Strona gwna

Losowe zdjęcie


Wyszukiwarka

PATRON
06.06.2006.
Image
Nasz patron
Już od początku roku szkolnego w Gimnazjum w Istebnej trwały przygotowania do wielkiego święta szkoły - nadania placówce imienia Jana Pawła II. Zaangażowana w nie była cała szkoła. Młodzież wzięła udział w konkursach literackim i plastycznym pt. "Siewcy dobra", wykonała albumy o papieżu, a na miesiąc przed uroczystością 26 listopada 2005 r. odbył się Koncert Muzyki Chrześcijańskiej, który rozpoczął zespół muzyczny gimnazjum "Iskoja Band". Kierownikami muzycznymi tej grupy są pani Beata Kawulok, panowie Zenon Knopek i Błażej Knopek, zaś organizatorem pan Ryszard Kocybik. Imprezę uświetniły takie gwiazdy estrady jak Magda Anioł i przyjaciele, "Musk" -grupa rockowa z Katowic oraz "Full Power Spirit". Koncert cieszył się ogromnym zainteresowaniem młodych nie tylko z naszego regionu. Muzycy zapewnili wszystkim uczestnikom imprezy kilka godzin doskonałej zabawy.

W tym czasie zmienił się także wystrój szkoły. Na korytarzach od dłuższego już czasu eksponowano prace uczniów, które podejmowały tematykę życia i twórczości papieża Polaka. Wszyscy rzetelnie, z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem przygotowywali się do wielkiego święta szkoły.

Uroczystość nadania gimnazjum imienia Jana Pawła II odbyła się 16 grudnia 2005 r. Obchody w szkole poprzedziła msza św. koncelebrowana w kościele p.w. Dobrego Pasterza pod przewodnictwem księdza biskupa Tadeusza Rakoczego. Wzięli w niej udział duchowni kościoła katolickiego i ewangelickiego, dyrekcja szkoły, nauczyciele, zaproszeni goście, rodzice i młodzież gimnazjalna.

Po uroczystej Eucharystii ksiądz dziekan Jerzy Patalong zaprosił wszystkich zebranych do dalszego uczestnictwa w uroczystościach, które odbyły się w szkole w Istebnej- Buczniku.

Ceremonię odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej poprzedził występ kapeli pani Moniki Wałach oraz kapeli Wałasi. Zaproszonych gości zebranych w holu szkoły przywitał w imieniu całej społeczności szkolnej zastępca dyrektora pan Ryszard Kocybik. W swoim krótkim wystąpieniu przedstawił historię wyboru patrona szkoły. Kandydatów na opiekuna było sześciu: Jan Paweł II, ks. Józef Tischner, ks. Leopold Tempes, Jan Wałach, Jerzy Rucki i Jerzy Kukuczka. Uczniowie, nauczyciele i rodzice niemal jednomyślnie wybrali wielkiego człowieka, przyjaciela młodych i moralny autorytet Polaków -Jana Pawła II.

Następnie przewodniczący Rady Gminy pan Józef Michałek odczytał uchwałę Rady Gminy z dnia 12 VII 2005 r. o nadaniu Gimnazjum w Istebnej imienia Jana Pawła II.. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej z wizerunkiem patrona szkoły dokonali bp Tadeusz Rakoczy i bp Paweł Anweiler. Potem delegacje m.in. Ochotniczej Straży Pożarnej, Rady Gminy i gimnazjum złożyły pod tablicą wiązanki kwiatów, a pan Kocybik zaprosił zebranych do udziału w dalszej części uroczystości, która odbyła się w hali widowiskowo-sportowej szkoły.

Dyrektor gimnazjum pan Bogdan Ligocki serdecznie przywitał i podziękował gościom za tak liczne przybycie. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Wychowania- kurator Oświaty w Katowicach Jerzy Grada, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku Białej Józef Szczepańczyk, wizytator pani Bożena Szypuła, przedstawiciele duchowieństwa księża biskupi, ks. dziekan Jerzy Patalong, pastor Marek Londzin, ks. proboszczowie Jerzy Kiera i Jerzy Palarczyk, zaproszeni księża, przedstawiciel Marszałka województwa śląskiego Rudolf Galocz, wicestarosta cieszyński Janusz Król, członek Rady Powiatu Cieszyna pan Józef Broda, komendant Placówki Straży Granicznej w Jaworzynce porucznik Jarosław Śliwka, nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła pan Witold Szozda, przedstawiciele Rady Gminy na czele z panią wójt Danutą Rabin, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, sponsorzy i brać uczniowska.

Po oficjalnym przywitaniu głos zabrała pani Danuta Rabin, która kierując swe słowa do zgromadzonej w hali młodzieży, przypominała o wielkiej odpowiedzialności, jaka spoczywa na nich w momencie przyjęcia przez szkołę imienia Jana Pawła II.

Po wystąpieniu pani wójt gratulacje na ręce dyrektora szkoły złożył przedstawiciel PKS Cieszyn pan Krzysztof Ciemała.

Całą imprezę uświetnił montaż poetycko-muzyczny napisany i przygotowany przez nauczycielki Ewę Czulak i Cecylię Suszkę. Młodzi artyści przedstawili pokrótce biografię i twórczość Jana Pawła II. W inscenizacji nie zabrakło ujmujących za serce fragmentów myśli i kazań papieża oraz pytań o współczesny świat, refleksji na temat sensu życia, wszechobecnego zła, społecznej znieczulicy. W scenariuszu wykorzystano m.in. poezję Tadeusza Różewicza, Edwarda Stachury, Czesława Miłosza oraz fragmenty twórczości muzycznej Stanisława Soyki, Czesława Niemena, Fryderyka Chopina. Młodzież wraz ze swoimi opiekunami artystycznymi przygotowała niezwykle wzruszające widowisko. Musiała to być prawdziwa uczta duchowa, skoro niejednemu z zaproszonych gości wycisnęła łzę z oka.

Na uwagę zasługiwała także pełna prostoty i piękna scenografia autorstwa pani Krystyny Kocybik. W centralnej części widniała postać papieża w watykańskim oknie( wykonanie - pan Stanisław Zowada z Koniakowa)oraz napis "Nie lękajcie się". Honorową straż pełnili uczniowie ubrani w stroje gwardii watykańskiej uszyte przez panią Annę Michałek, pracownika gimnazjum.

Po części poetycko-muzycznej panie odpowiedzialne za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów pod wspólnym tytułem "Siewcy dobra" wręczyły nagrody ich laureatom: konkursu literackiego pani Monika Michałek, plastycznego- pani Krystyna Kocybik.Zwyciężczyniami konkursu literackiego zostały: Magdalena Kajzar kl. II g - proza, Justyna Skurzok kl.III g ; poezja. W konkursie plastycznym zwyciężyła Jolanta Legierska kl. III e.

W drugiej części wystąpił zespół muzyczny ISKOJA z utworami o treści chrześcijańskiej.

Po części oficjalnej zaproszono przybyłych gości i grono pedagogiczne do pamiątkowego zdjęcia oraz do obejrzenia wystaw prac plastycznych konkursu plastycznego pt. "Siewcy dobra&";. W stołówce szkolnej czekał na gości smaczny obiad przygotowany przez rodziców. Nad całością przygotowań czuwał przewodniczący Rady Rodziców pan Krzysztof Chorąży.

Ogromne zaangażowanie społeczności szkolnej, połączenie wysiłków nauczycieli, uczniów i rodziców sprawiły, że impreza stała na wysokim poziomie, można by rzec, została dopięta na ostatni guzik, wszak dopisali zaproszeni goście, obecni byli także przedstawiciele lokalnej prasy, nie zawiedli gimnazjaliści i absolwenci szkoły. Każdy znalazł tu coś dla siebie.

Także dzięki długofalowym przygotowaniom do imprezy zacieśniły się więzi między pedagogami a uczniami. Młodzież pogłębiła wiedzę o patronie i jego twórczości. Stanęła przed wyzwaniem swego Mistrza :"Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali".

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz pracownicy szkoły składają serdeczne podziękowania za liczny udział w imprezie wszystkim zaproszonym gościom, a szczególne wyrazy uznania kierują do rodziców za pomoc w przygotowaniu i uświetnieniu tej jakże ważnej dla naszego gimnazjum uroczystości.

Gorące podziękowania kierujemy także do Rady Gminy, która ufundowała tablicę pamiątkową wykonaną przez pana Andrzeja Ćwięka oraz do wszystkich, którzy wykupili okolicznościowe pamiątki oraz "cegiełki"; wspierające szkołę.