Strona gwna

Wyszukiwarka

Sprawozdanie z konkursu.
15.06.2017.

W dzisiejszym świecie zjawisko wielokulturowości staje się powszechne. Ludzie z różnych krajów nieustannie napływają do Europy z różnorakich powodów. Często problemy zaczynają się przy próbie komunikacji. Gesty mogą być różnie rozumiane, pozostaje więc tylko język. I choć cały świat kłania się wszechobecnemu angielskiemu, coraz większy jego odłam dąży do porozumiewania się językami narodowymi. W tym celu szkoły oprócz angielskiego wprowadzają języki takie jak rosyjski, czy hiszpański. Na terenie naszej gminy uczy się języka niemieckiego i francuskiego.

W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 Gimnazjum im. Jana Pawła II po raz kolejny wzięło udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych organizowanym przez Gimnazjum w Istebnej oraz Gimnazjum w Wiśle. Konkurs składał się z dwóch etapów. Najpierw panie mgr Blanka Fojcik i mgr Aneta Staniek 5 maja przeprowadziły etap szkolny będący eliminacją do finału. Test dotyczył krajów niemieckojęzycznych tj. Szwajcarii, Austrii, Niemiec i Liechtensteinu. Oprócz pytań typowo geograficznych, czy charakteryzujących dane państwo, zawierał także pytania dotyczące obecnych obyczajów, systemu edukacji czy po prostu życia codziennego. Uczestnicy mężnie walczyli o jak najlepsze wyniki, jednak najważniejsza była przede wszystkim chęć sprawdzenia samego siebie i tego co zostało w pamięci po semestrach nauki języka niemieckiego. Spośród sporej grupy uczniów do finału zakwalifikowali się: Anna Haratyk, Teresa Mucha, Kacper Legierski, Jakub Legierski, Adam Małyjurek, Franciszek Jaroszyński oraz Jan Juroszek.

11 maja odbył się etap międzyszkolny konkursu. Laureaci z naszego gimnazjum udali się do Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle, by tam porównać się z innymi uczniami, jak i również ostatecznie wykazać się wiedzą. Finałowy test był nieco bardziej urozmaicony niż poprzedni. Dominowały pytania z zakresu historii, postaci związanymi z różnymi dziedzinami czy obiektów ; ich położenia i niemieckiej nazwy. W oczekiwaniu na werdykt komisji konkursowej w składzie: mgr Marzena Kieczka, mgr Aneta Staniek i mgr Aleksabdra Barbuletis-Bolek. Uczestniczy ostudzali wytężone umysły poczęstunkiem. Po dokładnym przeanalizowaniu prac komisja ogłosiła co następuje:

I miejsce zajął Jakub Legierski z klasy 2a z Gimnazjum w Istebnej

II miejsce zajęła Anna Haratyk z klasy 2c z Gimnazjum w Istebnej

III miejsce zajął Aleksander Guzik z klasy 3c z Gimnazjum w Wiśle

Nagrody uczniowie z naszej szkoły otrzymali na apelu szkolnym. Życzymy im sukcesów i rozwijania talentu w przyszłych etapach edukacji. Powinniśmy pamiętać o nauce języków obcych wedle znanego powiedzenia : ”Koniec języka za przewodnika”

Autor : Jakub Legierski z klasy 2A