Strona gwna

Wyszukiwarka

I Gminny Konkurs Recytatorski w Istebnej
19.03.2018.

16 marca 2018 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Istebnej odbył się I Gminny Konkurs Recytatorski. Idea jego powstania zrodziła się na skutek reformy edukacji, która wraz ze zniesieniem gimnazjów, położyła kres corocznie odbywającym się w Gimnazjum w Istebnej Powiatowym Konkursom Recytatorskim. Postanowiliśmy zatem, że nie zrezygnujemy ze święta żywego słowa, ponieważ byłoby to olbrzymią szkodą dla naszej utalentowanej społeczności uczniowskiej z terenu całej Trójwsi. Zdecydowaliśmy wobec tego, że zainaugurujemy konkurs recytatorski o nowej formule, a mianowicie Gminny Konkurs Recytatorski, którego czterej laureaci (po dwóch z każdej kategorii wiekowej) zostaną zakwalifikowani do Rejonowego Konkursu Recytatorskiego w Bielsku- Białej.

Niezmiernie ucieszył nas fakt, że do zmagań konkursowych przystąpili uczniowie ze wszystkich sześciu szkół podstawowych istebniańskiej gminy. Ogółem w konkursie wzięło udział 11 uczniów w młodszej kategorii wiekowej (klasy: IV – VI) i 14 w starszej (klasy VII oraz II i III z oddziałów gimnazjalnych).

W jury konkursu zasiedli:

- Bogusław Słupczyński – przewodniczący jurorów, aktor, reżyser, animator i pedagog, założyciel Cieszyńskiego Studia Teatralnego, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
- Danuta Legierska – polonistka, miłośniczka poezji, teatru, malarstwa i górskich wspinaczek
- Elżbieta Legierska – Niewiadomska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej, animator kultury.

Repertuar prezentowany przez uczestników konkursu był zróżnicowany. Sięgał zarówno do klasyki, jak i literatury współczesnej (fantasy, groteska). Uczniowie wykazywali się w większości wysokim poziomem swych umiejętności recytatorskich, co jurorzy podkreślali podczas podsumowania imprezy. Werdyktem komisji I miejsce w młodszej grupie wiekowej zajęła Julia Rucka (podopieczna Cecylii Suszki) z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej. II miejsce przyznano Katarzynie Juroszek (uczennicy Izabeli Bojko) ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce, a na III miejscu znalazły się ex aequo Julia Rozborska (podopieczna Doroty Małyjurek) ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce - Zapasiekach oraz Marta Mojeścik (uczennica Haliny Skrzydłowskiej) z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej. Ponadto jury przyznało dwa wyróżnienia dla: Wiktorii Białożyt (opiekun – Ewa Gazurek) ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie – Rastoce oraz dla Kingi Pazery (podopieczna Anny Pudalik) ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce – Zapasiekach.

W starszej kategorii wiekowej zwyciężyli głównie reprezentanci oddziałów gimnazjalnych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Istebnej: pierwsze miejsce zajęła Martyna Białożyt z klasy III f (opiekun – Monika Michałek), drugie – Maria Krężelok z klasy III c ( uczennica Cecylii Suszki), a trzecie również podopieczna Moniki MichałekKinga Zawada (kl. III c). Ponadto jury przyznało wyróżnienia dla trzech innych uczniów Moniki Michałek: Natalii Czulak (kl. II b), Jana Juroszka (kl. III c) oraz Aleksandry Juroszek z klasy VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce.

Oprócz dyplomów wszyscy nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez GOK i Radę Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej. W tym miejscu zatem chciałabym złożyć gorące podziękowania za finansowe wsparcie naszej imprezy dla dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pani Elżbiety Legierskiej – Niewiadomskiej oraz pani Barbary Michałek przewodniczącej Rady Rodziców istebniańskiego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Szczególne słowa podziękowań kieruję też do moich koleżanek i kolegów, których pomoc i zaangażowanie w przygotowanie konkursu jest krótko mówiąc bezcenna. Dziękuję zatem: pani Halinie Skrzydłowskiej – współorganizatorce imprezy, plastyczkom: pani Danucie Konarzewskiej i pani Iwonie Bogdał, - autorkom symbolicznej w swej wymowie scenografii oraz informatykowi - Andrzejowi Suszce. Za oprawę muzyczną naszego konkursu wdzięczna jestem pani Beacie Kawulok. Wyrazy wdzięczności kieruję również do pana Józefa Zogaty, który wraz ze swoim zespołem uraczył nas pysznym i pięknie podanym obiadem w szkolnej stołówce, a także do rodziców klas siódmych i trzecich z oddziałów gimnazjalnych, którzy upiekli smaczne ciasta. Nie mogę też zapomnieć o ofiarności moich wychowanków, uczniów klasy IIIa, którzy profesjonalnie obsługiwali imprezę.

Na koniec pragnę też podziękować gimnazjalistom, którzy w przerwie obrad jurorów zaprezentowali zgromadzonej w czytelni publiczności krótki program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem pani Beaty Kawulok i Cecylii Suszki. Prowadzące ten występ Dorota Zembik i Karolina Kohut rozbawiały widzów fraszkami, to znów serwowały im życiowe sentencje. W utworach muzycznych z kolei zaprezentowali się: Martyna Kawulok (kl. II b) - śpiew, Kinga Zawada (kl. III c) – skrzypce, Anna Legierska (kl. II d) – saksofon oraz Jan Probosz (kl. III a) – pianino. Program (zakończony śmieszną improwizacją taneczną: Jakuba Czepczora, Huberta Legierskiego i Bartka Wawrzacza z kl. III a) podobał się publiczności niezmiernie.

Mamy nadzieję, że zainaugurowany (a w zasadzie – jak sugerowała pani Danuta Legierska - reaktywowany po latach) przez nas konkurs stanie się imprezą cykliczną i wpisze się na stałe w kulturową tradycję naszej lokalnej społeczności, a nade wszystko będzie odskocznią od „skomputeryzowanej” rzeczywistości dla naszych dzieci i młodzieży.

Cecylia Suszka

zobacz zdjęcia