Plan lekcji SP 1 w Istebnej obowiązujący od 3.04.2024r.


DZ okr Ip.DZ 1DZ okr PARTERDZ 3DZ 2
DZ 4DZ 10DZ 111819
11202515świetlica
262128czytelnia komputerowa14
132910KOMP DZHALA 1 DZ
HALA 2 DZHALA1HALA2HALA330
3132333438
394142HALA4


DZ okr Ip.
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
         
2.
8.55-9.40
         
3.
9.50-10.35
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.50-12.35
         
6.
12.55-13.40
         
7.
13.45-14.30
         
8.
14.35-15.20
         DZ 1
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
         
2.
8.55-9.40
         
3.
9.50-10.35
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.50-12.35
         
6.
12.55-13.40
         
7.
13.45-14.30
         
8.
14.35-15.20
      5A
WF
Rucki Bartłomiej
 DZ okr PARTER
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
         
2.
8.55-9.40
         
3.
9.50-10.35
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.50-12.35
         
6.
12.55-13.40
         
7.
13.45-14.30
         
8.
14.35-15.20
         DZ 3
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
         
2.
8.55-9.40
         
3.
9.50-10.35
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.50-12.35
         
6.
12.55-13.40
         
7.
13.45-14.30
      5A
WF
Rucki Bartłomiej
 
8.
14.35-15.20
         DZ 2
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
         
2.
8.55-9.40
         
3.
9.50-10.35
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.50-12.35
         
6.
12.55-13.40
         
7.
13.45-14.30
         
8.
14.35-15.20
         DZ 4
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
         
2.
8.55-9.40
         
3.
9.50-10.35
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.50-12.35
         
6.
12.55-13.40
         
7.
13.45-14.30
         
8.
14.35-15.20
         DZ 10
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
         
2.
8.55-9.40
         
3.
9.50-10.35
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.50-12.35
         
6.
12.55-13.40
         
7.
13.45-14.30
         
8.
14.35-15.20
         DZ 11
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
         
2.
8.55-9.40
         
3.
9.50-10.35
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.50-12.35
         
6.
12.55-13.40
         
7.
13.45-14.30
         
8.
14.35-15.20
         18
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
5B
Matematyka
Wawrzacz Anna
5B
Matematyka
Wawrzacz Anna
     
2.
8.55-9.40
5B
Historia
Czerniecka Adriana
5B
Biologia
Polok Agnieszka
5B
Język polski
Pressel-Krężelok Faustyna
5B
Historia
Czerniecka Adriana
5B
Język polski
Pressel-Krężelok Faustyna
3.
9.50-10.35
5B
Język polski
Pressel-Krężelok Faustyna
5B
Język polski
Pressel-Krężelok Faustyna
5B
Język angielski
Buzek Ewa
5B
Język angielski
Buzek Ewa
5B
Religia
Mojeścik Barbara
4.
10.45-11.30
5B
Język angielski
Buzek Ewa
5B
Geografia
Czerniecka Adriana
5B
Plastyka
Gorzołka Renata
5B
Język polski
Pressel-Krężelok Faustyna
5B
Technika
Biernacki Robert
5.
11.50-12.35
  5B
Wychowawcza
Pressel-Krężelok Faustyna
  5B
Matematyka
Wawrzacz Anna
5B
Matematyka
Wawrzacz Anna
6.
12.55-13.40
      5B
Religia
Mojeścik Barbara
 
7.
13.45-14.30
         
8.
14.35-15.20
         19
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
5A
Historia
Czerniecka Adriana
  5A
Język angielski
Buzek Ewa
5A
Język polski
Lorens Katarzyna
5A
Język polski
Lorens Katarzyna
2.
8.55-9.40
5A
Matematyka
Wawrzacz Anna
5A
Religia
Kamiński Wojciech
5A
Religia
Kamiński Wojciech
5A
Matematyka
Wawrzacz Anna
5A
Język angielski
Buzek Ewa
3.
9.50-10.35
5A
Język polski
Lorens Katarzyna
5A
Plastyka
Gorzołka Renata
5A
Geografia
Czerniecka Adriana
5A
Biologia
Polok Agnieszka
5A
Matematyka
Wawrzacz Anna
4.
10.45-11.30
5A
Język polski
Lorens Katarzyna
5A
Matematyka
Wawrzacz Anna
     
5.
11.50-12.35
  5A
Wychowawcza
Czerniecka Adriana
  5A
Język angielski
Buzek Ewa
 
6.
12.55-13.40
  5A
Język polski
Lorens Katarzyna
  5A
Historia
Czerniecka Adriana
5A
Technika
Biernacki Robert
7.
13.45-14.30
         
8.
14.35-15.20
         11
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
5C
Matematyka
Pince-Polok Grażyna
5C
Biologia
Polok Agnieszka
    5C
Język angielski
Ptak Zuzanna
2.
8.55-9.40
5C
Religia
Mojeścik Barbara
5C
Plastyka
Gorzołka Renata
5C
Matematyka
Pince-Polok Grażyna
5C
Matematyka
Pince-Polok Grażyna
 
3.
9.50-10.35
5C
Geografia
Czerniecka Adriana
5C
Technika
Biernacki Robert
5C
Język angielski
Ptak Zuzanna
  5C
Język polski
Suszka Cecylia
4.
10.45-11.30
  5C
Matematyka
Pince-Polok Grażyna
  5C
Język polski
Suszka Cecylia
5C
Religia
Mojeścik Barbara
5.
11.50-12.35
5C
Język polski
Suszka Cecylia
  5C
Język polski
Suszka Cecylia
   
6.
12.55-13.40
5C
Wychowawcza
Pince-Polok Grażyna
  5C
Język polski
Suszka Cecylia
5C
Historia
Krężelok Elżbieta
 
7.
13.45-14.30
5C
Język angielski
Ptak Zuzanna
       
8.
14.35-15.20
         20
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
    6A
Język angielski
Ptak Zuzanna
  6A
Język polski
Suszka Cecylia
2.
8.55-9.40
6A
Religia
Kamiński Wojciech
  6A
Matematyka
Łacek Anna
6A
Biologia
Polok Agnieszka
6A
Język angielski
Ptak Zuzanna
3.
9.50-10.35
6A
Matematyka
Łacek Anna
6A
Język polski
Suszka Cecylia
6A
Religia
Kamiński Wojciech
6A
Geografia
Czerniecka Adriana
6A
Historia
Krężelok Elżbieta
4.
10.45-11.30
6A
Język polski
Suszka Cecylia
6A
Język polski
Suszka Cecylia
6A
Muzyka
Knopek Błażej
6A
Matematyka
Łacek Anna
 
5.
11.50-12.35
6A
Historia
Krężelok Elżbieta
6A
Matematyka
Łacek Anna
6A
Plastyka
Gorzołka Renata
6A
Język polski
Suszka Cecylia
6A
Technika
Biernacki Robert
6.
12.55-13.40
6A
Język angielski
Ptak Zuzanna
  6A
Wychowawcza
Galej Małgorzata
   
7.
13.45-14.30
         
8.
14.35-15.20
         25
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
6B
Język polski
Michałek Monika
6B
Religia
Kamiński Wojciech
6B
Matematyka
Łacek Anna
6B
Język polski
Michałek Monika
6B
Muzyka
Knopek Błażej
2.
8.55-9.40
6B
Język polski
Michałek Monika
6B
Język polski
Michałek Monika
6B
Geografia
Czerniecka Adriana
  6B
Matematyka
Łacek Anna
3.
9.50-10.35
6B
Język angielski
Niewiadomy Edyta
6B
Matematyka
Łacek Anna
6B
Język polski
Michałek Monika
6B
Matematyka
Łacek Anna
6B
Język angielski
Niewiadomy Edyta
4.
10.45-11.30
6B
Historia
Krężelok Elżbieta
  6B
Biologia
Polok Agnieszka
   
5.
11.50-12.35
6B
Religia
Kamiński Wojciech
6B
Plastyka
Gorzołka Renata
6B
Język angielski
Niewiadomy Edyta
   
6.
12.55-13.40
6B
Technika
Biernacki Robert
6B
Wychowawcza
Polok Agnieszka
6B
Historia
Krężelok Elżbieta
   
7.
13.45-14.30
         
8.
14.35-15.20
         15
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
8A
Język angielski
Niewiadomy Edyta
    8A
EDB
Hernas Lucyna
8A
Wychowawcza
Wawrzacz Anna
2.
8.55-9.40
8A
Historia
Krężelok Elżbieta
8A
Matematyka
Wawrzacz Anna
8A
Matematyka
Wawrzacz Anna
8A
Chemia
Hernas Lucyna
8A
Matematyka
Wawrzacz Anna
3.
9.50-10.35
8A
Matematyka
Wawrzacz Anna
8A
Język angielski
Niewiadomy Edyta
8A
Język angielski
Niewiadomy Edyta
8A
WOS
Juroszek Janusz
8A
Fizyka
Czulak Wojciech
4.
10.45-11.30
8A
Język polski
Pressel-Krężelok Faustyna
8A
Biologia
Polok Agnieszka
8A
Język polski
Pressel-Krężelok Faustyna
  8A
Chemia
Hernas Lucyna
5.
11.50-12.35
8A
Fizyka
Czulak Wojciech
8A
Język niemiecki
Staniek Aneta
8A
Język polski
Pressel-Krężelok Faustyna
8A
Język polski
Pressel-Krężelok Faustyna
8A
Język polski
Pressel-Krężelok Faustyna
6.
12.55-13.40
8A
Religia
Kamiński Wojciech
8A
Geografia
Czerniecka Adriana
8A
Religia
Kamiński Wojciech
8A
Język niemiecki
Staniek Aneta
 
7.
13.45-14.30
    8A
Doradztwo zawodowe
Kawulok Zuzanna
8A
Historia
Krężelok Elżbieta
8A
WOS
Juroszek Janusz
8.
14.35-15.20
         świetlica
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
         
2.
8.55-9.40
         
3.
9.50-10.35
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.50-12.35
         
6.
12.55-13.40
         
7.
13.45-14.30
         
8.
14.35-15.20
         26
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
7B
Fizyka
Czulak Wojciech
7B
Język niemiecki
Staniek Aneta
7B
Język polski
Suszka Cecylia
7B
Biologia
Polok Agnieszka
7B
Historia
Juroszek Janusz
2.
8.55-9.40
7B
Język polski
Suszka Cecylia
7B
Język angielski
Niewiadomy Edyta
7B
Język polski
Suszka Cecylia
7B
Historia
Juroszek Janusz
7B
Język polski
Suszka Cecylia
3.
9.50-10.35
7B
Matematyka
Pince-Polok Grażyna
7B
Matematyka
Pince-Polok Grażyna
7B
Biologia
Polok Agnieszka
7B
Matematyka
Pince-Polok Grażyna
7B
Matematyka
Pince-Polok Grażyna
4.
10.45-11.30
7B
Religia
Kamiński Wojciech
7B
Plastyka
Gorzołka Renata
7B
Język angielski
Niewiadomy Edyta
7B
Chemia
Hernas Lucyna
7B
Język angielski
Niewiadomy Edyta
5.
11.50-12.35
      7B
Geografia
Czerniecka Adriana
7B
Wychowawcza
Gazurek Henryk
6.
12.55-13.40
        7B
Fizyka
Czulak Wojciech
7.
13.45-14.30
7B
Chemia
Hernas Lucyna
  7B
Geografia
Czerniecka Adriana
7B
Język niemiecki
Staniek Aneta
7B
Religia
Kamiński Wojciech
8.
14.35-15.20
      7B
WDŻ
Glebowicz-Gazurek Alicja
 21
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
7C
Matematyka
Łacek Anna
7C
Język polski
Suszka Cecylia
7C
Biologia
Polok Agnieszka
7C
Język angielski
Niewiadomy Edyta
7C
Matematyka
Łacek Anna
2.
8.55-9.40
7C
Fizyka
Czulak Wojciech
7C
Język polski
Suszka Cecylia
7C
Język angielski
Niewiadomy Edyta
7C
Język niemiecki
Staniek Aneta
7C
Chemia
Hernas Lucyna
3.
9.50-10.35
7C
Język polski
Suszka Cecylia
7C
Język niemiecki
Staniek Aneta
7C
Matematyka
Łacek Anna
7C
Język polski
Suszka Cecylia
7C
Historia
Juroszek Janusz
4.
10.45-11.30
7C
Geografia
Czerniecka Adriana
7C
Matematyka
Łacek Anna
7C
Język polski
Suszka Cecylia
7C
Historia
Juroszek Janusz
7C
Wychowawcza
Suszka Cecylia
5.
11.50-12.35
7C
Chemia
Hernas Lucyna
7C
Biologia
Polok Agnieszka
    7C
Fizyka
Czulak Wojciech
6.
12.55-13.40
  7C
Język angielski
Niewiadomy Edyta
7C
Geografia
Czerniecka Adriana
7C
WDŻ
Glebowicz-Gazurek Alicja
7C
Religia
Kamiński Wojciech
7.
13.45-14.30
    7C
Religia
Kamiński Wojciech
  7C
Plastyka
Gorzołka Renata
8.
14.35-15.20
7A
Zajęcia teatralne 7
Suszka Cecylia
7B
Zajęcia teatralne 7
Suszka Cecylia
7C
Zajęcia teatralne 7
Suszka Cecylia
       28
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
4B
Religia
Mojeścik Barbara
4B
Matematyka
Łacek Anna
4B
Historia
Krężelok Elżbieta
4B
Matematyka
Łacek Anna
 
2.
8.55-9.40
4B
Zajęcia kształtujące kreat., um. uczenia się
Gorzołka Renata
  4B
Przyroda
Krężelok Elżbieta
4B
Język polski
Michałek Monika
 
3.
9.50-10.35
4B
Język angielski
Buzek Ewa
    4B
Muzyka
Knopek Błażej
4B
Matematyka
Łacek Anna
4.
10.45-11.30
4B
Matematyka
Łacek Anna
4B
Wychowawcza
Michałek Monika
4B
Język polski
Michałek Monika
4B
Język angielski
Buzek Ewa
4B
Język angielski
Buzek Ewa
5.
11.50-12.35
4B
Język polski
Michałek Monika
4B
WDŻ
Glebowicz-Gazurek Alicja
4B
Język polski
Michałek Monika
4B
Technika
Biernacki Robert
4B
Język polski
Michałek Monika
6.
12.55-13.40
      4B
Plastyka
Gorzołka Renata
4B
Religia
Mojeścik Barbara
7.
13.45-14.30
        4B
Przyroda
Krężelok Elżbieta
8.
14.35-15.20
8B
EDB
Hernas Lucyna
       czytelnia komputerowa
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
  8A
Informatyka
Biernacki Robert
2B
Zajęcia komputerowe 123
Zawada Maria
6A
Zajęcia rozwijające kodowanie
Suszka Andrzej
5B
Informatyka
Suszka Andrzej
2.
8.55-9.40
3A
Zajęcia komputerowe 123
Juroszek Katarzyna
8B
Informatyka
Biernacki Robert
2C
Zajęcia komputerowe 123
Janoszek Anna
6B
Informatyka
Suszka Andrzej
5C
Informatyka
Suszka Andrzej
3.
9.50-10.35
1A
Zajęcia komputerowe 123
Solawa Sylwia
1C
Zajęcia komputerowe 123
Krężelok Anna
4B
Informatyka
Biernacki Robert
6C
Zajęcia rozwijające kodowanie
Biernacki Robert
3B
Zajęcia komputerowe 123
Zowada Mirosława
4.
10.45-11.30
1B
Zajęcia komputerowe 123
Szymańska Agata
2A
Zajęcia komputerowe 123
Gadacz Elżbieta
4A
Informatyka
Biernacki Robert
5A
Informatyka
Suszka Andrzej
6A
Informatyka
Suszka Andrzej
5.
11.50-12.35
  4C
Informatyka
Biernacki Robert
7C
Informatyka
Biernacki Robert
5C
Muzyka
Knopek Błażej
6B
Zajęcia rozwijające kodowanie
Suszka Andrzej
6.
12.55-13.40
6C
Informatyka
Suszka Andrzej
7B
Informatyka
Biernacki Robert
5A
Muzyka
Knopek Błażej
4A
Muzyka
Knopek Błażej
 
7.
13.45-14.30
7A
Informatyka
Biernacki Robert
       
8.
14.35-15.20
7A
Zajęcia medialne 7
Suszka Andrzej
7B
Zajęcia medialne 7
Suszka Andrzej
7C
Zajęcia medialne 7
Suszka Andrzej
       14
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
4C
Historia
Krężelok Elżbieta
  4C
Język polski
Pressel-Krężelok Faustyna
4C
Język angielski
Buzek Ewa
4C
Matematyka
Pince-Polok Grażyna
2.
8.55-9.40
4C
Język angielski
Buzek Ewa
4C
Matematyka
Pince-Polok Grażyna
4C
Język angielski
Buzek Ewa
4C
Technika
Biernacki Robert
4C
Religia
Mojeścik Barbara
3.
9.50-10.35
4C
Plastyka
Gorzołka Renata
4C
Wychowawcza
Buzek Ewa
4C
Przyroda
Krężelok Elżbieta
4C
Język polski
Pressel-Krężelok Faustyna
4C
Język polski
Pressel-Krężelok Faustyna
4.
10.45-11.30
4C
Zajęcia kształtujące kreat., um. uczenia się
Gorzołka Renata
4C
Język polski
Pressel-Krężelok Faustyna
4C
Matematyka
Pince-Polok Grażyna
4C
Muzyka
Knopek Błażej
4C
Język polski
Pressel-Krężelok Faustyna
5.
11.50-12.35
4C
Matematyka
Pince-Polok Grażyna
       
6.
12.55-13.40
4C
Przyroda
Krężelok Elżbieta
4C
WDŻ
Glebowicz-Gazurek Alicja
4C
Religia
Mojeścik Barbara
   
7.
13.45-14.30
         
8.
14.35-15.20
         13
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
4A
Język angielski
Buzek Ewa
5A
WDŻ
Glebowicz-Gazurek Alicja
4A
Plastyka
Gorzołka Renata
4A
Matematyka
Wawrzacz Anna
 
2.
8.55-9.40
4A
Wychowawcza
Rucki Bartłomiej
4A
WDŻ
Glebowicz-Gazurek Alicja
4A
Język polski
Michałek Monika
4A
Język angielski
Buzek Ewa
 
3.
9.50-10.35
4A
Język polski
Michałek Monika
4A
Język polski
Michałek Monika
4A
Matematyka
Wawrzacz Anna
  4A
Język polski
Michałek Monika
4.
10.45-11.30
  4A
Technika
Biernacki Robert
    4A
Matematyka
Wawrzacz Anna
5.
11.50-12.35
  4A
Matematyka
Wawrzacz Anna
4A
Język angielski
Buzek Ewa
4A
Język polski
Michałek Monika
4A
Przyroda
Krężelok Elżbieta
6.
12.55-13.40
  4A
Religia
Mojeścik Barbara
4A
Zajęcia kształtujące kreat., um. uczenia się
Gorzołka Renata
  4A
Historia
Krężelok Elżbieta
7.
13.45-14.30
      4A
Religia
Mojeścik Barbara
 
8.
14.35-15.20
      4A
Przyroda
Krężelok Elżbieta
 29
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
  6C
Język polski
Michałek Monika
6C
Język polski
Michałek Monika
  6C
Język polski
Michałek Monika
2.
8.55-9.40
6C
Matematyka
Łacek Anna
6C
Matematyka
Łacek Anna
6C
Język angielski
Ptak Zuzanna
  6C
Język polski
Michałek Monika
3.
9.50-10.35
6C
Historia
Krężelok Elżbieta
6C
Biologia
Polok Agnieszka
6C
Plastyka
Gorzołka Renata
  6C
Język angielski
Ptak Zuzanna
4.
10.45-11.30
6C
Język polski
Michałek Monika
  6C
Matematyka
Łacek Anna
6C
Geografia
Czerniecka Adriana
6C
Historia
Krężelok Elżbieta
5.
11.50-12.35
6C
Wychowawcza
Łacek Anna
  6C
Muzyka
Knopek Błażej
6C
Matematyka
Łacek Anna
6C
Religia
Kamiński Wojciech
6.
12.55-13.40
    6C
Technika
Biernacki Robert
   
7.
13.45-14.30
6C
Religia
Kamiński Wojciech
       
8.
14.35-15.20
6C
Język angielski
Ptak Zuzanna
       10
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
8B
Religia
Kamiński Wojciech
8B
Język angielski
Niewiadomy Edyta
8B
Geografia
Czerniecka Adriana
8B
Język polski
Pressel-Krężelok Faustyna
8B
Język polski
Pressel-Krężelok Faustyna
2.
8.55-9.40
8B
Język angielski
Niewiadomy Edyta
  8B
Biologia
Polok Agnieszka
8B
Język polski
Pressel-Krężelok Faustyna
8B
Historia
Krężelok Elżbieta
3.
9.50-10.35
8B
Fizyka
Czulak Wojciech
8B
Matematyka
Wawrzacz Anna
8B
Język polski
Pressel-Krężelok Faustyna
  8B
Chemia
Hernas Lucyna
4.
10.45-11.30
8B
Matematyka
Wawrzacz Anna
8B
Język niemiecki
Staniek Aneta
8B
Matematyka
Wawrzacz Anna
8B
Matematyka
Wawrzacz Anna
8B
Fizyka
Czulak Wojciech
5.
11.50-12.35
8B
Język polski
Pressel-Krężelok Faustyna
7B
Muzyka
Knopek Błażej
8B
Historia
Krężelok Elżbieta
8B
Język niemiecki
Staniek Aneta
8B
WOS
Juroszek Janusz
6.
12.55-13.40
8B
Chemia
Hernas Lucyna
5B
Muzyka
Knopek Błażej
8B
Doradztwo zawodowe
Kawulok Zuzanna
8B
WOS
Juroszek Janusz
8B
Język angielski
Niewiadomy Edyta
7.
13.45-14.30
8B
Wychowawcza
Krężelok Elżbieta
7C
Muzyka
Knopek Błażej
  7A
Muzyka
Knopek Błażej
 
8.
14.35-15.20
7A
Zajęcia muzyczne 7
Knopek Błażej
7B
Zajęcia muzyczne 7
Knopek Błażej
7C
Zajęcia muzyczne 7
Knopek Błażej
       KOMP DZ
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
         
2.
8.55-9.40
         
3.
9.50-10.35
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.50-12.35
         
6.
12.55-13.40
         
7.
13.45-14.30
         
8.
14.35-15.20
         HALA 1 DZ
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
         
2.
8.55-9.40
         
3.
9.50-10.35
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.50-12.35
         
6.
12.55-13.40
         
7.
13.45-14.30
         
8.
14.35-15.20
         HALA 2 DZ
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
         
2.
8.55-9.40
         
3.
9.50-10.35
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.50-12.35
         
6.
12.55-13.40
         
7.
13.45-14.30
         
8.
14.35-15.20
         HALA1
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
2B
WF 123
Zawada Maria
6A
WF
Galej Małgorzata
3A
WF 123
Juroszek Katarzyna
2A
WF 123
Gadacz Elżbieta
4A
ZAJĘCIA SPORTOWA PIŁKA NOŻNA
Gazurek Henryk
2.
8.55-9.40
1C
WF 123
Krężelok Anna
6A
WF
Galej Małgorzata
2B
WF 123
Zawada Maria
6C
WF
Gazurek Henryk
4A
ZAJĘCIA SPORTOWA PIŁKA NOŻNA
Gazurek Henryk
3.
9.50-10.35
2A
WF 123
Gadacz Elżbieta
4B
WF
Kawulok Aleksandra
1C
WF 123
Krężelok Anna
  7A
WF
Rucki Bartłomiej
4.
10.45-11.30
4A
WF
Rucki Bartłomiej
6B
WF
Galej Małgorzata
5A
ZAJĘCIA SPORTOWE
Galej Małgorzata
8A
WF
Gazurek Henryk
6B
WF
Galej Małgorzata
5.
11.50-12.35
5A
ZAJĘCIA SPORTOWE
Galej Małgorzata
7A
WF
Rucki Bartłomiej
4C
WF
Kawulok Aleksandra
7C
WF
Rucki Bartłomiej
5A
WF
Rucki Bartłomiej
6.
12.55-13.40
7C
WF
Rucki Bartłomiej
8B
WF
Gazurek Henryk
  6A
ZAJĘCIA SPORTOWE
Galej Małgorzata
6A
ZAJĘCIA SPORTOWE
Galej Małgorzata
7.
13.45-14.30
6A
ZAJĘCIA SPORTOWE
Galej Małgorzata
4A
ZAJĘCIA SPORTOWA PIŁKA NOŻNA
Gazurek Henryk
6A
WF
Galej Małgorzata
6A
ZAJĘCIA SPORTOWE
Galej Małgorzata
6A
ZAJĘCIA SPORTOWE
Galej Małgorzata
8.
14.35-15.20
6A
ZAJĘCIA SPORTOWE
Galej Małgorzata
4A
ZAJĘCIA SPORTOWE BIEGI
Rucki Bartłomiej
4A
ZAJĘCIA SPORTOWE BIEGI
Rucki Bartłomiej
  8B
WF
Gazurek HenrykHALA2
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
3A
WF 123
Juroszek Katarzyna
4C
WF
Kawulok Aleksandra
  6C
WF
Gazurek Henryk
4A
ZAJĘCIA SPORTOWE BIEGI
Rucki Bartłomiej
2.
8.55-9.40
  4B
WF
Kawulok Aleksandra
1A
WF 123
Solawa Sylwia
1A
WF 123
Solawa Sylwia
4A
ZAJĘCIA SPORTOWE BIEGI
Rucki Bartłomiej
3.
9.50-10.35
2C
WF 123
Janoszek Anna
2A
WF 123
Gadacz Elżbieta
1B
WF 123
Szymańska Agata
4A
WF
Rucki Bartłomiej
2B
WF 123
Zawada Maria
4.
10.45-11.30
5C
WF
Galej Małgorzata
6C
WF
Gazurek Henryk
2C
WF 123
Janoszek Anna
6B
WF
Galej Małgorzata
5A
WF
Rucki Bartłomiej
5.
11.50-12.35
4A
WF
Rucki Bartłomiej
6C
WF
Gazurek Henryk
5A
ZAJĘCIA SPORTOWE
Galej Małgorzata
1B
WF 123
Szymańska Agata
4C
WF
Kawulok Aleksandra
6.
12.55-13.40
5A
ZAJĘCIA SPORTOWE
Galej Małgorzata
7A
WF
Rucki Bartłomiej
4B
WF
Kawulok Aleksandra
  8A
WF
Gazurek Henryk
7.
13.45-14.30
7C
WF
Rucki Bartłomiej
4A
ZAJĘCIA SPORTOWE BIEGI
Rucki Bartłomiej
4A
ZAJĘCIA SPORTOWE BIEGI
Rucki Bartłomiej
  8B
WF
Gazurek Henryk
8.
14.35-15.20
  4A
ZAJĘCIA SPORTOWA PIŁKA NOŻNA
Gazurek Henryk
4A
ZAJĘCIA SPORTOWA PIŁKA NOŻNA
Gazurek Henryk
  7C
WF
Rucki BartłomiejHALA3
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
    3B
WF 123
Zowada Mirosława
  1C
WF 123
Krężelok Anna
2.
8.55-9.40
  3A
WF 123
Juroszek Katarzyna
    1A
WF 123
Solawa Sylwia
3.
9.50-10.35
  3B
WF 123
Zowada Mirosława
  5C
WF
Galej Małgorzata
1B
WF 123
Szymańska Agata
4.
10.45-11.30
      4A
WF
Rucki Bartłomiej
 
5.
11.50-12.35
7B
WF
Gazurek Henryk
5C
WF
Galej Małgorzata
5B
WF
Rucki Bartłomiej
3B
WF 123
Zowada Mirosława
 
6.
12.55-13.40
7B
WF
Gazurek Henryk
5C
WF
Galej Małgorzata
5B
WF
Rucki Bartłomiej
  4C
WF
Kawulok Aleksandra
7.
13.45-14.30
8A
WF
Gazurek Henryk
5A
ZAJĘCIA SPORTOWE
Galej Małgorzata
4A
ZAJĘCIA SPORTOWA PIŁKA NOŻNA
Gazurek Henryk
   
8.
14.35-15.20
8A
WF
Gazurek Henryk
5A
ZAJĘCIA SPORTOWE
Galej Małgorzata
6A
WF
Galej Małgorzata
   30
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
7A
Język polski
Lorens Katarzyna
7A
Matematyka
Pince-Polok Grażyna
7A
Matematyka
Pince-Polok Grażyna
7A
Geografia
Czerniecka Adriana
7A
Biologia
Polok Agnieszka
2.
8.55-9.40
7A
Matematyka
Pince-Polok Grażyna
7A
Język niemiecki
Staniek Aneta
7A
Wychowawcza
Gorzołka Renata
7A
Język polski
Lorens Katarzyna
7A
Matematyka
Pince-Polok Grażyna
3.
9.50-10.35
7A
Biologia
Polok Agnieszka
7A
Religia
Kamiński Wojciech
7A
Język polski
Lorens Katarzyna
7A
Chemia
Hernas Lucyna
 
4.
10.45-11.30
7A
Chemia
Hernas Lucyna
7A
Język angielski
Niewiadomy Edyta
7A
Język polski
Lorens Katarzyna
7A
Język niemiecki
Staniek Aneta
7A
Język polski
Lorens Katarzyna
5.
11.50-12.35
7A
Geografia
Czerniecka Adriana
  7A
Religia
Kamiński Wojciech
7A
Historia
Juroszek Janusz
7A
Język angielski
Niewiadomy Edyta
6.
12.55-13.40
7A
Fizyka
Czulak Wojciech
  7A
Język angielski
Niewiadomy Edyta
  7A
Historia
Juroszek Janusz
7.
13.45-14.30
  7A
WDŻ
Glebowicz-Gazurek Alicja
7A
Plastyka
Gorzołka Renata
  7A
Fizyka
Czulak Wojciech
8.
14.35-15.20
         31
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
  2B
EWS
Zawada Maria
  2B
Religia
Mojeścik Barbara
2B
EWS
Zawada Maria
2.
8.55-9.40
2B
EWS
Zawada Maria
2B
EWS
Zawada Maria
  2B
EWS
Zawada Maria
2B
Język angielski
Biel Kamila
3.
9.50-10.35
2B
EWS
Zawada Maria
2B
EWS
Zawada Maria
2B
EWS
Zawada Maria
2B
EWS
Zawada Maria
 
4.
10.45-11.30
2B
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ
Zawada Maria
2B
Religia
Mojeścik Barbara
2B
EWS
Zawada Maria
2B
EWS
Zawada Maria
2B
EWS
Zawada Maria
5.
11.50-12.35
  2B
Język angielski
Biel Kamila
2B
EWS
Zawada Maria
2B
EWS
Zawada Maria
 
6.
12.55-13.40
         
7.
13.45-14.30
         
8.
14.35-15.20
         32
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
  3A
Język angielski
Biel Kamila
  3A
EWS
Juroszek Katarzyna
3A
EWS
Juroszek Katarzyna
2.
8.55-9.40
    3A
Język angielski
Biel Kamila
3A
Religia
Mojeścik Barbara
3A
EWS
Juroszek Katarzyna
3.
9.50-10.35
3A
EWS
Juroszek Katarzyna
3A
EWS
Juroszek Katarzyna
3A
EWS
Juroszek Katarzyna
3A
EWS
Juroszek Katarzyna
3A
EWS
Juroszek Katarzyna
4.
10.45-11.30
3A
EWS
Juroszek Katarzyna
3A
EWS
Juroszek Katarzyna
3A
EWS
Juroszek Katarzyna
3A
EWS
Juroszek Katarzyna
3A
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ
Juroszek Katarzyna
5.
11.50-12.35
  3A
Religia
Mojeścik Barbara
3A
EWS
Juroszek Katarzyna
3A
EWS
Juroszek Katarzyna
 
6.
12.55-13.40
         
7.
13.45-14.30
         
8.
14.35-15.20
         33
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
1C
EWS
Krężelok Anna
1C
EWS
Krężelok Anna
1C
Język angielski
Biel Kamila
1C
EWS
Krężelok Anna
 
2.
8.55-9.40
  1C
Religia
Mojeścik Barbara
1C
EWS
Krężelok Anna
1C
EWS
Krężelok Anna
1C
EWS
Krężelok Anna
3.
9.50-10.35
1C
EWS
Krężelok Anna
    1C
EWS
Krężelok Anna
1C
EWS
Krężelok Anna
4.
10.45-11.30
1C
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ
Krężelok Anna
1C
EWS
Krężelok Anna
1C
EWS
Krężelok Anna
1C
Religia
Mojeścik Barbara
1C
EWS
Krężelok Anna
5.
11.50-12.35
1C
Język angielski
Biel Kamila
1C
EWS
Krężelok Anna
1C
EWS
Krężelok Anna
   
6.
12.55-13.40
         
7.
13.45-14.30
         
8.
14.35-15.20
         34
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
3B
Język angielski
Biel Kamila
3B
Religia
Mojeścik Barbara
  3B
EWS
Zowada Mirosława
3B
EWS
Zowada Mirosława
2.
8.55-9.40
3B
EWS_
Woźniczka-Haratyk Danuta
3B
EWS
Zowada Mirosława
3B
EWS
Zowada Mirosława
3B
Język angielski
Biel Kamila
3B
EWS
Zowada Mirosława
3.
9.50-10.35
3B
EWS_
Woźniczka-Haratyk Danuta
  3B
EWS
Zowada Mirosława
3B
EWS
Zowada Mirosława
 
4.
10.45-11.30
3B
EWS_
Woźniczka-Haratyk Danuta
3B
EWS
Zowada Mirosława
3B
Religia
Mojeścik Barbara
3B
EWS
Zowada Mirosława
3B
EWS
Zowada Mirosława
5.
11.50-12.35
  3B
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ
Zowada Mirosława
3B
EWS
Zowada Mirosława
   
6.
12.55-13.40
         
7.
13.45-14.30
         
8.
14.35-15.20
         38
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
2C
EWS
Janoszek Anna
2C
EWS
Janoszek Anna
2C
EWS
Janoszek Anna
2C
EWS
Janoszek Anna
 
2.
8.55-9.40
2C
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ
Janoszek Anna
2C
EWS
Janoszek Anna
  2C
EWS
Janoszek Anna
2C
EWS
Janoszek Anna
3.
9.50-10.35
  2C
EWS
Janoszek Anna
2C
EWS
Janoszek Anna
2C
Religia
Mojeścik Barbara
2C
EWS
Janoszek Anna
4.
10.45-11.30
2C
Język angielski
Biel Kamila
2C
Język angielski
Biel Kamila
  2C
EWS
Janoszek Anna
2C
EWS
Janoszek Anna
5.
11.50-12.35
  2C
EWS
Janoszek Anna
2C
Religia
Mojeścik Barbara
2C
EWS
Janoszek Anna
 
6.
12.55-13.40
         
7.
13.45-14.30
         
8.
14.35-15.20
         39
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
1B
EWS
Szymańska Agata
1B
EWS
Szymańska Agata
1B
EWS
Szymańska Agata
1B
EWS
Szymańska Agata
1B
EWS
Szymańska Agata
2.
8.55-9.40
1B
EWS
Szymańska Agata
1B
EWS
Szymańska Agata
1B
Religia
Mojeścik Barbara
1B
EWS
Szymańska Agata
1B
EWS
Szymańska Agata
3.
9.50-10.35
1B
Język angielski
Biel Kamila
1B
Język angielski
Biel Kamila
  1B
EWS
Szymańska Agata
 
4.
10.45-11.30
  1B
EWS
Szymańska Agata
1B
EWS
Szymańska Agata
1B
EWS
Szymańska Agata
1B
EWS
Szymańska Agata
5.
11.50-12.35
1B
Religia
Mojeścik Barbara
  1B
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ
Szymańska Agata
   
6.
12.55-13.40
         
7.
13.45-14.30
         
8.
14.35-15.20
         41
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
2A
EWS
Gadacz Elżbieta
2A
EWS
Gadacz Elżbieta
2A
EWS
Gadacz Elżbieta
  2A
EWS
Gadacz Elżbieta
2.
8.55-9.40
2A
Język angielski
Biel Kamila
2A
EWS
Gadacz Elżbieta
2A
EWS
Gadacz Elżbieta
2A
EWS
Gadacz Elżbieta
2A
EWS
Gadacz Elżbieta
3.
9.50-10.35
    2A
EWS
Gadacz Elżbieta
2A
EWS
Gadacz Elżbieta
2A
EWS
Gadacz Elżbieta
4.
10.45-11.30
2A
EWS
Gadacz Elżbieta
  2A
Język angielski
Biel Kamila
2A
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ
Gadacz Elżbieta
2A
EWS
Gadacz Elżbieta
5.
11.50-12.35
2A
EWS
Gadacz Elżbieta
    2A
Religia
Mojeścik Barbara
2A
Religia
Mojeścik Barbara
6.
12.55-13.40
         
7.
13.45-14.30
         
8.
14.35-15.20
         42
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
1A
EWS
Solawa Sylwia
1A
EWS
Solawa Sylwia
1A
Religia
Mojeścik Barbara
1A
Język angielski
Biel Kamila
1A
EWS
Solawa Sylwia
2.
8.55-9.40
1A
EWS
Solawa Sylwia
1A
Język angielski
Biel Kamila
     
3.
9.50-10.35
  1A
EWS
Solawa Sylwia
1A
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ
Solawa Sylwia
1A
EWS
Solawa Sylwia
1A
EWS
Solawa Sylwia
4.
10.45-11.30
1A
Religia
Mojeścik Barbara
1A
EWS
Solawa Sylwia
1A
EWS
Solawa Sylwia
1A
EWS
Solawa Sylwia
1A
EWS
Solawa Sylwia
5.
11.50-12.35
1A
EWS
Solawa Sylwia
1A
EWS
Solawa Sylwia
  1A
EWS
Solawa Sylwia
 
6.
12.55-13.40
         
7.
13.45-14.30
         
8.
14.35-15.20
         HALA4
Data publikacji: 2024-04-03

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
        2C
WF 123
Janoszek Anna
2.
8.55-9.40
         
3.
9.50-10.35
         
4.
10.45-11.30
         
5.
11.50-12.35
    7B
WF
Gazurek Henryk
   
6.
12.55-13.40
    7B
WF
Gazurek Henryk
  5B
WF
Rucki Bartłomiej
7.
13.45-14.30
    4B
WF
Kawulok Aleksandra
  5B
WF
Rucki Bartłomiej
8.
14.35-15.20
         


Astar Plany Lekcji.
http://www.astar05.pl