Strona gwna

Wyszukiwarka

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - tradycyjnie grała w Trójwsi!
16.01.2018.

W niedzielę 14.01.2018r. odbył się 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy -„dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Nasza gmina przyłączyła się także do tej akcji.

Odpowiedzialnymi za całość przedsięwzięcia były opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu. Sztab „WOŚP Istebna” utworzony przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, liczył 29 wolontariuszy (klasy gimnazjalne oraz siódme). Kwestowali oni w godzinach od 6.30 do 17.00, w następujących miejscach: Istebna Centrum, sklep Biedronka, Jaworzynka Centrum, Jaworzynka Trzycatek, Koniaków Centrum, Koniaków Euro, wyciąg „Zagroń”. W tym roku zebraliśmy 19.191,43 zł, 33 korony czeskie oraz 47,20 euro. >

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do tej szlachetnej akcji. Składamy szczególne podziękowania mieszkańcom Trójwsi i gościom, wszystkim darczyńcom i ludziom dobrej woli, dzięki którym mogliśmy po raz kolejny wesprzeć ten szczytny cel. >

Podziękowania należą się także wszystkim tym, którzy pomogli przy jej organizacji, a w szczególności: wolontariuszom oraz ich rodzicom, za ich wielkie zaangażowanie i włożone serce (to uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, poświęcili swój wolny czas i kwestowali na terenie całej gminy), dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej, zaangażowanym nauczycielom i pracownikom szkoły, Wójtowi Gminy Istebna p. Henrykowi Gazurkowi za zorganizowanie transportu wolontariuszy z miejsc kwestowania do szkoły, kierowcy p. Bolesławowi Marekwicy oraz Policji za sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem kwestujących uczniów. >

Dzięki zjednoczeniu się i współpracy nas wszystkich, mogliśmy po raz kolejny zagrać największą i najgłośniejszą orkiestrę świata. DZIĘKUJEMY!!!!!!!

Organizatorzy- Sztab Istebna