymi dziełami sztuki, doznać wielu artystycznych wzruszeń, wreszcie poznać dorobek twórczy gościa honorowego – Włodzimierza Janoty. Prace owego artysty (mieszkającego obecnie w Dzięgielowie) wespół z innymi dziełami wyeksponowanymi w Galerii - Kukuczka – tworzyły niepowtarzalną scenerię imprezy.

Jury w składzie: Włodzimierz Pohl (aktor bielskiego Teatru Lalek „Banialuka”, przewodniczący komisji), Iwona Kusak (kierownik Domu Kultury imienia Wiktorii Kubisz, instruktor teatralny) oraz Barbara Łoboda (kierownik impresariatu Teatru Lalek “Banialuka”) wysłuchało aż 26 recytatorów spośród 12 gimnazjów naszego powiatu. Repertuar zaprezentowany przez młodzież sięgał zarówno do klasyki literatury światowej, jak i do współczesnych dzieł. Gimnazjaliści po raz kolejny udowodnili, że poznali tajniki sztuki recytacji, w większości świetnie interpretowali utwory pełne ekspresji, to znów lirycznej zadumy.

Pierwsze miejsce zajęła Karolina Dyrda z Gimnazjum im. Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, przygotowana przez p. Katarzynę Słupczyńską. Drugie miejsce zdobył Dawid Hofman z Gimnazjum nr 4 w Skoczowie, podopieczny p. Izabeli Staś, a trzecie Martyna Franek również z Gimnazjum im. Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Ponadto wyróżnieniem jury nagrodziło reprezentantkę Gimnazjum nr 2 w Ustroniu – Katarzynę Orawską – uczennicę p. Sylwii Kozieł, Martynę Bujok z Gimnazjum w Istebnej – podopieczną p. Cecylii Suszki oraz Annę Stalmach z Gimnazjum nr 1 w Cieszynie, przygotowaną przez p. Martę Sulej. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali od właściciela galerii p. Jana unikatowe i cenne nagrody, a mianowicie obrazy autorstwa Włodzimierza Janoty, pozostali uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Wszystkim uczestnikom konkursu p. Jan zapewnił płyty z nagraniem przebiegu imprezy. Dodatkową atrakcją były również rysowane „na gorąco” portrety niektórych gości konkursu, np. Włodzimierza Pohla czy głównej laureatki – Karoliny.

Konkurs uświetnił koncert zespołu „Równica”, poruszająca recytacja p. Urszuli Gruszki, krótki wykład o historii galerii i twórczości Janoty p. Michała Kawuloka, miniwystęp akordeonisty Tomka Roszkowskiego (naszego gimnazjalisty) oraz przedstawienie teatralne Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono w wykonaniu młodzieży istebniańskiego gimnazjum, wyreżyserowane przez Ewę Czulak i Cecylię Suszkę.

Organizację konkursu – jak już wcześniej wspomniałam – przedsięwziął głównie p. Jan Kukuczka, który uraczył gości iście królewskim obiadem. Finansowego wsparcia imprezie udzielił również Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej oraz Rada Rodziców istebniańskiego gimnazjum. Wszystkim sponsorom w tym miejscu składam serdeczne podziękowania. Dziękuję również moim – jak zwykle pełnym profesjonalizmu – koleżankom i kolegom: Halinie Skrzydłowskiej, Ewie Czulak, Bogdanowi Ligockiemu, Andrzejowi Suszce, Magdalenie Krężelok, Barbarze Matuszny oraz Agnieszce Polok. Na wyrazy uznania zasłużyły także uczennice klasy IIIe, z wielką ofiarnością obsługujące konkurs. Nie mogę również zapomnieć o podziękowaniach dla rodziców klas drugich, którzy upiekli przepyszne ciasta.

Dziewczęta z brązem w Branicach!

21.04.2013.

Podczas tradycyjnego Międzynarodowego Wielkanocnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt, który odbył się w Branicach reprezentujące naszą gminę dziewczęta z istebniańskiego Gimnazjum zajęły trzecie miejsce!

Rozgrywany po raz dziewiąty Turniej zgromadził na starcie ponad 80 młodych piłkarek z Czech, Słowacji i Polski. Dziewczyny reprezentowały szkoły gimnazjalne z Baborowa, Istebnej, Krnova, Zilina, Radomia, Korytowa i Branic. Oprócz zmagań sportowych młodych piłkarek w programie turnieju miał miejsce występy szkolnych grup tanecznych „Kaprys" i „Impuls". Turniej stał na wysokim poziomie ,co nie przeszkodziło naszym dziewczętom w wywalczeniu trzeciego miejsca po dramatycznym meczu zakończonym rzutami karnymi. Wszystkie dziewczyny spisały się rewelacyjnie, co zaowocowało zdobyciem nagród indywidualnych.

Najlepszą bramkarką turnieju została Klaudia Łacek zaś najlepszą zawodniczką naszej drużyny Justyna Zawada.

Anna Kaczmarzyk podwójną Laureatką Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Wśród finalistów III etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2012/2013 znalazła się uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej Anna Kaczmarzyk z klasy 3f, która z powodzeniem przeszła etap szkolny i rejonowy otrzymując tym samym tytuł finalisty.

Dnia 04.03.2013r. w Bielsku – Białej pisała test z matematyki, natomiast 08.03.2013r. test z geografii. Z obydwu przedmiotów uzyskała wymaganą ilość punktów (90%), zdobywając tytuł laureata.

18 kwietnia 2013 r. miała miejsce wyjątkowa uroczystość. W auli Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku Białej, Kuratorium Oświaty zorganizowało Galę Laureatów. W gali uczestniczyła uczennica naszego gimnazjum Anna Kaczmarzyk, która została laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki i Geografii. Z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty - pana Stanisława Fabera otrzymała zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata oraz listy gratulacyjne. Listy gratulacyjne odebrali także nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów. Tytuł laureata uprawnia ucznia do szóstki na świadectwie z przedmiotu konkursowego, zwolnienia z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego oraz kontynuowania nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów przyjęcia zawartych w statucie placówki.

Sukces Ani był możliwy dzięki jej zaangażowaniu, pracowitości, systematyczności i wymagał wielu wyrzeczeń. Serdecznie gratulujemy uczennicy i jej rodzicom oraz nauczycielom p. Annie Łacek oraz p. Annie Dziewior.

Rok szkolny 2013/2014

Międzynarodowa Młodzieżowa Liga Beskidzka

Dnia 22.10.2013roku odbyła się ósma edycja Międzynarodowej Młodzieżowej Ligi Beskidzkiej. Oprócz Gimnazjum im. Jana Pawła II wzięły w niej udział dwie szkoły z czeskiego Jabłonkowa: Zakladni Szkoła Jabłonków i Szkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza z językiem polskim.

Dyrektor naszego gimnazjum p. Bogdan Ligocki przywitał wszystkich. Konkurencje rozpoczęły się od piłki siatkowej dziewcząt, następnie chłopcy rozegrali mecze piłki nożnej, zaś drużyny dziewcząt rozegrały mecz unihokeja. Istebniańskie gimnazjum było bezkonkurencyjne zarówno w kategorii chłopców, jak i dziewcząt, mimo że dziewczyny uległy w jednym z meczów unihokeja szkole Zakladni z Jabłonkowa. Uczestnicy otrzymali nagrody w postaci słodyczy. Liga zakończyła się o godz.14.00. Przedstawiciele szkół, biorących udział w zawodach z uśmiechem na twarzach udali się w drogę powrotną do pobliskiego Jabłonkowa.

Sportowy sukces gimnazjum w Istebnej

W dniu 21 października 2013 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Jana Kiepury w Sosnowcu odbyła się uroczystość Wojewódzkiej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2013/2014 z udziałem posłów, senatorów, dyrekcji i nauczycieli wychowania fizycznego śląskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Impreza podsumowywała rywalizację sportu szkolnego w województwie śląskim za rok szkolny 2012/2013 oraz wyróżniała wybitnych nauczycieli, działaczy z okazji 60 – lecia SZS. Nasza szkoła Gimnazjum w Istebnej zajęła miejsce VIII w kategorii szkół gimnazjalnych na 196 placówek gimnazjalnych na Śląsku. To wspólny sukces uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego. Na uwagę zasługuje fakt, iż miejsca, które zostały zajęte przed nami uzyskały głównie szkoły sportowe. W ubiegłym roku szkolnym 2012/2013 największe sukcesy sportowe udało nam się osiągnąć w następujących dyscyplinach: -sztafetowe biegi przełajowe chłopców i dziewcząt, -biegi narciarskie chłopców i dziewcząt, -piłka nożna dziewcząt. Ceremonię otwarcia dokonał prezes Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego – Mieczysław Mielcarek, Śląski Kurator Oświaty – Stanisław Faber oraz wiceprezydent miasta Sosnowiec – Agnieszka Czechowska – Kopeć. Następnie wystąpili goście honorowi – poseł Sejmu Polskiego a zarazem prezes Szkolnego Związku Sportowego– Wojciech Ziemniak, prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej – Bugdoł Rudolf życząc samych sukcesów w sportowej rywalizacji.

Na zakończenie uroczystości odbył się występ artystyczny uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej, który spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników inauguracji.

Młodość bez narkotyków

7 listopada w Gimnazjum w Istebnej odbyły się zajęcia profilaktyczne „Młodość bez narkotyków”. Wzięli w nich udział uczniowie wszystkich klas. Prowadzący to doświadczeni instruktorzy terapii uzależnień oraz muzycy.

Głównym celem zajęć jest przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym u młodzieży oraz pokazanie perspektywy zdrowego, godnego, aktywnego stylu życia i drogi do sukcesów osobistych bez substancji uzależniających.

Podczas dwugodzinnego spotkania młodzież dowiedziała się, jak wygląda prawdziwe oblicze przemysłu narkotykowego. Adam i Jacek obalili mity funkcjonujące w świadomości młodzieży o „bezpiecznym ćpaniu”, czy narkotykach „miękkich i twardych”, wskazując alternatywne obszary poszukiwania szczęścia i spełnienia w życiu. Instruktorzy wzbogacili prelekcję o własne świadectwo z życia, muzykę oraz prezentację multimedialną tak, iż całość była bardzo różnorodna, a młodzież słuchała z wielką uwagą.

Wejść do środka dzieła sztuki.

12.12.2013

Czyli wycieczka uczniów z SP nr 2 w Istebnej – Zaolziu i istebniańskiego Gimnazjum do Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie.

Sztuka współczesna wydaje się być obszarem dostępnym jedynie osobom wtajemniczonym. Być może jest w tym stwierdzeniu trochę prawdy, dlatego tym bardziej powinniśmy się starać zbliżyć do tego co jest sztuką teraz – w czasach kiedy my żyjemy. Obrazy czy rzeźby – to formy akceptowalne przez większość z nas, jednak kiedy podchodzimy do instalacji czy wideoinstalacji, nie bardzo wiemy jak się z takim zjawiskiem obchodzić, jak go nazwać, jak go odczytywać. Tymczasem odwiedzając Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie napotkamy szereg prac, które wychodzą poza utarte schematy. Średniowiecze, renesans, barok, czy nawet sztuka XX wieku – zostały przez nas zrozumiane, są to jednak epoki odległe od naszych czasów o setki lat. Żyjemy dziś. Tu i teraz. Dziś sztuka jest taka a nie inna, możemy dyskutować o treściach, jakie za sobą niesie, ale forma jaką przybiera dzisiejsza sztuka wynika z możliwości dzisiejszego świata i po prostu jest taka jaka jest. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Istebnej – Zaolziu i istebniańskiego Gimnazjum mieli przyjemność uczestniczyć w lekcji muzealnej i na własnej skórze przekonać się jaka może być dzisiejsza sztuka. Obraz mrugający oczami, żywy obraz z ptakami w klatce, dla których artysta namalował dzieła na małych płótnach, czy naturalnej wielkości samochód wygięty przy ścianie muzeum, to tylko nieliczne przykłady prac znajdujących się w krakowskim MOCAK-u. Muzeum w swoich zbiorach posiada liczne wideoinstalacje – jak widać współcześni artyści czerpią z dzisiejszych możliwości technicznych i zamiast płótna, pędzla i farby wybierają kamerę i wyświetlacz aby pewne treści przekazać. Pomysłowość artystów nie zna granic, podobnie jak nieograniczone są dziś możliwości techniczne. Uczniowie mogli wejść w interakcję z dziełem, sami stawali się rzeźbą wykonując wypisane na ścianach muzeum polecenia pewnego austriackiego artysty. Spotkaliśmy wielu obcokrajowców z Europy zachodniej, oglądających zbiory muzeum, o ile nas niektóre rzeczy zadziwiały, dla nich były one zupełnie naturalne. Świadomość dzisiejszych czasów, to klucz do odczytu sztuki współczesnej. Jeżeli od najmłodszych lat mamy możliwość poznawania sztuki współczesnej, to nie będziemy zaskoczeni kolejnymi innowacjami, które siłą rzeczy nastąpią.

Konkursu Przedmiotowego z geografii Magdalena Sołtysiak Laureatką Wojewódzkiego.

25.03.2014

Wśród finalistów III etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014 znalazła się uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej Magdalena Sołtysiak z klasy 3d, która z powodzeniem przeszła etap szkolny, rejonowy i wojewódzki otrzymując tym samym tytuł laureata. Tytuł ten uprawnia ucznia do oceny celującej na świadectwie z przedmiotu konkursowego, zwolnienia z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego oraz kontynuowania nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów przyjęcia zawartych w statucie placówki. Sukces Magdy był możliwy dzięki jej zaangażowaniu, pracowitości, systematyczności i wymagał wielu wyrzeczeń.

Serdecznie gratulujemy uczennicy i jej rodzicom oraz nauczycielowi geografii p. Ewie Kożdoń-Waligórze.

Jubileuszowe edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

14 marca 2014 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej odbył się X Powiatowy Konkurs Recytatorski. Gościem honorowym imprezy była Małgorzata Szklorz - poetka, która ujęła publiczność swoją mądrością życiową, skromnością i życzliwością. Artystka - z wykształcenia magister inżynier chemii – łączy w sobie zamiłowanie do nauk ścisłych z pasją literacką. Wszystkim recytatorom zgotowała niemałą niespodziankę, kiedy obdarowała ich Zeszytami chemicznymi swojego autorstwa, tłumaczącymi tajniki tej trudnej dziedziny wiedzy.

W jubileuszowym konkursie wzięło udział 26 recytatorów spośród trzynastu gimnazjów naszego powiatu. Uczestnicy prezentowali zarówno dzieła literatury klasycznej, jak i współczesnej, a oceniało ich profesjonalne jury w składzie: Lucyna Sypniewska (aktorka Teatru Lalek “Banialuka” w Bielsku Białej), Iwona Kusak – kierownik Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku- Białej, instruktor teatralny, Danuta Koenig – instruktor teatralny i naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Ustroniu. Ostatecznie jury przyznało pierwsze miejsce Martynie Bujok z Gimnazjum w Istebnej (podopiecznej p. Cecylii Suszki). Na drugim miejscu ex aequo znalazły się uczennice p. Katarzyny Słupczyńskiej z Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie: Karolina Dyrda i Martyna Franek. Wyróżnienie natomiast otrzymali następujący uczniowie: Martyna Porębska z Gimnazjum nr 3 w Cieszynie (opiekun – p. Jolanta Pakońska), Magdalena Porębska z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu (podopieczna p. Moniki Rzeszótko), Radosław Sobczyk z Gimnazjum w Wiśle (uczeń p. Małgorzaty Urbańskiej) i Jakub Zawada z Gimnazjum w Istebnej (przygotowany przez p. Ewę Czulak). Laureaci otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe, a wszyscy uczestnicy obdarowani zostali pamiątkowymi długopisami z nadrukiem jubileuszowej edycji konkursu.

W przerwie na obrady jury zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć niepowtarzalny spektakl Dziadów cz.II przygotowany przez młodzież gimnazjalną pod kierunkiem pani Ewy Czulak i oprawie muzycznej pani Beaty Kawulok. Mogli również podziwiać nowatorską (inspirowaną poezją Małgorzaty Szklorz) scenografię pani Magdaleny Krężelok oraz powspominać poprzednie edycje konkursowe, których fotografie i notki umieszczone były w gimnazjalnej czytelni.

Jubileuszowe wydanie naszego konkursu wsparł finansowo Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej oraz Rada Rodziców Gimnazjum w Istebnej, którym składam – w imieniu organizatorów imprezy – gorące podziękowania. Jak co roku dziękuję również wszystkim moim koleżankom i kolegom, których pomoc i zaangażowanie w organizację przedsięwzięcia o randze powiatowej była krotko mówiąc bezcenna. Dziękuję zatem dyrektorowi naszego gimnazjum - panu Bogdanowi Ligockiemu za wsparcie, życzliwość i zrozumienie corocznie nam okazywane, pani Halinie Skrzydłowskiej – która mimo urlopu wychowawczego ofiarnie pomagała zorganizować i przeprowadzić naszą imprezę, paniom polonistkom: Ewie Czulak, Monice Michałek, Barbarze Matuszny, Agnieszce Paluszkiewicz, naszej nieocenionej plastyczce - Lenie Krężelok oraz informatykowi - Andrzejowi Suszce. Za oprawę muzyczną wdzięczna jestem pani Beacie Kawulok. Szczególne słowa podziękowania kieruję do pana Ryszarda Kocybika za pomoc w uświetnieniu naszej jubileuszowej edycji długopisami z logo naszej szkoły i nadrukiem nazwy konkursu. Nie mogę też zapomnieć o ofiarności uczniów klasy IIIa, którzy obsługiwali imprezę. Dziękuję również panu Józefowi Zogacie – szefowi gimnazjalnej kuchni oraz wszystkim jego współpracownikom za pyszny obiad i pomoc przy obsłudze tzw. szwedzkiego stołu.

Warsztaty z plastyki

W marcu 2014 roku kółko plastyczne miało przyjemność wziąć udział w dwóch rodzajach warsztatów. Skorzystaliśmy z zaproszeń: bielskiej Książnicy Beskidzkiej a także Liceum Plastycznego w Cieszynie. Podczas bielskich warsztatów realizowaliśmy pracę w technice kolażu, której tematem był folklor. Jagna Birecka - bielska artystka, wprowadziła nas w świat europejskiego folkloru, nie narzucając uczestniczkom żadnych schematów. Powstały realizacje o folklorze tradycyjnie pojętym, ale także np: o folklorze miejskim. Wyjazd na warsztaty rysunku do cieszyńskiego niepublicznego Liceum Plastycznego niezmiernie oczarował uczennice. Pod okiem sympatycznego profesora licealnego - dr Jarosława Skutnika, stworzyły bardzo dobre rysunki perspektywiczne. Od tamtej pory nie ustają pytania: "kiedy znów pojedziemy na warsztaty?"

Srebro naszych piłkarek w Finale Wojewódzkim Coca Cola Cup 2014

11 maja 2014 odbył się Finał Wojewódzki turnieju Coca Cola Cup 2014 w Katowicach. Na boisku Ośrodka Sportowego „Kolejarz” spotkały się najlepsze spośród 308 drużyn zgłoszonych do udziału w turnieju w województwie śląskim. W tym nie zabrakło fenomenalnych i walecznych piłkarek z Gimnazjum z Istebnej.

Do zawodów przystąpiło osiem żeńskich zespołów. Drużyny rozgrywały mecze w dwóch grupach. W pierwszej zagrały dziewczęta z Kochanowic, Pszczyny, Świętochłowic i Istebnej. W drugiej rywalizowały dziewczyny z Wodzisławia Śląskiego, Zawiercia, Pietrowic Wielkich i Bytomia. W pierwszym półfinale Kochanowice wygrały z Wodzisławiem Śląskim w drugim zaś Istebna z Pietrowicami Wielkimi. W meczu o trzecie miejsce dziewczyny z Pietrowic Wielkich zwyciężyły z Wodzisławiem Śląskim 6:1.

W finale spotkały się drużyna z Istebnej i Kochanowic mając za sobą jeden pojedynek rozegrany w fazie grupowej zakończony remisem 1:1. Mecz finałowy przysporzył nam niezwykłych emocji a nasze piłkarki, mimo uzyskanego drugiego miejsca, wykazały się ogromną walecznością i sportowym, zaciętym charakterem. W 5 minutowej dogrywce w ostatnich 10 sekundach meczu niestety straciliśmy drugą bramkę uzyskując końcowy wynik 2:1 dla rywalek. Nie zabrakło łez, żalu naszych zawodniczek, którym należą się ogromne GRATULACJE!!!

Oprócz emocji sportowych na wszystkich odwiedzających finał wojewódzki Coca Cola Cup czekało też wiele atrakcji w strefie aktywnego życia. Skład drużyny: Joanna Czepczor (kapitan), Ewa Legierska, Justyna Legierska, Patrycja Pawlusińska, Maria Sikora, Paulina Kubica, Faustyna Kubica, Weronika Krężelok, Sylwia Kilian, Aleksandra Bielesz (bramkarka) Trener: Marcin Pudalik Opiekun drużyny: Amelia Jałowiczor

Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

13 marca w gimnazjum odbył się V Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Tematyka tegorocznego konkursu dotyczyła Australii. W zmaganiach wzięło udział 11 drużyn z pięciu szkół.

W pierwszej części konkursu uczniowie zmierzyli się z testem, w którym sprawdzano ich wiedzę dotyczącą ustroju, geografii, historii oraz kultury Australii.

Druga część to prezentacja scenek rodzajowych, w których uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim oraz zdolnościami aktorskimi.

W części trzeciej należało przedstawić przygotowaną wcześniej prezentację multimedialną. Ze wszystkimi zadaniami najlepiej poradziła sobie drużyna z SP1 Koniaków w składzie: Wiktoria Legierska, Monika Urbaczka i Mateusz Kukuczka Dzieci przygotowywała pani Zuzanna Ptak. Drugie miejsce zajęli podopieczni pana Łukasza Calika : Kamil Haratyk, Aneta Jałowiczor, Izabela Rucka z SP2 w Jaworzynce. Miejsce trzecie przypadło w udziale uczniom z SP2 w Istebnej Franciszek Jaroszyński, Julia Legierska, Karina Lipowska przygotowanym przez panią Celinę Zawadę. W czasie przerwy między poszczególnymi częściami konkursu swoje muzyczne umiejętności prezentowali uczniowie gimnazjum : Angelika Bernaczek, Basia Byrtus, Paweł Juroszek i Michał Polok. Uczestnicy konkursu mogli również obejrzeć prezentację o Trójwsi przygotowaną w ramach realizacji projektu z języka angielskiego. Konkurs został przygotowany przez panie: Katarzynę Leżańską- Czulak, Ewelinę Jochacy, Agnieszkę Kierczak i Teresę Przybyłę.

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY ‑MIESZKAM W BESKIDACH

27.05.2014.

Za nami już XXI edycja międzynarodowego konkursu plastycznego „Mieszkam w Beskidach”, w którym to konkursie liczni uczniowie są rokrocznie doceniani za swoje umiejętności plastyczne. Fenomenem tego konkursu jest fakt, iż dzięki licznym wyróżnieniom i nagrodom, ilość uczestników jest imponująca i stale rośnie. Pomysłodawcą konkursu był aktualny dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świnnej Mieczysław Krzak. Pierwsza edycja miała miejsce w roku 1993. Konkurs stanowi formę edukacji regionalnej, a międzynarodowy charakter podnosi rangę otrzymanego wyróżnienia, czy zdobytej lokaty. Organizatorom szczególnie zależy na pracach dokumentujących zmiany zachodzące w beskidzkim krajobrazie. Cenne są prace malowane z natury, fotografie czy wreszcie opisy górskich wędrówek, beskidzkie podania i legendy, które odchodzą w zapomnienie, a coraz częściej pojawiają się wśród prac nadesłanych na konkurs. Jury podejmuje się zadania stanowiącego nie lada wyczyn! Segregują prace, tworzą kategorie, które muszą niejako dopasować do nadesłanych form. I tak obok tradycyjnych kategorii takich jak malarstwo, rysunek, czy rzeźba, mamy w tym kategorię „kogel-mogel”. Zawiera ona formy, które nie dają się jasno jednoznacznie zaklasyfikować. Moja uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej – Zaolziu zdobyła pierwszą nagrodę w tejże kategorii. Jej praca pt. „Trójstyk” oscylowała na pograniczu rzeźby i instalacji artystycznej.

W tegorocznej edycji wzięło udział także kilkoro uczniów z naszego Gimnazjum. Wyróżniono w konkursie pracę Pawła Golika z klasy II e, natomiast uczennice Marta Czepczor z klasy III c i Barbara Poloczek z klasy III d, zdobyły ex aequo pierwsze miejsce – tzw. Nagrodę Dyrektora. Prace młodzieży gimnazjalnej stanowiły szkice (Basia i Paweł), oraz malarstwo (Marta) o tematyce góralskiej. Najmłodszym uczestnikiem konkursu okazał się być trzylatek – Paweł Krężelok (mój syn), który otrzymał specjalną nagrodę właśnie dla najmłodszego uczestnika konkursu. Jego praca była typową twórczością dziecka trzyletniego – abstrakcyjną ekspresją, którą zatytułował „Pożar kościółka na Stecówce.

Sukcesy naszych uczennic!

28 marca 2014 r. uczennica naszego gimnazjum – Martyna Bujok zdobyła wyróżnienie w Rejonowym Konkursie Recytatorski Słońce, słońce i życie w Bielsku – Białej.

Sukces Martyny (podopiecznej p. Cecylii Suszki) był bardzo spektakularny, gdyż w rywalizacji wzięło udział około czterdziestu gimnazjalistów z różnych zakątków województwa śląskiego (od ubiegłego roku zlikwidowano bowiem etap wojewódzki w Rybniku, a jego zakres przejęło Bielsko, które od razu typuje do etapu ogólnopolskiego), nierzadko przygotowywanych przez zawodowych aktorów bądź instruktorów teatralnych. Martyna zaprezentowała bielskiej publiczności i jurorom wiersz Beaty Kalińskiej i fragment powieści młodzieżowej Barbary Kosmowskiej pod tytułem Buba. Naszej uczennicy i jej opiekunce serdecznie gratulujemy!

20 maja 2014r. dwie uczennice naszego gimnazjum: Bogusława Musiał (przygotowana praz p. Cecylię Suszkę) oraz Daria Gwarek (podopieczna p. Moniki Michałek) zostały laureatkami IX Powiatowego Konkursu Poetyckiego im Jana Kubisza w Cieszynie. Bogusia zdobyła II miejsce, a Daria – III. Konkurs poświęcony był osobom, których pamięć warto czcić i nosił podtytuł: „W szacunku wobec Tych, którzy odeszli w pamięć”. Bogusia napisała wiersz pamięci Jerzego Kukuczki, a Daria poświęciła swój utwór zmarłemu ojcu.

Dzień Patrona w wyjątkowym roku

19 maja w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej świętowaliśmy Dzień Patrona naszej szkoły w szczególnie uroczysty sposób. Kanonizacja papieża Jana Pawła II była okazją do lepszego poznania jego działalności, postawy wobec świata i wyjątkowego przykładu chrześcijańskiej wiary. Dzień rozpoczęliśmy od Mszy św .w Kościele p.w. Dobrego Pasterza w Istebnej, a następnie udaliśmy się do hali szkolnej, w której nastąpiła dalsza część naszego spotkania. Rozpoczęło się ono wprowadzeniem sztandaru, wspólnym odśpiewaniem Barki i przemówieniem Pana dyrektora Bogdana Ligockiego, który przywitał wszystkich zgromadzonych i podkreślił, jak bardzo Ojciec Święty interesował się losem młodych ludzi na całym świecie. Następnie, po złożeniu kwiatów pod tablicą poświęconą Janowi Pawłowi II, obejrzeliśmy montaż słowno-muzyczny przygotowany głównie na podstawie fragmentów Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II przez uczniów naszej szkoły. Piękne słowo poetyckie opracowane przez panią Monikę Michałek, któremu towarzyszyła muzyka w wykonaniu młodzieży przygotowanej przez panią Beatę Kawulok wywołało wzruszenie u wielu obecnych. Po występie zostały wręczone nagrody uczestnikom konkursów poświęconych Papieżowi-Polakowi. W Konkursie Wiedzy, który przygotowały panie Grażyna Pince-Polok i Gizela Kubica I miejsce zdobyła Aleksandra Matuszny z klasy III e, II miejsce przypadło Pawłowi Juroszkowi i Angelice Bernaczek z klasy II d oraz Justynie Zogacie z klasy I b. Trzecie miejsce zajęła Aleksandra Juroszek z klasy II d. Pani Magdalena Krężelok odczytała także wyniki Konkursu Plastycznego. Laureatami zostali: w kategorii MALARSTWO-Barbara Poloczek z klasy III d, w kategorii PLAKAT-Marta Czepczor z klasy III c, a w kategorii RYSUNEK- Jakub Haratyk z klasy I c. Po wręczeniu nagród laureatom pozostałych konkursów, które miały miejsce w II semestrze wszyscy zgromadzeni mieli okazję obejrzeć dynamiczną prezentację wykonaną przez Martę Czepczor z klasy 3c i wysłuchać koncertu pana Davida Flaya. Ten miły dla ucha występ zakończył nasze szkolne święto.

Warto podkreślić, że scena hali udekorowana została pracami plastycznymi naszych uczniów według pomysłu pani Magdaleny Krężelok w wyjątkowo pomysłowy, nowoczesny sposób.

Rok szkolny 2014/2015

Występ zespołu tanecznego "Kwieciste Gwiazdy"

Dnia 22 czerwca 2014r. mieliśmy okazję obejrzeć pokaz tradycyjnego tańca ukraińskiego oraz balet w wykonaniu wychowanków rodzinnego Domu Dziecka Kiwercy z Ukrainy. Z wielką radością gościliśmy w naszej szkole zespół taneczny "Kwieciste Gwiazdy", który daje pokazy w Polsce w ramach Dziecięcych Artystycznych Koncertów Integracyjnych. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Z pewnością na długo zapadnie w naszej pamięci.

WARSZTATY PRZYRODNICZE

Warsztaty ekologiczne w naszym gimnazjum to już 10 letnia tradycja. Każdego roku klasy trzecie przez trzy dni zdobywają praktyczną wiedzę na temat otaczającego nas środowiska, zasady funkcjonowania ekosystemów oraz obserwują wpływ człowieka na przyrodę. Od ubiegłego roku, dzięki realizacji projektu „Dziś pracujemy na lepsze jutro” treści warsztatów zostały poszerzone o elementy podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. We wrześniu tego roku szkolnego klasy 3a i 3b uczestniczyły w trzydniowych warsztatach przyrodniczych. Klasa 3a wyjechała do Rycerki Kolonii, a 3b do Rajczy Nickuliny.

W czasie warsztatów, uczniowie poprzez zabawę i doświadczenie poszerzają i pogłębiają swoją wiedzę nie tylko z biologii i ekologii ale także z matematyki, na przykład obliczając wiek drzewa, z fizyki poznając działanie kompasu lub geografii doskonaląc swoje umiejętności posługiwania się mapą. Jednocześnie poprzez wspólne spędzanie czasu, zabawę, wędrówki górskie uczą się współpracy i współdziałania, wzajemnej pomocy, dobrej komunikacji ale take szacunku do drugiego człowieka.

Spotkanie integracyjne młodzieży gimnazjalnej z osobami niepełnosprawnymi

17 grudnia 2014r. w gimnazjum w Istebnej odbyło się kolejne spotkanie integracyjne „Razem lepiej. Spotkanie przy opłatku”. Wzięli w nim udział uczniowie naszego gimnazjum, osoby niepełnosprawne z Domu Pomocy Społecznej w Strumieniu oraz Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś”.

Po powitaniu wszystkich przez Dyrektora rozpoczęła się część artystyczna. Uczniowie naszego gimnazjum przygotowali przedstawienie na motywach „Opowieści wigilijnej” K. Dickens’a o tym, co w życiu najważniejsze – o miłości, przyjaźni i rodzinie. Kto z nas wie, czy wyjątkowy czas Świąt nie będzie ostatnią szansą, by przemyśleć i zmienić w swoim życiu coś na lepsze?

Po przedstawieniu podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia świąteczne, po czym w atmosferze otwartości i serdeczności rozpoczęliśmy wspólne kolędowanie. Ostatnią część naszego świętowania zajęła twórcza aktywność dekoracyjna. Zaprosiliśmy naszych Gości, by przyozdobić choinkę wykonanymi ozdobami. Całą uroczystość podkreślało śpiewanie kolęd i pastorałek w wykonaniu naszych uczniów.

Sukces Natalii Wojtas!

Natalia Wojtas – uczennica klasy III b naszego gimnazjum, przygotowywana przez Cecylię Suszkę – zdobyła wyróżnienie w XIV Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Strumieńska Żaba”, który odbył się 12 grudnia 2014r. w Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu. W konkursie wzięło udział 54 uczestników spośród 17 gimnazjów naszego powiatu. Tydzień później – 17 grudnia – rozdano dziesiątce laureatów – dyplomy i nagrody książkowe. Natalii i jej opiekunce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wieczorek poetycki poświęcony twórczości ks. Jana Twardowskiego

28 stycznia 2015 r. o godz. 15. 30 w Gimnazjum w Istebnej odbył się wieczorek poetycki poświęcony twórczości ks. Jana Twardowskiego. Imprezę uświetnił montaż słowno – muzyczny w wykonaniu młodzieży z klasy III a ( Hubert Bołdys – Żegocki, Maksymilian Dziergas, Marek Czepczor, Anna Fiedor, Katarzyna Greń, Jerzy Juroszek, Klaudia Idziniak, Jakub Zawada, Roksana Sikora oraz z klasy Ia (Miłosz Suszka). Inscenizacja w reżyserii Ewy Czulak i Cecylii Suszki, w której zostały wykorzystane wiersze i teksty prozą ks. Jana, a także utwory muzyczne zespołów:„Dżem” i „Breakout” zachwyciła publiczność zgromadzoną w czytelni gimnazjalnej. Dodatkową atrakcją wieczorku był pokaz slajdów o życiu i twórczości ks. Jana Twardowskiego. Podczas imprezy wręczono też nagrody laureatom Szkolnego Konkursu Wiedzy o ks. Janie Twardowskim (przygotowanego przez Halinę Skrzydłowską, Barbarę Matuszny, Monikę Michałek). Pierwsze miejsce zajęła Ewelina Słowik z kl. III e, drugie – Natalia Wojtas z kl. III b, trzecie – Aleksandra Rębisz z kl. II c, czwarte - Anita Pytel z kl. II a i piąte - Julia Polok z kl. I a. Ponadto licznie zgromadzeni goście imprezy zostali uraczeni pysznymi ciastami upieczonymi przez uczniów kl. IIc. Montaż słowno- muzyczny poświęcony twórczości ks. Jana Twardowskiego został także przedstawiony podczas zebrania rodziców 29 stycznia 2015 r. i spotkał się z ciepłym odbiorem publiczności.

XI Powiatowy Konkurs Recytatorski

12 marca 2015 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej odbył się XI Powiatowy Konkurs Recytatorski. Gościem honorowym imprezy był poeta i bard z Bielska - Białej - Piotr Zemanek, który nie tylko czytał swoje wiersze, ale również je śpiewał, grając przy tym doskonale na gitarze.

Jury w składzie: Lucyna Lucyna Sypniewska (przewodnicząca jury, aktorka Teatru Lalek “Banialuka” w Bielsku – Białej), Joanna Jatkowska (instruktorka Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej, śpiewająca aktorka) oraz Danuta Koenig (instruktor teatralny) wysłuchało 18 recytatorów spośród 8 gimnazjów naszego powiatu. Repertuar zaprezentowany przez młodzież sięgał zarówno do klasyki literatury światowej, jak i do współczesnych dzieł. Uczestnicy konkursu – jak zgodnie przyznały jurorki – prezentowali wysoki poziom, dobrą dykcję oraz nierzadko ciekawą, poruszającą interpretację.

O wyjątkowości tegorocznego konkursu świadczą liczni jego laureaci. Niemałą dumą napawa nas fakt, że pierwsze miejsce ex aequo zajęli nasi uczniowie: Maksymilian Dziergas i Jakub Zawada – podopieczni p. Ewy Czulak. Drugie miejsce przyznano Martynie Miklusiak z Gimnazjum nr 1 w Ustroniu (przygotowanej przez p. Bogusławę Rożnowicz) oraz Bartoszowi Korczowi z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu (uczniowi p. Marzeny Maliny). Na trzecim miejscu uplasowali się uczniowie Gimnazjum w Kończycach Wielkich: Szymon Trybuś (podopieczny p. Beaty Wachtarczyk) oraz Justyna Cyrzyk (uczennica p. Małgorzaty Banot). Ponadto wyróżnieniem jury nagrodziło: reprezentanta Gimnazjum nr 1 w Cieszynie Jerzego Witoszka – ucznia p. Marty Sulej, Roberta Semenowicza (ucznia p. Danuty Oczadło) z Gimnazjum w Pierśćcu, Agatę Adamek (przygotowaną przez p. Sylwię Waszek) z Gimnazjum w Brennej oraz – kolejnego reprezentanta Gimnazjum w Istebnej – Adama Małyjurka (podopiecznego p. Cecylii Suszki). Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej oraz Radę Rodziców istebniańskiego gimnazjum.

Organizacja konkursu wymagała poświęcenia wielu osób. Oryginalna scenografia autorstwa Barbary Bielesz i Iwony Bogdał, oprawa muzyczna w wykonaniu uczniów prowadzonych przez Beatę Kawulok, spektakl słowno – muzyczny pt. Śpieszmy się kochać ludzi w wykonaniu młodzieży istebniańskiej i reżyserii Ewy Czulak oraz Cecylii Suszki – wszystko to tworzyło niepowtarzalny klimat imprezy. Sukces naszego konkursu - mierzony choćby licznymi gratulacjami gości i wyrazami podziwu - to zasługa świetnej pracy zespołowej. Gorące podziękowania należą się nie tylko wyżej wymienionym, ale również: nieocenionej wręcz współorganizatorce konkursu - Halinie Skrzydłowskiej, dyrektorowi naszego gimnazjum - Bogdanowi Ligockiemu, informatykowi - Andrzejowi Suszce oraz polonistkom: Monice Michałek i Barbarze Matuszny. Wyrazy wdzięczności kierujemy również: do rodziców uczniów klas drugich naszego gimnazjum, którzy upiekli ciasta, szefa gimnazjalnej kuchni – Józefa Zogaty i jego współpracowników, którzy zaserwowali gościom pyszny obiad oraz klasy IIc, obsługującej konkurs.

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

Paweł Golik uczeń klasy 3e Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej w roku szkolnym 2014/2015 uzyskał tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. Uzyskanie przez ucznia tytułu laureata poprzedzone było dwuletnią bardzo intensywną pracą w zdobywaniu wiedzy geograficznej na poziomie rozszerzonym i uzyskaniem na poszczególnych trzech etapach Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego wymaganej ilości punktów. Opiekunem ucznia była p. Ewa Kożdoń -Waligóra.

Sukces Piłkarek z Gimnazjum w Istebnej

19-20.06.2015r. na Targu Węglowym w Gdańsku, rozegrany został XVII Finał Krajowy Coca-Coca Cup 2015. W turnieju tym brało udział po 16 najlepszych drużyn dziewcząt i chłopców z całej Polski, które by dojść do tego etapu, musiały przejść dwa turnieje eliminacyjne i Finał Wojewódzki. Finał Ogólnokrajowy podzielony był na dwie części: fazę grupową i fazę pucharową. W pierwszym etapie nasze dziewczęta trafiły do grupy F, w której znalazły się: - SMS UKS Łódź - Pierwsze Społeczne Gimnazjum Gdynia - Gimnazjum Łopuszno

Grupa ta stała się jedną z najmocniejszych, ponieważ drużyny z Łodzi i z Gdyni były uważane za faworytki tego turnieju. Piłkarki z Istebnej zaskoczyły pozostałe zespoły swoimi umiejętnościami, co pokazały na boisku wygrywając wszystkie mecze w grupie, strzelając 9 bramek a tracąc przy tym tylko 1, dzięki czemu awansowały do ćwierćfinału turnieju, gdzie spotkały się z Gimnazjum Publiczne – Nurzec – Stacja. Walka ta była bardzo zacięta, jednakże nasze zawodniczki pokazały swój góralski charakter, wygrywając to starcie 3:1. To zwycięstwo dało nam możliwość rywalizacji w półfinale Mistrzostw Coca-Cola Cup 2015 z Gimnazjum nr 48 - Warszawa (obrońca tytułu mistrzowskiego z zeszłego roku). Mecz ten stał na bardzo wysokim poziomie, co nie przeszkodziło naszym piłkarkom w wygraniu go 5:1. Zwycięstwo to, pozwoliło zagrać nam mecz finałowy z drużyną UKS SMS Łódź, z którą graliśmy pierwszy mecz w grupie. Spotkanie to, po dramatycznej walce zakończyło się wynikiem 4:3 dla drużyny z Łodzi.

Wynik osiągnięty przez naszą drużynę ma ogromną wartość, ponieważ jest to pierwszy tak cenny sukces dla naszych zawodniczek i historii naszej Gminy. Przegrana w meczu finałowym początkowo bardzo bolała, dziewczęta były załamane, na całe szczęście szybko się z tego podniosły, widząc sukces jaki osiągnęły. Miejmy nadzieję, że wynik ten zmotywuje je jeszcze bardziej, do walki o kolejne trofea sportowe. Zdobywając II miejsce w tej imprezie piłkarki pokazały, że posiadają potencjał i warto w nie zainwestować, dlatego wierzę w to, że będzie teraz łatwiej pozyskać sponsorów, którzy nam pomogą rozwijać się dalej. – trener M. Pudalik WYNIKI SPOTKAŃ: Faza grupowa: Gimnazjum Istebna – SMS. UKS Łódź 2:0 Gimnazjum Istebna – PSG Gdynia 5:1 Gimnazjum Istebna – Gimnazjum Łopuszno 2:0 Ćwierćfinał: Gimnazjum Istebna – Gimnazjum Nurzec – Stacja 3:1 Półfinał: Gimnazjum Istebna – Gimnazjum nr 48 – Warszawa 5:1 Finał: Gimnazjum Istebna – UKS SMS. Łódź 3:4 Skład dziewcząt Gimnazjum Istebna: Joanna Czepczor (kapitan), Patrycja Bury, Patrycja Pawlusińska, Ewa Legierska, Justyna Legierska, Faustyna Kubica, Agnieszka Samowędziuk, Kinga Dobosz, Daria Janota, Julia Węglorz, Trener : Marcin Pudalik

Rok szkolny 2015/2016

Spotkanie z grupą rekonstrukcyjną z Cieszyna

W dniu 20 listopada w ramach Święta Niepodległości odbyło się spotkanie z grupą rekonstrukcyjną z Cieszyna. Grupa rekonstrukcyjna pod przywództwem Krzysztofa Neściora zaprezentowała pokaz broni o mundurów od okresu I wojny światowej aż do współczesności. Sam oficer Krzysztof Neścior opowiedział ciekawą historię Śląska Cieszyńskiego a w szczególności 4 pułku Strzelców Podhalańskich z Cieszyna.

Sukces Kacpra Legierskiego

Dnia 15.12.2015 r. w "Domu Narodowym" w Cieszynie odbył się XII KONKURS GWAR 2015 „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy”. W konkursie tym wzięli udział następujący uczniowie: Kacper Legierski z klasy drugiej przygotowany przez p. Alicję Glebowicz-Gazurek oraz Łukasz Kukuczka, Błażej Rucki i Magda Małyjurek, których opiekunem była p. Monika Michałek.

Uczniowie prezentowali teksty gwarowe, mówione prozą lub wierszem. Kacper Legierski zaprezentował tekst własny: „Jako to han downij bywało”i otrzymał za niego wyróżnienie. Koncert finałowy odbył się 13.01.2016r. o godzinie 16.00 także w "Domu Narodowym" w Cieszynie. Za autorski tekst nasz uczeń został nagrodzony. Jest to wielki sukces, ponieważ w konkursie wzięło udział ok.230 osób z obu stron Olzy.

Ortograficzny sukces Kingi Patyk

W listopadzie 2015r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny, w którym wyłoniono czterech uczestników do kolejnego etapu. 08 grudnia miał miejsce XV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Strumieńska Żaba”. Tegoroczne dyktando pt. „Nieuczestniczenie nie wchodzi w grę” ułożyła prof. Aldona Skudrzyk. Wielkim osiągnięciem wykazali się nasi uczniowie, zajmując wysokie miejsca. Kinga Patyk zdobyła I miejsce (opiekun mgr B. Matuszny), natomiast Bartłomiejowi Biernackiemu przyznano wyróżnienie (opiekun mgr H. Skrzydłowska).

Spektakularny sukces naszych gimnazjalistów w Cieszynie

26 stycznia 2016 r. w Katolickim Liceum i Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie odbyło się uroczyste podsumowanie interdyscyplinarnego konkursu zorganizowanego z okazji setnej rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego zatytułowanego: Ks. Jan Twardowski - poeta świętego luzu. Do rywalizacji przystąpiło prawie 120 uczniów z 30 szkół całego powiatu cieszyńskiego, a także m.in. Brzeszcz i Żywca.

Uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w części recytatorskiej i plastycznej konkursu, gimnazjaliści - recytatorskiej, plastycznej i literackiej, natomiast najstarsi, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - w części literackiej.

Wszystkich uczestników konkursu recytatorskiego i literackiego oceniało jury w składzie: przewodniczący ks. Jacek Gracz, pisarka Joanna Jurgałą-Jureczka, polonistka Dominika Konior i ks. Andrzej Abdank-Kozubski. Najlepsze prace plastyczne z kolei wybrali: Ewa Gołębiowska, Adam Zamirski i Tomasz Kamiński.

I tym razem nasi gimnazjaliści godnie reprezentowali swą szkołę! Mateusz Kukuczka z klasy I a (podopieczny Cecylii Suszki) zdobył bowiem I miejsce w konkursie literackim, pisząc rozprawkę na temat… śpieszenia się. Oczywiście były to rozważania oparte na twórczości ks. Jana Twardowskiego, w których Mateusz popisał się znajomością wierszy poety i skłonnością do filozoficznej zadumy, za co zresztą zdobył główną - jakże spektakularną – nagrodę, czyli pięciodniową wycieczkę do Londynu! Z kolei Adam Małyjurek z klasy II e (również przygotowany przez Cecylię Suszkę) zdobył drugie miejsce w konkursie recytatorskim, deklamując z dużą dozą emocji wiersz O maluchach. Wreszcie Wiktoria Miszta z klasy III c (podopieczna Haliny Skrzydłowskiej) zostala nagrodzona trzecim miejscem w konkursie plastycznym.

Powiatowy Konkurs Recytatorski XII

4 marca 2016 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej odbył się XII Powiatowy Konkurs Recytatorski. Gościem honorowym imprezy był Dariusz Wasilewski – człowiek ze wszech miar utalentowany: autor tekstów, tłumacz, kompozytor, gitarzysta i wokalista, wreszcie z zawodu: lekarz – psychiatra, który przybył do nas z Warszawy.

Jury w składzie: - Bogusław Słupczyński – aktor, reżyser, założyciel Cieszyńskiego Studia Teatralnego, Danuta Koenig – instruktor teatralny z Ustronia oraz Dariusz Wasilewski (który wystąpił w podwójnej roli: gościa honorowego i jurora) wysłuchało 14 recytatorów spośród pięciu gimnazjów naszego powiatu. Mimo, że w konkursie wzięło udział niewielu uczestników, to jednak znalazło się wśród nich kilka perełek, które zachwyciły publiczność a to niepowtarzalną barwą głosu, a to świetną interpretacją, a to w końcu nienaganną dykcją. Pierwsze miejsce zajęła Kamila Kiecoń – reprezentantka Gimnazjum nr 2 w Ustroniu, przygotowana przez p. Marzenę Malinę. Drugie miejsce przyznano naszemu uczniowi: Adamowi Małyjurkowi (podopiecznemu Cecylii Suszki), a trzecie – Julii Krzyżok z Gimnazjum w Wiśle. b> Jurorzy przyznali ponadto czwarte miejsce Bartoszowi Korczowi z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu (uczniowi p. Marzeny Maliny) oraz dwa wyróżnienia: Kindze Górny - reprezentantce Gimnazjum nr 2 w Ustroniu (podopiecznej p. Moniki Rzeszótko) oraz Marii Krężelok z Gimnazjum w Istebnej (przygotowanej przez p. Ewę Czulak). Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej oraz Radę Rodziców istebniańskiego gimnazjum.

Organizacja konkursu wymagała poświęcenia wielu osób. Oryginalna scenografia autorstwa Barbary Bielesz i Iwony Bogdał, oprawa muzyczna w wykonaniu uczniów prowadzonych przez Beatę Kawulok, spektakl słowno – muzyczny pt. Poetą jest ten… w wykonaniu młodzieży istebniańskiej i reżyserii Ewy Czulakoraz Cecylii Suszki – wszystko to tworzyło niepowtarzalny klimat imprezy. Sukces naszego konkursu - mierzony choćby licznymi wyrazami podziwu naszych gości - to zasługa świetnej pracy zespołowej. Gorące podziękowania należą się nie tylko wyżej wymienionym, ale również: nieocenionej wręcz współorganizatorce konkursu - Halinie Skrzydłowskiej, dyrektorowi naszego gimnazjum - Bogdanowi Ligockiemu, informatykowi - Andrzejowi Suszce oraz polonistkom: Monice Michałek i Barbarze Matuszny. Wyrazy wdzięczności kierujemy również: do rodziców uczniów klas drugich naszego gimnazjum, którzy upiekli ciasta, szefa gimnazjalnej kuchni – Józefa Zogaty i jego współpracowników, którzy zaserwowali gościom pyszny obiad oraz klasy I a, obsługującej konkurs!

Kacper Legierski podbija serca jury i publiczności

Dnia 18.03.2016r. w Chorzowskim Centrum Kultury odbył się XXV Jubileuszowy Konkurs Recytatorski w Mowie Śląskiej. Tradycją jest udział naszych uczniów w tym renomowanym konkursie. W tym roku w finale wzięło udział 10 laureatów z gimnazjów i liceów oraz 10 uczniów szkół podstawowych z całego województwa śląskiego.

Uczniowie Ci byli wyłonieni w eliminacjach Konkursu Recytacji w Mowie Śląskiej, które odbyły się 11.02.2016r. w Chorzowie Batorym.

W kategorii uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajął Kacepr Legierski prezentując tekst własny „O ciotce ze Siyrokiego, Welebnym i pokyntowaciu Francku”, drugie miejsce przypadło Szymonowi Kucza z II LO w Wodzisławiu Śląskim, a trzecie Weronice Namysło z Gimnazjum w Piekarach Śląskich.

Jest to wielki sukces naszego ucznia, tym bardziej że oceniające jury składało się z pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, m. in. uczestników konkursu oceniała profesor Helena Synowiec oraz dr Mirosława Siuciak z Instytutu Języka Polskiego U.Ś. w Katowicach. To już kolejny rok, w którym uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej podbił serca tak znakomitego jury. Kacper Legierski powtórzył sukces ubiegłorocznej naszej absolwentki – Edyty Mojeścik.

Sukcesy naszych aktorów

17 marca 2016r. nasza utalentowana aktorsko młodzież wzięła udział w VIII Wiślańskich Teatraliach Międzygimnazjalnych. Dwie grupy przygotowane przez p. Ewę Czulak i p. Cecylię Suszkę zaprezentowały w Wiśle montaż poetycko – muzyczny oparty na poezji T. Różewicza pt. Poeta ocalony oraz Świteziankę A. Mickiewicza. Poziom imprezy – mimo iż brało w niej udział jedynie siedem zespołów – był wysoki, a jurorki miały twardy orzech do zgryzienia. Ostatecznie przyznały dwa pierwsze miejsca dla grupy z Brennej i Wodzisławia, drugie miejsce pominięto, a na trzecim uplasowali się uczniowie klasy III b (Justyna Zogata, Jakub Czepczor, Patrycja Kukuczka, Natalia Legierska, Magda Karch, Faustyna Kubica, Bogusia Musiał, Marta Juroszek), którzy z dużą dozą ekspresji odgrywali Mickiewiczowską balladę. Ponadto Jakub Czepczor w roli Strzelca otrzymał indywidualne wyróżnienie. Naszym uczniom i opiekunkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wycieczka do Austrii i Włoch

Dnia 01.06.2016 w godzinach nocnych wyruszyliśmy na pięciodniową wycieczkę, której celem było zwiedzenie Austrii i Włoch. Była to głównie wycieczka klas: 1F oraz 1D jednakże skład mniejszościowy stanowili również uczniowie z innych klas Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej. Po przeprowadzeniu zbiórki i kontroli paszportowej przez panie opiekunki wszyscy uczestnicy wycieczki usadowili się w autobusie. Dla wielu była to pierwsza samotna wycieczka za granicę.

Podróż do kraju Mozarta trwała 6 godzin. Pierwszą planowaną atrakcją było podziwianie austriackich zabudowań w miejscowości Graz m.in. słynnego Kunsthaus, czyli muzeum sztuki. Później wjechaliśmy kolejką na szczyt Schlossberg czyli góry zamkowej, gdzie zachwycaliśmy się widokiem Wieży Zegarowej (Uhrturm). To co, przykuło naszą uwagę to cudowna panorama miasta z samego szczytu oraz jeden z drogich austriackich hoteli – Skyhotel. Następnie mostem przeszliśmy na rynek, gdzie zarządzono czas wolny. Były okazje do kupienia pamiątek, porobienia zdjęć czy oswojenia się z językiem, którego wykorzystanie praktyczne jak się okazało stało się z początku trudnym wyzwaniem. Po czasie wolnym przeszliśmy całą grupą do autokaru , którym udaliśmy się do miejscowości Villach słynnej ze znajdującej się tam skoczni narciarskiej. Oczy każdego z uczestników znów zostały zaspokojone pięknym widokiem, a dodatkową atrakcją były treningi młodych skoczków, które każdy z obecnych oglądał z wielką ciekawością. Następnie , gdy po raz kolejny wszyscy usiedli na miejscach w autobusie , zaczęliśmy do punktu kulminacyjnego naszej wycieczki czyli hotelu usytuowanego w miejscowości Treffen kierowanego przez Polaka – Marka Łagodzińskiego. Jednak po dotarciu przed szlaban, który był przedsmakiem tego ośrodka, musieliśmy trochę zaczekać, gdyż napotkaliśmy na drodze pracujących robotników leśnych. Czekanie trochę trwało, ale wzmogło nasz apetyt co przełożyło się na zajadanie się kolacją serwowaną w Sporthotel Alpinum. Po kolacji zostaliśmy zakwaterowani w pokojach, a następnie do godz. 2300 mieliśmy czas na zapoznanie się z naszym miejscem pobytu oraz turniej piłki nożnej oraz inne gry i zabawy. Tak upłynął nam pierwszy dzień wycieczki. Kolejny upłynął nam pod znakiem wizyty we Włoszech – kraju makaronu i dobrej pizzy. Po śniadaniu o godz. 730 i zbiórce poszliśmy do autokaru aby udać do miejscowości Tarvisio, którą po krótce zwiedziliśmy. Atrakcją była możliwość skosztowania prawdziwych włoskich lodów w jednej z przydrożnych restauracji. Później, gdy to mieliśmy już za sobą, w miejscowości Arnoldstein lezącej przy granicy w wagonach kolejkowych wjechaliśmy na szczyt Trójstyku – miejsca , gdzie zaledwie parę kroków dzieliło nas od przejścia z Republiki Austrii do Słowenii lub Włoch. Na koniec dnia, gdy byliśmy już w „naszym” państwie całą grupą udaliśmy na rejs statkiem, gdzie pośród szumu fal i śpiewu ptaków podziwialiśmy piękno austriackiej przyrody. Po kolacji odbyła się dyskoteka, na której każdy z uczestników zaprezentował swój styl taneczny.

Następny dzień zaczęliśmy kolejnym rejsem. Później przemaszerowaliśmy pod ruiny zamku Landskron, gdzie zachwycaliśmy się coraz to piękniejszymi widokami Alp, które są znakiem rozpoznawczym Austrii. Po zakończeniu zwiedzania przeszliśmy do autokaru w celu udania do rezerwatu makaków japońskich – Affenbergu. Tam , pan Peter (Piotr) wyjątkowo charyzmatyczny przewodnik opowiedział nam jak żyją makaki i pokazał jak można zyskać przychylność tych egzotycznych zwierząt. Później gdy pełni optymizmu i dobrego humoru, roześmiani powróciliśmy do autokaru, przystanęliśmy na chwilę na zakupy przy Lidlu ,który odbiegał wyglądem wewnętrznym od polskiego odpowiednika. Następnie oczom naszym ukazało się chyba najbardziej zwariowane muzeum na świecie. Kolekcjonowało ono bowiem grzyby i minerały! Przeszliśmy ekspozycję bardzo zdziwieni, ale i zaciekawieni różnorodnością eksponatów. Potem znowu wylądowaliśmy w muzeum, tyle, że o całkiem innej tematyce. Było to bowiem muzeum lalek tworzonych przez Elli Riehl (1902-1977). Lalki przedstawiały scenki, które w dużej mierze były ilustracją zdarzeń z życia codziennego. Tym co cechowało owe istoty to staranność wykonania, a także uczucie lekkiego przerażenia na twarzy oglądającego, ponieważ lalki przedstawione na ekspozycjach mocno odbiegały od ich współczesnych przedstawicieli. Nie mniej jednak, byliśmy z tej wizyty bardzo zadowoleni. Atrakcją , która kończyła nasze wojaże był wjazd kolejką na szczyt Karyntii – Gerlitzen , którego wysokość wynosiła 1909 m n.p.m . Panorama Alp z tej wysokości wyglądała naprawdę pięknie. Wiedzieliśmy jednak, że następny dzień przyniesie piękniejsze i widoki , a atrakcji będzie coraz to więcej. Tak upłynął nam trzeci dzień .

Kolejny dzień zaczęliśmy wjazdem na górę Goldeck, której wysokość to 2.142 m n.p.m. Tutaj spotkała nas jedna z wielkich niespodzianek – śnieg w czerwcu ! Korzystając z okazji urządziliśmy bitwę na śnieżki. Najbardziej ucierpiały panie opiekunki , które dostały srogie lanie od wszystkich uczestników wycieczki. Najważniejsza była jednak zabawa i kupa śmiechu przy niej obecna. Po zrobieniu zdjęć i ochłonięciu z emocji autokarem udaliśmy się na Maltę. Co prawda nie była to wyspa na Morzu Śródziemnym, ale trasa alpejska położona na wysokości 1933 m n.p.m . Wokoło góry, piękne widoki , a to wszystko z perspektywy człowieka stojącego na zaporze. Wrażenia były wprost nie do opisania. Po tym wszystkim udaliśmy się do austriackiej elektrowni – Verbund , w której zobaczyliśmy nowe technologie pozyskiwania energii oraz braliśmy udział w wielu zadaniach interaktywnych dostępnych do dyspozycji zwiedzających. Ostatnim punktem tego dnia była wizyta w prywatnym muzeum marki Porsche w miejscowości Gmünd Helmuta Pfeifhofera. Podziwialiśmy unikatowe pojazdy, drewniane modele, przede wszystkim zapoznając się z historią popularnej marki. Eksponaty robiły ogromne wrażenie, co widać było po męskiej części wycieczki. Po zakończeniu zwiedzania biegnąc w deszczu, udaliśmy się do autobusu, by udać się do hotelu na kolację i w spokoju odprężyć się w swoich pokojach. Po kolacji ok. godz. 2000 odbył się konkurs karaoke i konkurs na najciekawsze przebranie. Uczestnicy wykazali się kreatywnością , czego potwierdzeniem był nieustanny śmiech widzów. O dobrą atmosferę konkursów dbała pani Blanka Fojcik, która wykazała się swoimi umiejętnościami jako konferansjerka imprezy. Tak upłynął kolejny dzień pełen dobrych emocji i mnóstwa wrażeń.

Ostatni dzień wspólnej wycieczki zaczęliśmy w miejscowości Rosegg, gdzie zwiedziliśmy zoo pełne zwierząt z różnych zakątków świata i zamek , w którym pełno było woskowych figur postaci, ką tóre zasłużyły się w mniejszym lub większym stopniu dla historii m.in. Napoleon Bonaparte, Madame Lucrezia, czy Richard Kiel, jako „Buźka” z filmu Moonraker. Po wysłuchaniu przewodnika audio w języku niemieckim opuściliśmy zamek i przeszliśmy na moment do najbliższego kościoła, by tam się pomodlić. Następnie pojechaliśmy autokarem pod Aussichtsturm Pyramidenkogel czyli wieżę widokową , z której po raz ostatni mogliśmy podziwiać przepiękną panoramę Austrii z widokiem na Alpy. Dodatkową atrakcją w Pyramidenkogel był zjazd na zjeżdżalni rurowej, ale skorzystali z niegj niej nieliczni ze względu na obowiązek opłaty. Po chwilach nostalgii i wzruszenia udaliśmy się autokarem do Graz, aby w restauracji Ungerhof zjeść ostatnią kolację , której daniem głównym była tradycyjna austriacka potrawa – sznycel wiedeński z frytkami. Po skończeniu kolacji udaliśmy się do autokaru , aby wyruszyć w drogę powrotną. Większość patrząc przez szybę wspominało piękne chwile, których w Austrii było co nie miara. Trwało to aż do godziny 21.45 , kiedy przekroczyliśmy granicę Republiki Austrii z Czechami. Bez wątpienia ta wycieczka pozostanie na długo w pamięci wszystkich jej uczestników, który doskonale bawili się na wyżynach Karyntii. Moim zdaniem, wycieczka należała do jednej z najlepszych w moim życiu. Mnóstwo nieplanowanych atrakcji, charyzma pań opiekunek, zgrana grupa czy miejsca , które odwiedziliśmy stanowią dowód na wielki sukces tej wycieczki.

Rok szkolny 2016/2017

Pielgrzymka do Częstochowy

16.11.2016.

Coroczna pielgrzymka istebniańskiego gimnazjum do Częstochowy na zjazd szkół Jana Pawła II, podobnie jak w poprzednich latach, była poprzedzona dniem ewangelizacyjnym. Tym razem ewangelizacja oparta była o postać... Barabasza. Czy taki człowiek może nas poprowadzić do Jezusa? Sam raczej nie. W końcu w Ewangelii jest przedstawiony jako złoczyńca, który został uwolniony zamiast Jezusa w tragicznym momencie sądu nad Zbawicielem. Nie ma żadnych zapisów biblijnych ani innych historycznych, które by mówiły o jego nawróceniu. Coś-nie-coś zostało w tradycji, ale również ten opis nie pokazuje jednoznacznej przemiany tego człowieka. A jednak odkrywając potencjał zawarty w tym niewielkim opisie ewangelijnym pozwala nam rzeczywiście mocno doświadczyć Jezusa, który nas zbawia.

Kolejny sukces gwarowy uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej

W dniach 21-22 XI 2016r. w "Domu Narodowym" w Cieszynie odbył się XIII KONKURS GWAR 2016 "Po Cieszyńsku, po obu stronach Olzy".

W konkursie tym wzięli udział zarówno uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej, jak i uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej. Uczniowie gimnazjum to - Kacper Legierski, który zaprezentował tekst własny pt. "Gazdówka" (gawędę przyozdobił grą na gajdach oraz wspaniałym śpiewem), a także Łukasz Kukuczka, który pięknie deklamował tekst P.Ruckiego "Gupi wloz, mondry wysieł". Oboje otrzymali wyróżnienia.

Natomiast Szkołę Podstawową w Istebnej reprezentowała Julia Gazurek, która wyrecytowała tekst p. M.Małyjurek "O mondrym Francku, a mocnym Janku" i także otrzymała wyróżnienie. W jury zasiadali: Prof. Jadwiga Wronicz– przewodnicząca jury, emerytowana profesor Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk Jadwiga Palowska– emerytowana dyrektor karwińskich szkół podstawowych, kierownik zespołów folklorystycznych Adam Cekiera-Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Leszek Richter– prezes Sekcji ludoznawczej przy ZG PZKO w RC.

Koncert finałowy laureatów, na którym zostaną wręczone nagrody, odbędzie się 13.12.2016r. o godzinie 16.00 w "Domu Narodowym" w Cieszynie. Jest to wielki sukces naszych uczniów, gdyż w konkursie tym wzięło udział 108 uczestników z obu stron Olzy. Warto także dodać,iż to nie jedyne osiągnięcie naszych uczniów w ostatnim czasie, gdyż Łukasz Kukuczka został również wyróżniony w XXV Posiadach Gawędziarskich, które odbyły się 12-13 listopada w Jeleśni i Milówce.

Spotkanie z księdzem biskupem Piotrem Gregerem

Dnia 04.11.2016r. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej gościło księdza biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej - Piotra Gregera.

Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły p. Bogdan Ligocki, który serdecznie przywitał księdza biskupa i wszystkich przybyłych na spotkanie uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.

Gimnazjaliści, ciekawi świata, przygotowali szanownemu gościowi szereg pytań, na które ksiądz biskup z wielką cierpliwością udzielał wyczerpujących odpowiedzi. Młodzież była ciekawa, jak rozpoznać drogę powołania. Ksiądz biskup udzielił kilku mądrych wskazówek jaką drogą może podążać młody człowiek.

Następnie odbyło się spotkanie biskupa z nauczycielami, któremu towarzyszyła atmosfera ciepła i zrozumienia.

Wizyta w Goethe-Institut w Krakowie

Dnia 08.12.2016 klasy 2C i 2D z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej wybrały się na jednodniową wycieczkę do Krakowa. Jej organizatorem była Pani Blanka Fojcik – nauczycielka języka niemieckiego. Celem wizyty w mieście obwarzanków, była przede wszystkim chęć podniesienia swoich umiejętności w języku niemieckim.

Po przeprowadzeniu zbiórki i usadowieniu się w swoich miejscach, o godzinie 07.10 rozpoczęliśmy podróż, okrytą wspaniałą atmosferą. Była to świetna okazja do nawiązania przyjacielskich relacji z wszystkimi uczestnikami wycieczki. Rolę opiekunek pełniły: Pani Ewa Czulak, Pani Aneta Staniek oraz Pani Amelia Jałowiczor. O godzinie 10.30 dotarliśmy do celu. Uczniowie z radością rozprostowali zmęczone nogi i z uśmiechem na twarzy przywitali Panią przewodnik, która oprowadziła nas po okolicach Wawelu. Z wielką charyzmą i w łatwy do przyswojenia sposób przedstawiała pokrótce najważniejsze informacje dotyczące wawelskiego zamku. Równocześnie, po swoim omówieniu sprawdzała wiedzę młodzieży, co było dobrym sposobem na odświeżenie swoich wiadomości. Oczy nas wszystkich niejednokrotnie zostały zaspokojone cudownym widokiem. Niestety, ów program nie trwał długo. Po kilkudziesięciu minutach pożegnaliśmy się z Panią Przewodnik i udaliśmy na krakowski rynek, by wejść do niemieckiego okna na świat – Instytutu Goethego. Gdy przekroczyliśmy próg oczom naszym ukazał się wielki przedsionek w kolorach zieleni. Następnie ci bardziej zainteresowani językiem niemieckim udali się do stoiska ulotek, by zebrać na pamiątkę choć kilka z nich. W międzyczasie panie opiekunki podzieliły uczniów na grupy. Grupa pierwsza miała zmierzyć się z konwersacją i zabawą, druga zaś miała to wykonać w odwrotnej kolejności. Wraz z pierwszą weszliśmy do podziemi instytutu. Wielkie, ceglane ściany, stanowiące świadectwo epok zderzały się z nowoczesnym wyposażeniem sal ,w których prowadzono zajęcia. To wszystko wywarło na nas bardzo dobre wrażenie. Jednak, był to tylko przedsmak tego co miało nastąpić. Przedsmak rozmowy z native speakerem. Cała grupa zasiadła wokół stołu. Po wstępnym rozeznaniu się w nowym środowisku, przywitał nas pan Peter Seraphim – jeden z wykładowców instytutu. Nie umiał żadnego słowa po polsku , toteż próba komunikacji ; zrozumiałej, ale przede wszystkim logicznej była dla wielu dużym wyzwaniem. Podzielił nas na mniejsze zespoły i rozdał karty pracy, które mieliśmy wypełnić korzystając z atlasu. Był to dobry sposób na poszerzenie zdobytej wiedzy ogólnej , czy zapoznanie się z nowymi informacjami. Ogromnym atutem tej lekcji była interaktywność. Każdy zespół otrzymał tableta z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi atlasu. Czytając znaczniki oraz słuchając wypowiedzi w języku niemieckim można było wykorzystać świat cyfrowy, na co dzień używany przez wielu z nas jako narzędzie do efektywnej nauki. Po skończeniu lekcji udaliśmy się do kolejnej sali, by nieco odprężyć nasze mózgi wypełnione po brzegi nową wiedzą. Dokonało się to za sprawą sympatycznej nauczycielki, która zaprosiła nas do udziału w różnorakich zabawach związanych tematycznie z okresem świąt Bożego Narodzenia. Całe szczęście, mimo używania niemieckiego była Polką , dlatego konwersowanie z nią było ułatwione. Różnorakie formy, jakie nam prezentowała powodowały, że na każdej twarzy nieustannie gościł śmiech. Miła atmosfera, przyczyniła się także do bliższego poznania , co na naszym etapie jest bardzo istotne. Zdrowa rywalizacja, wzmocniła w nas samozaparcie, które również jest istotne dla nauki. Po chwilach radości i zadowolenia nadszedł niestety czas pożegnania. Podziękowaliśmy naszej nauczycielce za wspólną zabawę i opuściliśmy Instytut Goethego z nadzieją na szybki powrót w to miejsce. Od godziny 13.10 mieliśmy czas wolny. Wszyscy jak jeden mąż rozbiegli się z krakowskiego rynku , by szukać popularnego McDonalda lub innych punktów gastronomicznych ,aby zaspokoić głód i pragnienie. Kolejnym punktem było także zwiedzenie rynku, gdzie aż roiło się od jarmarków , świątecznych motywów, czy znanych w całej Polsce stoisk z obwarzankami krakowskimi. Każdy mógł zakupić pamiątkę, lub coś innego dla siebie i swoich bliskich. Następnie, po upływie godziny udaliśmy się w drogę powrotną do autobusu. Maszerując grupami jeszcze raz podziwialiśmy charakterystyczne miejsca Krakowa, m.in. Smoka Wawelskiego. Naszej uwadze nie umknęli również turyści z różnych części świata, którzy szukali w tym mieście ekscytujących wrażeń.

Ta multikulturowość zadziwiła nas wszystkich. Wreszcie, wciąż pełni niezapomnianych przeżyć znów usadowiliśmy się w autokarze , w celu odbycia podróży powrotnej.

XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski

16 marca 2017 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej odbył się XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski. Gościem honorowym imprezy była Krystyna Kocybik – malarka pochodząca z Bielska-Białej, a od lat mieszkająca w Koniakowie. Jej obrazy pełne kolorów, ciepła i miłości do wiejskiego pejzażu stanowiły doskonałą oprawę plastyczną naszego konkursu.

Jury w składzie: Włodzimierz Pohl – aktor Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej, Joanna Jatkowska – instruktorka teatralna Domu Kultury im. W. Kubisz w Bielsku – Białej, aktorka i wokalistka oraz Monika Jędrzejewska – pracownik Teatru Lalek Banialuka w Bielsku – Białej wysłuchało 13 recytatorów spośród sześciu gimnazjów naszego powiatu. Mimo, że w konkursie wzięło udział niewielu uczestników, to jednak znalazło się wśród nich kilka perełek, które zachwyciły publiczność a to świetną interpretacją, a to nienaganną dykcją, a to wreszcie dowcipną recytacją.

Pierwsze miejsce zajęła Justyna Kołatek – reprezentantka Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach, przygotowana przez p. Aldonę Kopiec. Drugie miejsce przypadło Kamilowi Szucie z Gimnazjum w Goleszowie (podopiecznemu p. Moniki Droździk). Ponadto jury przyznało dwa trzecie miejsca: Adamowi Małyjurkowi z Gimnazjum w Istebnej przygotowanemu przez Cecylię Suszkę oraz Zuzannie Wadowskiej – uczennicy p. Katarzyny Słupczyńskiej - z Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Wreszcie wyróżnienie otrzymała jeszcze jedna reprezentantka istebniańskiego gimnazjum – Kinga Zawada przygotowana przez p. Ewę Czulak. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej oraz Radę Rodziców istebniańskiego gimnazjum.

Organizacja konkursu wymagała poświęcenia wielu osób. O wystrój naszej czytelni zadbały: Krystyna Kocybik, Magdalena Krężelok i Iwona Bogdał. Oprawa muzyczna w wykonaniu uczniów prowadzonych przez Beatę Kawulok, spektakl pt. Teatrzyk Zielona Gęś… w wykonaniu młodzieży istebniańskiej i reżyserii Ewy Czulak oraz Cecylii Suszki – wszystko to tworzyło niepowtarzalny klimat imprezy. Sukces naszego konkursu to zasługa świetnej pracy zespołowej. Gorące podziękowania należą się nie tylko wyżej wymienionym, ale również: nieocenionej wręcz współorganizatorce konkursu - Halinie Skrzydłowskiej, dyrektorowi naszego gimnazjum - Bogdanowi Ligockiemu, Monice Michałek – autorce refleksji o gościu honorowym, informatykowi - Andrzejowi Suszce oraz Ryszardowi Kocybikowi. Wyrazy wdzięczności kierujemy również: do rodziców uczniów klas pierwszych naszego gimnazjum, którzy upiekli ciasta, szefa gimnazjalnej kuchni – Józefa Zogaty i jego współpracowników, którzy zaserwowali gościom pyszny obiad oraz klasy II a, obsługującej konkurs!

Tegoroczna impreza miała wyjątkowy charakter. Była bowiem swoistego rodzaju pożegnaniem. W związku z reformą oświatową gimnazja od przyszłego roku zostają zniesione, toteż nasz konkurs skierowany tylko i wyłącznie do gimnazjalistów, siłą rzeczy traci swoje prawo bytu. Trzynaście corocznych spotkań, mnóstwo liryczno – prozatorskich wzruszeń i artystycznych emocji tworzy bogatą tradycję, która zapewne na długo (a może na stałe) zapisze się w sercach nie tylko organizatorów, ale i wielu gości. Ci ostatni, opuszczając Istebną i dziękując za pobyt, byli głęboko poruszeni faktem, iż za rok nie będą mogli nas odwiedzić.

Sukcesy istebniańskich gimnazjalistów w Cieszynie!

6 kwietnia 2017 r. w Katolickim Gimnazjum i Liceum im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie odbyła się gala powiatowego konkursu literacko - plastycznego Like dla książki. Nasi uczniowie, którzy dość licznie wzięli udział w owej imprezie, zostali uhonorowani wieloma nagrodami i pochwałami. Jury podczas ogłaszania wyników konkursu podkreślało wyjątkowość i głębię przemyśleń naszych gimnazjalistów. Szczególne słowa podziwu skierowane były do Jana Juroszka – ucznia kl. IIc, podopiecznego p. Ewy Czulak, który w kategorii klas I-II gimnazjum okazał się bezkonkurencyjny. Zdobył zatem nie tylko pierwsze miejsce za oryginalny esej o Biblii, ale również otrzymał nagrodę specjalną Wydawnictwa SBM. Redaktor Dominika Konior, wręczając to wyróżnienie, powiedziała: - Janek, opisał Biblię, co może wydawać się banalne, ale zrobił to wyjątkowo, z wielu perspektyw. Zadziwiające, że młody człowiek potrafił ukazać tak odważne i piękne przemyślenia.

Drugie miejsce w tej samej kategorii przypadło Mateuszowi Kukuczce z kl. IIa, a trzecie Anecie Jałowiczor - również uczennicy kl. IIa (obydwoje to podopieczni p. Cecylii Suszki). Mateusz nadesłał recenzję, ubogaconą przemyśleniami na temat powieści E. E. Schmitta pt. Dziecko Noego, natomiast Aneta popisała się kreacją artystyczną, tworząc własną wersję przygód Harrego Pottera. Ale to nie koniec naszych sukcesów, ponieważ jurorzy nagrodzili również istebniańskich gimnazjalistów w kategorii konkursu plastycznego. I tak II miejsce przyznano Julii Fiedor z klasy Ib, a wyróżnienie - Aleksandrze Legierskiej (również z kl. Ib). Obydwie uczennice to podopieczne p. Moniki Michałek. Wykonały one projekty okładek swych ulubionych książek.

Grand Prix dla istebniańskiej grupy teatralnej!

6 czerwca 2017 roku nasza grupa teatralna udała się na koncert laureatów XVIII Miniatur Teatralnych Wojewódzkiego Przeglądu Krótkich Przedstawień Teatralnych i Monodramatów do Buczkowic, gdzie zostaliśmy uhonorowani najwyższą nagrodą przeglądu, a mianowicie Grand Prix. Było to szczególne wyróżnienie, zważywszy na fakt, iż w konkursie wzięło udział 35 podmiotów wykonawczych (jak głosi protokół konkursowy), w tym 21 grup teatralnych ze szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego.

Przesłuchania konkursowe odbywały się niemal miesiąc wcześniej, bowiem 18-19 maja. Pierwszego dnia prezentowały się szkoły podstawowe, drugiego – gimnazja. Nasi uczniowie przedstawili – dobrze już znaną – groteskową miniaturę teatralną Teatrzyk Zielonej Gęsi, która rozbawiła publiczność i zauroczyła jurorów (jeden z nich – Kuba Abrahamowicz, aktor i reżyser, laureat dwóch Złotych Masek - stwierdził, że podczas oglądania naszej inscenizacji, zapomniał o konkursie i poczuł się jak w prawdziwym teatrze!). Młodzi, istebniańscy artyści: Jakub Bielesz, Jan Chrapek, Julia i Natalia Czulak, Karolina Kobielusz, Kacper Kohut, Maria Krężelok, Karolina Kukuczka, Miłosz Suszka, Kinga Zawada genialnie odegrali swoje role, popisując się nie tylko dobrą dykcją czy swobodnym ruchem scenicznym, ale również świetną interpretacją ironicznych tekstów. Warto jeszcze dodać, że sztuka wyreżyserowana przez p. Ewę Czulak i p. Cecylię Suszkę zdobyła już Grand Prix podczas Powiatowego Przeglądu Młodzieżowych Zespołów Teatralnych w Cieszynie, co tym mocniej utwierdza nas w przekonaniu, iż jest ona wyjątkowa i ze wszech miar profesjonalnie grana. W tym miejscu pragniemy pogratulować naszym podopiecznym, jak również złożyć gorące podziękowania za pomoc w przygotowaniu scenografii - pani Lenie Krężelok oraz oprawy muzycznej - pani Beacie Kawulok.