Strona gwna

Wyszukiwarka

"Powinniśmy wrócić po swoich"
27.06.2017.

Pod takim tytułem odbyły się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej dwie uroczystości poświęcone losom zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Henryka Flame ps. „Bartek” działającego w rejonie Baraniej Góry w latach 1945 – 1947.

Pierwszą z nich była wystawa zorganizowana w gimnazjalnym holu, drugą spotkanie z Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Beskidy” reprezentowaną przez pana Maksymiliana Bednarza oraz z prezesem Związku NSZ Okręg Śląsk Cieszyński panem Zbigniewem Chmielniakiem.

Oglądając wystawę oraz uczestnicząc w spotkaniu można się było zapoznać z tragicznymi losami polskiego podziemia narodowego, które nie pogodziło się z ponowną utratą niepodległości przez Polskę, tym razem na rzecz sił komunistycznych i wspierających ich sił sowieckich. Oddział „Bartka” liczący około 350 żołnierzy brał udział w ponad 200 akcjach zbrojnych skierowanych głównie przeciwko UB, MO i czołowym działaczom komunistycznym. Szczególną akcją oddziału była defilada ulicami Wisły 3 maja 1946 r. Oddział „Bartka” w wyniku akcji „Lawina” został podstępnie rozbrojony, a część jego żołnierzy, w liczbie około 160, zamordowana.

Podczas spotkania młodzież gimnazjalna zapoznała się ze wspomnieniami pana Zbigniewa Chmielniaka, który jako młody chłopiec, jeszcze w trakcie okupacji niemieckiej, rozpoczął działalność konspiracyjną. Można było dotknąć oryginalnego ryngrafu z wizerunkiem Matki Boskiej. Taki znak był elementem umundurowania żołnierzy NSZ. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się również broń jakiej używali partyzanci.

Na zakończenie spotkania pan Zbigniew Chmielniak wręczył uczennicy klasy IIa Zuzannie Kilian książkę poruszającą tematykę żołnierzy niezłomnych – wyklętych jako uznanie dla jej zainteresowań historycznych.

Krzysztof Kiereś

zobacz zdjęcia