Strona gwna

Wyszukiwarka

Podsumowanie I semestru w roku szkolnym 2016/2017

30.01.2017.
1. Uczniowie, którzy uzyskali średnią co najmniej 4,75:

KLASA I

Ia Mikołaj Wojciech Polok 5,4
Ia Mikołaj Błażej Polok 4,87

Ib Karolina Legierska 4,93
Ib Justyna Klus 4,87
Ib Bartłomiej Suszka 4.87
Ib Janina Juroszek 4,8

Ic Wiktoria Faustyna Kukuczka 4.87
Ic Artur Legierski 4,8

Id Anna Legierska 4,8
Ie --

If - -

Najlepsi uczniowie klas pierwszych: Mikołaj Wojciech Polok 1a śr.5,4

IIa Wiktoria Legierska 5,19
IIa Michalina Legierska 5,19
IIa Mateusz Kukuczka 5,06
IIa Aneta Jałowiczor 4,81
IIa Dorota Zembik 4,81

IIb - -

IIc Karolina Kukuczka 4,81
IIc Jan Juroszek 4,75

IId --

IIe - -

IIf Filip Gruszka 4,75

Najlepsi uczniowie klas drugich: Wiktoria Legierska 1a śr. 5,19 i Michalina Legierska 1a śr. 5,19

IIIa Julia Polok 4,94

IIIb Julia Małyjurek śr.4,93
IIIb Daria Janota śr.4,94

IIIc --

IIId Klaudia Czepczorśr.4,75
IIId Dorota Sikora4,75

IIIe - -

IIIf Patryk Mateusz Wawrzacz 4,75

Najlepsi uczniowie klas trzecich: Julia Polok IIIa śr.4,94 I Daria Janota IIIb śr. 4,94

PODSUMOWANIE: Najlepsi uczniowie w szkole:
I miejsce Mikołaj Wojciech Polok 1a śr.5,4

II miejsce Wiktoria Legierska 1a śr. 5,19 i Michalina Legierska 1a śr. 5,19

III miejsce Julia Polok IIIa śr.4,94 I Daria Janota IIIb śr. 4,94

1. Uczniowie, którzy mają wzorowe zachowanie:

KLASA I

Ia Julia Czulak, Julia Kukuczka, Maria Marekwica, Karolina Pogorzelska, Mikołaj Błażej Polok, Mikołaj Wojciech Polok

Ib Natalia Czulak, Julia Fiedor, Janina Juroszek, Miriam Kaczmarzyk, Justyna Klus, Natalia Kukuczka, Karolina Legierska, Agnieszka Mucha, Bartłomiej Suszka

Ic Karolina Kukuczka, Wiktoria Faustyna Kukuczka, Martyna Legierska, Marta Małyjurek

Id Aleksandra Greń, Anna Legierska, Magdalena Worek

Ie Dagmara Bury, Kinga Golik, Antonina Kukuczka, Weronika Rucka
If Oliwia Sroka, Małgorzata Stańko

KLASA II

IIa Aneta Jałowiczor, Zuzanna Kilian, Karolina Kohut, Mateusz Kukuczka, Michalina Legierska, Wiktoria Legierska, Krystyna Martynko, Karolina Waszut, Dorota Zembik

IIb -

IIc Daria Bujok, Julia Cieślar, Anna Haratyk, Karolina Kukuczka, Zofia Kukuczka, Sabina Matuszny, Dominika Waszut, Kinga Zawada, Jan Juroszek

IId -

IIe -
IIf -

KLASA III

IIIa Patrycja Bury, Marta Juroszek, Karolina Kobielusz, Kacper Kohut, Wiktoria Kohut, Przemysław Łacek, Julia Polok, Natalia Suszka, Miłosz Suszka

IIIb Julia Małyjurek, Daria Janota, Anna Heczko, Łukasz Kukuczka, Marcelina Wawrzacz

IIIc Wojciech Bojko, Kinga, Dobosz, Karolina Kawulok

IIId Klaudia Czepczor, Paweł Legierski

IIIe Łukasz Juroszek, Paulina Maria Legierska, Magdalena Lorens, Bartłomiej Polok, Alicja Zawada
IIIf Małgorzata Legierska, Kacper Legierski, Patryk Mateusz Wawrzacz

3. Uczniowie ze 100% frekwencją:

KLASA I

Ia Julia Czulak, Mikołaj Błażej Polok, Mikołaj Wojciech Polok

Ib Jakub Gorzołka, Zuzanna Gorzołka, Justyna Klus, Natalia Kukuczka, Agnieszka Mucha

Ic Wiktoria Joanna Kukuczka, Sandra Rabiej

Id Damian Czepczor, Wojciech Czepczor, Aleksandra Greń, Elżbieta Kawulok, Anna Legierska, Wiktor Wojtas, Magdalena Worek

Ie Antonina Kukuczka

If Zuzanna Gwarek, Oliwia Sroka

KLASA II

IIa Mateusz Kukuczka, Karolina Waszut

IIb Faustyna Pasternak, Dominika Sikora

IIc Zofia Kukuczka

IId -

IIe Mateusz Jałowiczor, Karolina Kobielusz, Dawid Krężelok

IIf Tomasz Górak, Rafał Juroszek

KLASA III

IIIa Patrycja Bury, Piotr Grosz, Dawid Jałowiczor, Agata Marekwica, Marek Pajestka

IIIb -

IIIc -

IIId Mateusz Gazurek, Maciej Kajzar

IIIe Robert Juroszek, Teresa Mucha, Alicja Zowada

IIIf Małgorzata Legierska, Patryk Mateusz Wawrzacz, Liliana Pasternak

5. ŚREDNIA OCEN

ŚREDNIA KLAS I

KLASA Ia Ib Ic Id Ie If
ŚREDNIA 3,73 3,91 3,60 3,15 3,53 3,26

Najwyższą średnią z klasy I posiada klasa Ib śr.3,91

ŚREDNIA KLAS II

KLASA IIa IIb IIc IId IIe IIf
ŚREDNIA 4,26 3,50 3,41 3,39 3,32 3,16

Najwyższą średnią z klas II posiada klasa IIa śr. 4,26

ŚREDNIA KLAS III

KLASA IIIa IIIb IIIc IIId IIIe IIIf
ŚREDNIA 3,69 3,61 3,19 3,51 3,52 3,38

Najwyższą średnią z klas III posiada klasa IIIa śr. 3,69

Najwyższą średnią z całej szkoły posiada klasa IIa - 4,26
-na drugim miejscu jest klasa Ib - 3,91
-na trzecim miejscu uplasowała się klasa Ia - 3,73

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.